АЛГОРИТМ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ЗАХОДИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Tatyana Bolotova Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ http://orcid.org/0000-0003-1414-880X

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.119

Ключові слова:

антикризове управління підприємством, алгоритм антикризового управління, антикризова стратегія підприємства, заходи антикризового управління, ефективність управління

Анотація

УДК 658.15; JEL Classification: M21

 

Мета. Формування алгоритму реалізації антикризового управління підприємством та переліку його актуальних заходів. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Антикризове управління повинне бути присутнім в системі менеджменту будь-якого вітчизняного підприємства. Отже, слід розуміти чіткий алгоритм прийняття управлінських рішень в даній підсистемі управління підприємством. Ефективне рішення з антикризового управління підприємством повинне проходити під час своєї реалізації наступні етапи: збір та первинна обробка якісної, достовірної та достатньої інформації; аналіз фінансових показників підприємства; оцінка наявності в діяльності підприємства вже існуючої кризи; оцінювання вірогідності розгортання кризи в майбутньому; вибір загальної стратегії антикризового управління; розробка заходів з реалізації обраної антикризової стратегії; реалізація заходів антикризової стратегії управління; оцінка ефективності реалізованих заходів з точки зору досягнення цілей антикризового управління. В алгоритмі реалізації антикризового управління одним з найважливіших етапів є формування переліку його ефективних заходів, якими можуть бути:  оптимізація статей витрат підприємства та скорочення їх обсягу;  оптимізація податкового навантаження;  ефективна кадрова політика; ефективна маркетингова стратегія та використання її потенціалу; впровадження ефективної системи управління підприємством в цілому; оптимізація системи планування;  оптимізація бюджетування;  контроль чистого грошового потоку; підвищення якості інформації.  Наукова новизна. Сформовано алгоритм реалізації управлінського рішення з антикризового управління підприємством та уточнено перелік заходів антикризової стратегії підприємства. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані керівниками та власниками підприємств при формування системи антикризового управління.

Посилання

Банера Н. П. Антикризове управління як один із шляхів виходу із фінансової кризи. Глобальні та національні проблеми економіки. Миколаїв, 2016. №10. С. 266−269.

Борзенко В. І. Антикризове управління: навч. посібник. Х.: Видавництво Іванченка, 2016. 232 с.

Коляденко І. І., Кавтиш О. П. Наукові підходи до сутності антикризового управління. Науково-виробничий журнал «Бізнес-навігатор». Херсон, 2018. №2-2(45). С. 7−10.

Лігоненко Л. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій: монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2001. 580 с.

Морозов Є. Ю. Антикризові заходи в системі управління підприємством. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2018. № 3. С. 114−120.

Рамазанов С. К. , Степаненко О. П. , Тимашова Л. А. Методи антикризового управління: монографія. Луганськ: Вид-во СНУ ім В. Даля, 2004. 192 с.

Мирошниченко Ю. В., Вдовіченко А. С. Антикризове управління на підприємствах малого та середнього бізнесу. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. Харків, 2020. №25. С. 119−132. DOI: http://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.119.

Ткачук Г. Ю. Стратегії антикризового управління підприємствами металургійної промисловості. МНУ ім В. О. Сухомлинського. Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. № 21. С. 416−420

Дмитрієв І. А., Близнюк А. О., Онісіфорова В. Ю. Управління економічною безпекою автотранспортного підприємства: монографія. Харків, 2014. 216 с.

Костецький В. Формування стратегії антикризового управління підприємством. Економічний аналіз. 2011. Вип. 8. Ч. 2. С. 208−211.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті