ЕСКРОУ-РАХУНКИ: ОБЛІКОВІ АСПЕКТИ

Автор(и)

  • Tetiana Kovalova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1250-2019

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.76

Ключові слова:

ескроу-рахунок, екскроу, рахунок тимчасового зберігання, облік, рахунок

Анотація

УДК 336.73:657.2; JEL Classification: М41

 

Метою дослідження є висвітлення процесу обліку на рахунках тимчасового зберігання (екскоу-рахунках). Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; абстрактно-логічний. Через новизну цього інституту для українських банків та підприємств, слід зважено використовувати механізм ескроу-рахунка – на практиці можливі труднощі з його використанням, особливо в обліковому аспекті. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і практичні рекомендації щодо обліку на рахунках-екускору. Бухгалтерський облік операцій з ескроу-рахунків має ряд відмінностей від бухгалтерського обліку операцій зі звичайними банківськими рахунками. Дослідження точок зору науковців дали можливість висловити свою точку зору на це питання і запропонувати варіанти вирішення проблемних моментів щодо обліку на рахунках-екскроу. Цей вид рахунка є ефективним механізмом ризик-менеджменту і дає змогу досягти балансу інтересів сторін за допомогою організації розрахунків. Наукова новизна: полягає в комплексному дослідженні проблем, пов’язаних з обліком на рахунках екскроу. Запропоновано ввести вести облік з використанням аналітичних рахунків та позабалансових, наведена система кореспонденції рахунків у депонента (власника рахунку). Практична  значущість полягає в тому, що, за відсутності нормативного врегулювання з питань обліку на рахунках екскроу, вказані у роботі пропозиції дадуть змогу практикам покращити стан їх обліку.

Посилання

Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах. Постанова Правління НБУ 12 листопада 2003 року № 492: сайт URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 (дата звернення: 01.10.2020).

Лихачов М., Пиголь О. Ескроу рахунки: міжнародна практика та її імплементація НБУ: сайт URL: https://yur-gazeta.com/publications/practice/neruhomist-ta-budivnictvo/eskrou-rahunki-mizhnarodna-praktika-ta-yiyi-implementaciya-nbu.html (дата звернення: 30.09 2020).

Гахраманов І., Павловська А. Використання ескроу-рахунка в корпоративних трансакціях: сайт URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011142 (дата звернення: 30.09 2020).

Згама А. О. Правова природа договору умовного депонування (ескроу): сайт URL: http://lsej.org.ua/1_2018/11.pdf (дата звернення: 15.10 2020).

Дудлів Н. О. та Махиня І. М. Запровадження, використання та проблемні аспекти функціонування рахунків ескроу в Україні: сайт URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/10/182.pdf (дата звернення: 21.10 2020).

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України Постанова НБУ від 08.01.2020р. № 1: сайт URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0001500-20 (дата звернення: 01.10 2020).

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України: Постанова НБУ від 18.12.2017 р. №133: сайт URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0133500-17#Text (дата звернення: 22.10 2020).

План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. : сайт URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 (дата звернення: 26.10.2020).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. : сайт URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення: 24.10.2020).

Громницька І. Ю. Перспективи використання екскроу-рахунків в Україні: сайт URL: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/27609/foa_18_1_3.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 30.09 2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті