НАУКОВІ ШКОЛИ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Вікторія Блага Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Віталій Благой Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Ірина Хорошилова Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2021.26.25

Ключові слова:

наукові школи, інноваційне середовище, фундаментальний характер, національні інтереси

Анотація

УДК 330.341.1; JEL Classification: O33

 

Мета: дослідити вплив наукових шкіл, що надають знання фундаментального характеру, на інноваційний розвиток будь-якої галузі господарства та визначити їх місце в інноваційному середовищі з точки зору національних інтересів. Методика дослідження: аналіз значення науки як специфічної галузі людської діяльності та оцінка місця наукових шкіл в інноваційному середовище країни – для обґрунтування актуальності теми, мети за завдань дослідження; методи системного аналізу – для обґрунтування існуючого опосередкованого впливу наукових шкіл на майбутній еволюційній або революційній розвиток техніки і технологій в країні. Результати дослідження: визначено, що саме освітянська наука не повинна бути безпосереднім виробником нового продукту ринку або нового практично використовуваного технологічного процесу. Саме сукупне знання суспільства, що кристалізується в науково-викладацькому середовищі, є основою виробництва конкурентоспроможної продукції і благополуччя суспільства в цілому. Так, абсолютно неможливо передбачити безпосередній економічний ефект від витрат на систему науки і освіти, неможливо навіть припустити кількість інновацій, яка зародиться саме завдяки функціонуванню системи. Наукова новизна: дістали подальшого розвитку функціональні особливості наукових шкіл, за рахунок включення опосередкованого впливу на майбутній еволюційній або революційній розвиток техніки і технологій в країні, що надає сучасні можливості прикладному сектору у виробництві і сприйняття нових технік і технологій. Практична значущість: визначено та обґрунтовано, що розвинена система освіти і науки є саме тим «інноваційним середовищем», без якого неможливе виробництво таких нових знань, які безпосередньо комерціалізуються і тим самим забезпечують не тільки конкурентоспроможність окремих корпорацій, але й є двигуном конкуренції між країнами. При цьому основною складовою частиною цього інноваційного середовища повинні бути наукові школи, здатні виробляти, зберігати і передавати знання в першу чергу фундаментального характеру.

Посилання

Bekh, I. (2013), Innovative educational technology: essential provisions and ways of realization [Innovatsiina vykhovna tekhnolohiia: sutnisni polozhennia ta shliakhy realizatsii], Aesthetics and ethics of pedagogical action, Vip. 5, P. 156−165.

Bibik, N. M. (2015), Advantages and risks of introducing a competency-based approach in school education [Perevahy i ryzyky zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v shkilnii osviti], Ukrainian pedagogical journal, No 1, P. 47−58.

Vashchenko, L. M. (2017), Problems of scientific analysis of innovative development of general secondary education [Problemy naukovoho analizu innovatsiinoho rozvytku zahalnoi serednoi osvity], Pedagogical education: theory and practice. Psychology. Pedagogy, No 28, P. 4−11.

Danylenko, L. I. (2015), Pedagogical conditions for the formation of teacher readiness in postgraduate education for the use of innovative technologies of interactive learning [Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti vchytelia u pisliadyplomnii osviti do zastosuvannia innovatsiinykh tekhnolohii interaktyvnoho navchannia], Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Pedagogy and Psychology, No 4, P. 128−137.

Puzikov, D. O. (2017), Theoretical model for predicting the development of general secondary education [Teoretychna model prohnozuvannia rozvytku zahalnoi serednoi osvity], Ukrainian pedagogical journal, No 44, P. 123−127.

Shchekatunova, H. D., Teslenko, V. V., Tsymbalaru, A. D., Horash, K. V., Puzikov, D. O., Varava, V. Yu., Volchenkova, H. M. (2013), Organizational and pedagogical principles of innovative development of secondary schools [Orhanizatsiino-pedahohichni zasady innovatsiinoho rozvytku zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : monohrafiia], monograph, K.: Ped. opinion, 264 p.

Funding for education will increase by 34 billion hryvnias − the draft budget for 2021 [Finansuvannia osvity zbilshytsia na 34 miliardy hryven – proiekt biudzhetu na 2021 rik], available at: https://mon.gov.ua/ua/news/finansuvannya-osviti-zbilshitsya-na-34-milyardi-griven-proyekt-byudzhetu-na-2021-rik (last accessed 12.04.21).

About payment of work of pedagogical, scientific-pedagogical and scientific workers of establishments and establishments of education and science [Pro oplatu pratsi pedahohichnykh, naukovo-pedahohichnykh ta naukovykh pratsivnykiv zakladiv i ustanov osvity i nauky], available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/822-2019-%D0%BF#Text (last accessed 12.04.21).

Education budget 2021: teachers' salaries, funding for school modernization and the fight against COVID-19 [Biudzhet osvity 2021: zarplaty vchyteliv, finansuvannia modernizatsii shkil ta borotba z COVID-19], available at: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/09/15/242342/ (last accessed 12.04.21).

Education in Ukraine: challenges and prospects. Information-analytical collection [Osvita v Ukraini: vyklyky ta perspektyvy. Informatsiino-analitychnyi zbirnyk], available at: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2020/metod-zbirka-osvita-ta-covid-2020.pdf (last accessed 12.04.21).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-26

Номер

Розділ

Статті