РОЗРОБКА ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ДОРОЖНІМ БУДІВНИЦТВОМ

Автор(и)

  • Oksana Yurchenko Сумський національний аграрний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-6498-2339
  • Tetiana Dedilova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3924-979X
  • Inna Tokar Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5287-1751

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.175

Ключові слова:

екологічна безпека, дорожнє господарство, комплексна оцінка, паспортизація, ризик, екологічний паспорт

Анотація

УДК 504.064:625.711.2:330.131.5; JEL Classification: R 42

 

Мета. Метою роботи є дослідження питань екологічної паспортизації автомобільних доріг, обґрунтування доцільності методики розроблення екологічного паспорта на прикладі автомобільних доріг третього екологічного класу Охтирського району Сумської області з застосуванням інтегрального показника впливу на довкілля дорожнім господарством, розробка рекомендації та пропозиції щодо покращення екологічного стану довкілля в межах функціонування ДТК зазначеного регіону. Методика. В роботі використано наступні методи: спостереження та узагальнення (для вивчення існуючого стану інфраструктурного забезпечення соціально-екологічних умов виробництва); аналітичний метод (для аналізу ефективності економічних та еколого-соціальних показників розвитку споживчих характеристик автомобільних доріг загального призначення та співставлення їх для різних умов функціонування ДТК); комплексний підхід (для врахування комплексу економічних, екологічних та соціальних факторів, які можуть впливати на прийняття господарських рішень). Результат. Розроблено екологічний паспорт автодоріг загального користування третього екологічного класу, який доповнюється введенням інтегрального показника екологічного стану об’єктів дорожнього господарства, що враховує такі складові: зміна ландшафту та погіршення гідрологічного режиму прилеглої території; рівень забруднення води, ґрунтів, полів бур’янами з узбіччя доріг; показники соціально-демографічного розвитку прилеглих до доріг населених пунктів; агролісомеліоративні заходи, під час будівництва дороги та експлуатації; забруднення атмосфери та придорожньої території; видобуток і транспортування матеріалів; показники запилення посівів; шумові фактори; зміна якісного стану прилеглої до автодороги території через забруднення атмосфери та ґрунтів відпрацьованими газами транспорту тощо. Запропоновано зміни та доповнення до галузевого стандарту України «Автомобільні дороги загального користування. Екологічний паспорт» в частині розширення його дії на дороги третього екологічного класу. Наукова новизна. Удосконалено наукові засади визначення рівня забруднення довкілля в результаті функціонування ДТК, а також розробки екологічного паспорта автодоріг III екологічного класу, що дозволяє всебічно та вчасно проводити моніторинг стану навколишнього середовища в зоні будівництва, реконструкції, ремонтів, утримання автодоріг та функціонування інших виробничих структур. Практична значимість. Запропонована методика може використовуватися при розробленні проєктів інфраструктурного забезпечення соціально-екологічних умов функціонування промислового комплексу та екологічних паспортів існуючої мережі доріг. Напрацювання може використовуватися територіальними органами управління дорожнім господарством, проєктними, будівельно-монтажними й іншими організаціями для оцінювання екологічного стану автомобільних доріг під час їх проєктування, будівництва, реконструкції, експлуатації, утримання і ремонту, а також природоохоронними органами, іншими організаціями, що займаються оцінюванням і зниженням негативного впливу продуктів експлуатації автомобільної дороги на навколишнє природне та соціальне середовище.

Посилання

Кожушко В. П., Храпаль О. В. Науково-методичний підхід до врахування екологічних факторів поліпшення транспортних умов автомобільних доріг. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2013. № 8. С. 97−100.

Храпаль О. В. Екологізація транспортної мережі шляхом впровадження екологічних паспортів. Вісник Сумського національного аграрного університету. 2015. № 4. С. 172−176.

Underhill J. E., Angold P. E. Effects of roads on wildlife in an intensively modified landscape. Environmental Review. 2010. No 8. С. 21−39.

Bloemmen M., Van der Slusis T. European corridors-example studies for the Pan-European Ecological Network. Wageningen: Alterra, 2004. 102 p.

Чоборовська І. С., Федоренко Л. І., Якубенко П. М. До проблеми екологічної паспортизації автомобільних доріг. Опыт и проблемы современного развития дорожного комплекса Украины на этапе вхождения в Европейское сообщество: материалы междунар. науч. конф. Харьков : ХНАДУ. 2012. С. 122−123.

Демишкан В. Ф. Состояние, основные проблемы и перспективы развития дорожного хозяйства Украины. Опыт и проблемы современного развития дорожного комплекса Украины на этапе вхождения в Европейское сообщество: материалы междунар. науч. конф. Харьков : ХНАДУ. 2012. С. 3−6.

Forman R. T., Sperling D., Bissonette J. A., Clevenger A. P., Cutshall C. D., Dale V. H., Jones, J. Road ecology: science and solutions. Island press, 2013. 482 p.

Деділова Т. В., Юрченко О. В. Перехід дорожнього господарства на ринкові методи господарювання при дотриманні екологічної безпеки. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Харків. 2018. № 20. С. 51−63.

Юрченко О. В., Деділова Т. В. Оптимізіція екологічних ризиків при будівництві та експлуатації автомобільних доріг. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Харків. 2019. № 22. С. 200−209.

Desanto R. S., Smith D. G. Environmental auditing: An introduction to issues of habitat fragmentation relative to transportation corridors with special reference to high-speed rail (HSR). Environmental Management. 2013. No 17. Р. 111−114.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті