БЮДЖЕТУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОТОЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Inna Osmirko Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7967-8230

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.128

Ключові слова:

бюджет, бюджетування, система бюджетування, поточне планування, інструмент фінансового планування

Анотація

УДК 658.15; JEL Classification: M 21

 

Мета. Комплексне дослідження основних теоретичних та практичних аспектів впровадження системи бюджетування на підприємстві. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Бюджетування − це інструмент поточного планування господарських операцій підприємства та показників його фінансової діяльності. Переваги бюджетування як системи оперативного планування наступні: значно підвищує рівень мотивації керівників структурних підрозділів та центрів відповідальності, а також виконавців на місцях; дозволяє підвищити рівень координації дій окремих структурних підрозділів підприємства в процесі досягнення встановлених загальних цілей підприємства; дозволяє своєчасно реагувати на відхилення та вносити поточні корективи в ході реалізації планів підприємства, підвищує рівень реальності складених планів; є дієвим інструментом порівняння бажаних та досягнутих результатів, дозволяє своєчасно виявляти «вузькі місця»; сприяє удосконаленню розподілу ресурсів та раціональному їх використанню; підвищує загальний рівень керованості підприємства за рахунок посилення комунікацій; підвищує рівень самостійності підрозділів у витрачанні коштів в межах їх затверджених бюджетів; значно спрощує систему контролю на підприємстві; дозволяє оптимізувати документообіг, зменшити витрати робочого часу фахівців за рахунок мінімізації кількості показників. Однак впровадження системи бюджетування на підприємстві має і свої недоліки, серед яких слід відзначити наступні найбільш принципові: бюджет вимагає високого рівня продуктивності праці під час його виконання, це може викликати протидію на місцях та супроводжуватися конфліктами та зловживаннями в процесі складання бюджетів з метою полегшення подальшого виконання; впровадження системи бюджетування потребує додаткових витрат та кваліфікованих фахівців; в процесі бюджетування постійно присутнє протиріччя між рівнем досягнення цілей та стимулюючим ефектом. Додатково суттєво впливають на ефективність бюджетування на вітчизняних підприємствах і такі фактори, як нестабільність та складність податкової системи, інфляційні процеси та нестабільність курсу національної валюти, складна організація закупівель сировини та реалізації продукції. Наукова новизна. Уточнено сутність поняття «бюджетування». Уточнено перелік переваг та недоліків впровадження системи бюджетування як інструмента поточного планування на підприємстві. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при впровадженні системи бюджетування на підприємстві.

Посилання

Андрущенко І. Є., Касьян О. С. Бюджетування, як технологія стратегічного фінансового управління. Електронне наукове фахове видання «Ефективна економіка». Київ, 2014. № 12. : сайт URL: http:// www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3611.

Білик М. Д. Бюджетування у системі фінансового планування. Фінанси України. Київ. 2003. № 3. С. 97–109.

Карпов А. Е. Бюджетування як інструмент управління. М.: Результат і якість, 2007. 531с.

Квасницька Р. С., Малінчук Л. О. Бюджетування як елемент фінансового планування підприємства. Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка». Тернопіль. 2011. № 6(25). С. 252–254.

Коваленко В. М., Нестор О. Ю. Бюджетування як інструмент підвищення ефективності управління підприємством. Культура народов Причерноморья. Одеса. 2013. № 248. С. 72−75.

Колісник М. В., Балик У. О. Бюджетування як шлях до ефективного управління. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв. 2015. № 7. С. 372–375.

Коробка І. М. Бюджетування як елемент фінансового планування на підприємстві. Эффективные инструменты современных наук. Белгород. 2010. №11. : сайт URL: http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64203.doc.html.

Мельник О. Г. Бюджетування як елемент процесу управління підприємством. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку. Вісник НУ «ЛП». Львів. 2003. №478. С. 31– 38.

Мельник О. Г. Методи бюджетного планування. Фінанси України. Київ. 2003. №12 (97). С. 37–46.

Столяров Г. П., Пєнова Р. П. Теоретичні аспекти формування системи планування та бюджетування на підприємстві. Розвиток методів управління та господарювання на транспорті. Одеса. 2016. № 4 (57). С. 84−94.

Федорченко О. Є. Удосконалення системи бюджетування на підприємстві. Економiка та держава. Київ. 2015. № 11. С. 37–39.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті