ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ ІНФРАСТРУКТУРНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ НА ЗАСАДАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Автор(и)

  • Оксана Дмитрієва Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Ескендар Аділов Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.45

Ключові слова:

транспортна інфраструктура, інноваційний розвиток, цифровізація, інтерактивний сектор, концепція відкритих інновацій

Анотація

УДК 338.47; JEL Classification: R40

 

Мета дослідження полягає у розробці комплексу інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку транспортної інфраструктури на засадах цифровізації. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для визначення процесу цифровізації інноваційного розвитку транспортної інфраструктури; концепція відкритих інновацій до розробки комплексу інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку транспортної інфраструктури. Результати дослідження. У статті визначено, що цифрові технології повинні не тільки обслуговувати традиційний процес надання транспортних послуг, а й забезпечувати формування вартості транспортно-логістичної послуги шляхом безпосередньої участі в ціноутворенні. Встановлено, що першочерговими завданнями є закладення на національному та регіональному рівнях інституційних засад цифровізації, смарт-спеціалізації та інтеграція потенціалу науково-освітнього та сектору транспортної інфраструктури, а також внесення відповідних змін до існуючого законодавства. На основі аналізу та визначених завдань сформовано постійний, своєчасний та спеціалізований комплексу інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку, реальний сектор якого запропоновано доповнити інтерактивним сектором, що базується на концепції відкритих інновацій. Наукова новизна. Полягає у розробленому спеціалізованому комплексі інфраструктурного забезпечення інноваційного розвитку, реальний сектор якого доповнено інтерактивним сектором, що базується на концепції відкритих інновацій. Практичне значення отриманих результатів. Впровадження галузевої платформи інноваційного розвитку є підґрунтям для більшої прозорості і підзвітності в діяльності учасників інноваційної діяльності при істотному скороченні витрат взаємодії та підвищенні ступеня відкритості під час конкурентної боротьби всередині галузі і, як наслідок, підвищення якості товарів (послуг), а також зниження їх ціни.

Посилання

Dikan, V. L., Volovel'skaya, I. V. (2019), Development of the organizational and economic model of the innovation platform [Razrabotka organizatsionno-ekonomicheskoy modeli innovatsionnoy platformy], Bulletin of Transport Economics and Industry, No 68, P. 9–17.

Dykan, V. L. (2017), Industrial and innovative centers as the basis of technological development of Ukrainian railways [Industrialjno-innovacijni centry jak osnova tekhnologhichnogho rozvytku ukrajinsjkykh zaliznycj], Bulletin of Transport Economics and Industry, No 58, P. 7-9.

Kompaniets, V. V. (2018), Conceptual analysis of the prospects for digitalization of the economy and railway transport [Kontseptual’nyy analiz perspektiv tsifrovizatsii ekonomiki i zheleznodorozhnogo transporta], Bulletin of Transport Economics and Industry, No 62, P. 197–200.

Korin, M. V., Abdullaiev, A. I. & Pol’guy, D. G. (2019), Development of a model for managing investment support for railway infrastructure development projects in the context of cross-border cooperation [Rozroblennia modeli upravlinnia investytsijnym zabezpechenniam proiektiv rozvytku infrastruktury zaliznychnoho transportu v umovakh transkordonnoi spivpratsi], Bulletin of Transport Economics and Industry, No 67, P. 238−247.

Ovchynnikova, V. O., Toropova, V. I. (2019), Development of railway transport enterprises in Ukraine in the conditions of digitalization [Rozvytok pidpryiemstv zaliznychnoho transportu Ukrainy v umovakh tsyfrovizatsii], Bulletin of Transport Economics and Industry, No 68, P. 175−181.

Tokmakova, I. V., Cherednychenko, O. Yu., Vojtov, I. M. & Palamarchuk, Ya. S. (2019), Digital transformation of railway transport as a factor of its innovative development [Tsyfrova transformatsiia zaliznychnoho transportu iak faktor joho innovatsijnoho rozvytku], Bulletin of Transport Economics and Industry, No 68, P. 125−134.

Tugashev, A. A. (2018), Economy and logistics in the context of digitalization of the transport industry [Ekonomika i logistika v usloviyakh tsifrovizatsii transportnoy otrasli], Scientific publications, No 2, P. 44–53.

Abdyusheva, D. R., Merenkov, A. O., Stepanov, A. A. (2018), Conditions for building a marketing system of "digital" transport and logistics in the management of competitiveness [Usloviya postroeniya marketingovoy sistemy «tsifrovogo» transporta i logistiki v upravlenii konkurentosposobnost'yu], Management, No 3, P. 21−27.

Sichkarenko, K. O. (2019), The impact of digitalization of the economy on the development of the transport industry [Vplyv tsyfrovizatsii ekonomiky na rozvytok transportnoi haluzi], Black Sea Economic Studies, No 38–1, P. 76–79.

Dmytriieva, O. I. (2020), State regulation of innovative development of transport infrastructure: theory, methodology, practice [Derzhavne rehuliuvannia innovatsiinoho rozvytku transportnoi infrastruktury: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia], monograph, Kh.: FOP Brovin O.V., 368 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті