СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ В СУЧАСНІЙ ТЕОРІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Volodumur Smagin Національний транспортний університет, Ukraine
  • Oksana Yavorska Київський національний лінгвістичний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4499-6853

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.155

Ключові слова:

інтелектуальний капітал, теорія інтелектуального капіталу, системний підхід

Анотація

УДК 330.342; JEL Classification: Q044

 

Метою дослідження стало порівняльно-аналітичне вивчення сучасного економічного обґрунтування інтелектуального капіталу підприємства  за результатами аналізу різних підходів та методів до вивчення інтелектуального капіталу підприємства. У цій роботі розглядається «інтелектуальний капітал» як сучасна концепція, що впливає на бізнес-процеси та інтелектуальне зростання підприємств. Інтелектуальний капітал як концепція активно розвивається серед економістів, теоретиків, дослідників. Методика дослідження. Дослідження спирається на об’єктивні принципи системного підходу, економічного аналізу, логічного та комплексного підходу до оцінки економічних явищ та процесів. У цій статті ми використали набір загальних та спеціальних методів: історико-логічного методу (для вивчення теоретичних основ інноваційного потенціалу та інтелектуального капіталу); метод аналізу та синтезу (для порівняння основних підходів до тлумачення понять); метод порівняння та групування (для систематизації тлумачення понять); абстрактно-логічний метод (для теоретичних узагальнень та висновків). Результати дослідження. Стаття присвячена сучасним підходам − одній із актуальних проблем дослідження інтелектуального капіталу, що вивчає досвід як українських, так і зарубіжних вчених. Аналіз наукових джерел показує, що вичерпне розуміння природи інтелектуальних активів ще не сформоване. Тим не менше, тенденції до створення постіндустріального простору диктують необхідність пошуку шляхів розвитку та вдосконалення інтелектуальної складової підприємств. Дослідження теоретичних узагальнень інтелектуального капіталу компаній за останні роки дало безліч запропонованих методів і теорій. Кожна стаття вносить важливу інформацію про розуміння інтелектуального капіталу. Спектр, який вимагає уваги, широкий в аналізованих статтях − ми перелічимо тут лише частину: інтелектуальний капітал, знання та людський капітал, самоорганізація, конвертація капіталів, досягнення синергії, потік ресурсів, інновації. Наукова новизна. Запропоновано розглянутий термін «інтелектуальний капітал» з метою створення еволюції сутності досліджуваної концепції та розвитку векторів теорії інтелектуального капіталу. Практичне значення отриманих результатів. Проведений аналіз підходів з вивчення структури інтелектуального капіталу підприємств з урахуванням специфіки нематеріальних активів підприємства використовуються для підтримки управлінської політики та покращення практики утримання та управління людськими ресурсами, для  управління підприємствами.

Посилання

Гегель. Энциклопедия философских наук. Москва, 1974. 420 с.

Гальчинський А. С. Економічна методологія: курс лекцій. Київ: «АДЕФ-Україна», 2010. 572 с.

Albert S., К. Bradley The Impact of Intellectual Capital. Open University Business School Working Paper. 1996. № 15. P. 47–56.

Roslender R., Fincham R. Thinking critically about intellectual capital accounting. Accounting, Auditing&Accountability Journal. 2001. №14. P. 88–99.

Собко О. М. Інтелектуальний капітал підприємства: концептуалізація–функціонування–розвиток : монографія. Тернопіль: Крок, 2014. 360 с.

Руус Й., Пайк С., Фернстем Л. Интеллектуальный капитал: практика управления. Санкт-Петербург : Высшая школа менеджмента, 2010. 436 с.

Стюарт Т. Интеллектуальный капитал. Москва: Academia, 1999. 400 с.

Dłutek А., Zasikowska А. Model pozafinansowej oceny kapitału intelektualnego jednostek badawczorozwojowych. MBA Artykuły. 2009. № 5. Р. 61-74.

Андриссен Д., Тиссен Р. Невесомое богатство. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2004. 304 с.

Грішнова О. А. Людський, інтелектуальний і соціальний капітал України: сутність, взаємозв’язок, оцінка, напрями розвитку. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1(7). С. 34−42.

Літвінов О. В. Визначення сутності інтелектуального капіталу. Modern Economics. 2018. № 11. С. 98−104. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V11(2018)-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті