ТЕСЕРАКТ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ГЕНЕРАТОР КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ

Автор(и)

  • Inna Shevchenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0758-9244

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.166

Ключові слова:

автомобільна індустрія, конкурентоспроможність, концепція, тесеракт, сталий розвиток, автомобілебудівне підприємство

Анотація

УДК 338.242; JEL Classification: L 52

 

Мета: розроблення тесеракту конкурентоспроможності як генератору концепції сталого розвитку автомобільної індустрії. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, метод узагальнення, графічний метод. Результати: розроблено тесеракт конкурентоспроможності як генератор концепції сталого розвитку автомобільної індустрії. Грані внутрішнього куба тесеракту як елементи конкурентоспроможності підприємств автомобілебудівної підгалузі представлено у вигляді поєднання елементів конкурентоспроможності автомобілебудівної продукції («ціна», «якість», «асортимент» і «сервісне обслуговування») та елементів конкурентного потенціалу автовиробників («виробничий потенціал», «кадровий потенціал», «управлінський потенціал», «інноваційний потенціал», «фінансовий потенціал», «інвестиційний потенціал», «ринковий потенціал» і «стратегічний потенціал»). Вершини внутрішнього куба тесеракту як точки перетину його граней є точками виходу (початку) прямих, які з’єднують внутрішній і зовнішній куби тесеракту й уособлюють інструменти забезпечення конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств. Точки закінчення зазначених прямих служать вершинами зовнішнього куба тесеракту конкурентоспроможності та формують концепти (базові елементи концепції сталого розвитку автомобільної індустрії) у вигляді сторін зовнішнього куба. Наукова новизна: розроблений тесеракт забезпечує генерацію концепції сталого розвитку автомобільної індустрії у гармонізації з умовами конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств. Практична значущість: практичне застосування тесеракту конкурентоспроможності дозволило згенерувати сучасні концепти сталого розвитку автомобільної індустрії: франчайзингово-дилерська CRM-система; HR-брендинг; hi-tech-менеджмент; кластеризація; соціальна відповідальність; інтеграція.

Посилання

Facts about the automobile industry / European Automobile Manufacturers' Association. URL: https://www.acea.be/automobile-industry/facts-about-the-industry (last accessed 15.09.2020).

Interactive map: COVID-19 impact on EU automobile production, first half of 2020 / European Automobile Manufacturers' Association. URL: https://www.acea.be/news/article/interactive-map-covid-19-impact-on-eu-auto-produ ction-first-half-of-2020 (last accessed 15.09.2020).

Vitale J. Understanding COVID-19’s impact on the automotive sector. 2020. URL: https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/COVID-19/gx-COVID-19-Impact-Automotive-Sector.pdf (last accessed 18.09.2020).

Collie В., Wachtmeister А. & Waas A. COVID-19’s impact on the automotive industry / Boston Consulting Group. 2020. URL: https://www.bcg.com/ publications/2020/covid-automotive-industry-forecasting-scenarios (last accessed 20.09.2020).

COVID-19 and the automotive industry: ILO sectoral brief / International Labour Organization. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/briefingnote/wcms_741343.pdf (last accessed 22.09.2020).

Tesseract / Wikipedia, the free encyclopedia. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Tesseract (last accessed 25.09.2020).

Шевченко І. Ю. Історична еволюція та сучасна інтерпретація дефініції сутності категорії «конкурентоспроможність підприємства автомобілебудування». Бізнес Інформ. 2018. № 1. C. 20−27.

Шевченко І. Ю. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2018. № 2(21). С. 211−233. DOI: https://doi.org/10.30977/ ppb.2226-8820.2018.21.0.211.

Шевченко І. Ю. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія: Економічні науки. 2018. № 4(125). С. 49−61. DOI: https://doi.org/10.30857/ 2413-0117.2018.4.5.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті