ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Oleksandr Nosyriev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0003-4089-3336
  • Svitlana Osypova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0002-2381-1901
  • Inna Tokar Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0002-5287-1751

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.108

Ключові слова:

конкурентоспроможність, фінанси, забезпечення, механізм, структура, стратегія, стратегічне управління

Анотація

УДК 339.137; JEL Classification: L 21

 

Мета. Метою дослідження є обґрунтування наукових засад формування фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства з урахуванням структури елементів стратегічного управління, що сприятиме вишукуванню фінансових резервів її підвищення і зміцненню ринкових конкурентних позицій. Методика дослідження. Для досягнення зазначеної мети у роботі використано: метод теоретичного узагальнення (для визначення дефініції «конкурентоспроможність підприємства»); структурний підхід (для виокремлення складових фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства за структурою елементів стратегічного управління). Результати. У роботі досліджено теоретичні основи формування фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Надано визначення категорії «конкурентоспроможність підприємства» як ймовірнісної здатності підприємства забезпечувати та підтримувати конкурентний потенціал господарюючого суб’єкта в стратегічному періоді, з властивими ознаками порівнюваності, просторовості, динамічності, предметності, атрибутивності, системності та об’єктивності. Окремо наведено систему принципів стратегічного управління конкурентоспроможністю. Акцентовано увагу на місці фінансової складової забезпечення конкурентоспроможності в процесі реалізації зазначених принципів як такої, що спрямована на пошук та раціональний розподіл фінансових ресурсів підприємства. Запропоновано графічну інтерпретацію складових фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності підприємства за структурою елементів стратегічного управління. Наголошено на необхідності впровадження принципів і ідей стратегічного управління в практику фінансування заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретичний підхід до стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства шляхом графічної інтерпретації складових фінансово-економічного механізму забезпечення його конкурентоспроможності за структурою елементів стратегічного управління, що базується на структурному підході і дозволяє встановлювати фінансові цілі конкурентного розвитку підприємства, порівнювати їх із наявними фінансовими можливостями і конкурентним потенціалом в довгостроковому періоді, здійснювати діагностику конкурентоспроможності з позиції фінансових результатів, приймати рішення щодо реалізації заходів з її управління. Практична значущість. Отримані результати дослідження можуть бути використані при розробці фінансової і маркетингової стратегії підприємства при вирішенні питань формування або підвищення існуючого рівня конкурентоспроможності.

Посилання

Бортнік С. М. Забезпечення конкурентної стратегії підприємства та підходи щодо її вивчення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. № 7 С. 40−44.

Васильців Т. Г., Магас Н. В., Маргіта Н. О. Фінансово-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності роздрібних торговельних підприємств: теоретико-прикладні аспекти: монографія. Львів, 2014. 220 с.

Мацьків В. В. Фінансовий механізм забезпечення розвитку підприємств. Інноваційна економіка. Науково-виробничий журнал. 2013. № 11 (49). С. 194−199.

Путятин Ю. А., Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Финансовые механизмы стратегического управления развитием предприятия : монография. Харьков : Основа, 2000. 488 с.

Пушкарь А. И., Тридед А. Н. Разработка стратегии развития предприятия (Концепция построения организационно-экономического механизма). Бизнес Информ. Харьков. 1998. № 20. С. 65−70.

Партута Т. О., Фесенко Т. В. Конкурентоспроможність підприємства та механізм її забезпечення. Інвестиції: практика та досвід. 2012. № 12. С. 91−96. URL : http://www.investplan.com.ua/pdf/12_2012/25.pdf (дата звернення : 20.10.2020).

Халімон Т. М. Принципи побудови механізму управління конкурентоспроможністю підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. С. 158−161. URL : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2017/25-1-2017/35.pdf (дата звернення : 19.10.2020).

Халімон Т. М. Стратегії фінансового забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Облік і фінанси. Київ. 2016. № 4 (74). С. 126−131.

Гудзь О. Є Фінансові стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Фінансовий простір. Черкаси : ДВНЗ «Університет банківської справи». 2013. № 4 (12). С. 97−103.

Сурженко Н. В., Агєєва І. В. Організаційно-економічний механізм управління конкурентоспроможністю. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). Мелітополь : ТДАТУ. 2014. № 1 (25). С. 232−235.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті