АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Vladyslava Sidelnikova Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди http://orcid.org/0000-0002-3851-6067

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.137

Ключові слова:

сутність антикризового управління підприємством, об’єкт антикризового управління, суб’єкт антикризового управління, предмет антикризового управління, цілі антикризового управління

Анотація

УДК 658.15; JEL Classification: M21

 

Мета. Дослідження головних теоретичних аспектів антикризового управління як підсистеми управління підприємством, а саме визначення його сутності, суб’єкта, об’єкта, предмета та цілей. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Аналіз досліджень науковців дозволив встановити наступні найпоширеніші погляди на сутність антикризового управління підприємством: управління з метою уникнення банкрутства та фінансового оздоровлення підприємства;  управління з метою виявлення та ліквідації ознак кризового стану підприємства та забезпечення його стабільного функціонування;  управління, яке попереджує появу або зменшує вірогідність настання криз в діяльності підприємства; управління, яке забезпечує розвиток та ефективне використання ресурсів в умовах кризового середовища. Відносно факту появи кризи в діяльності підприємства, антикризове управління визначають, як управління в умовах загальної кризи; передкризове управління; управління в умовах кризи підприємства. Отже, актуальне визначення сутності поняття «антикризове управління підприємством» є наступним − це попереджуюче управління, яке попереджає або мінімізує вірогідність настання криз в діяльності підприємства, забезпечуючи при цьому підвищення ефективності роботи підприємства та ефективність використання наявних в нього ресурсів. Відповідно до сформованого визначення, до існуючих предметів антикризового управління мають бути додані: вірогідність настання кризи; ефективність роботи підприємства; ефективність використання ресурсів. Перелік суб’єктів управління має обмежуватися власниками та функціональними керівниками і спеціалістами підприємства. До існуючого в дослідженнях переліку цілей антикризового управління, мають бути в сучасних умовах додані наступні: забезпечення ефективності використання ресурсів, яку власник підприємства вважає необхідною;  підвищення ефективності роботи підприємства.  Наукова новизна. Уточнено сутність поняття «антикризове управління підприємством». Уточнено об’єкти та суб’єкти антикризового управління. Доповнено перелік предметів та цілей антикризового управління підприємством. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при визначенні ефективних напрямків антикризового управління підприємством.

Посилання

Коляденко І. І., Кавтиш О. П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Херсон, 2018. №2-2(45). С. 7−10.

Уткин Э. А. Антикризисное управление. Москва: Экмос, 1997. 400 с.

Кошкин В. И. Антикризисное управление: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 11. Москва: ИНФРА-М, 2000. 512 с.

Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием. Киев: Эльга, Ника Центр, 2006. 672 с.

Лігоненко Л. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 580 с.

Коротков Э. М. Антикризисное управление / под ред. Э. М. Короткова. Москва: ИНФРА-М, 2000. 432 с.

Рамазанов С. К. , Степаненко О. П. , Тимашова Л. А. Методи антикризового управління: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім В. Даля, 2004. 192 с.

Єпіфанова І. Ю., Оранська Н. О. Сутність антикризового управління підприємства. Економіка і суспільство. Мукачево. 2016. №2. С. 265−269.

Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. Сутність антикризового фінансового управління підприємством. Економіка промисловості. 2009. № 5. С. 127−130.

Романяк Г. М. Сутність антикризового управління підприємством в умовах нестабільного ринкового середовища. Наукові записки Української академії друкарства. 2016. №1. С. 235−239.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті