DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.57

МІСЦЕ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ЕНЕРГЕТИЧНОМУ ПРОСТОРІ

Liudmyla Kalinichenko, Leonid Bagmut

Анотація


УДК 656.01; JEL Classification: R40

 

Мета дослідження полягає у виявленні тенденцій та закономірностей функціонування структур паливно-енергетичного комплексу України та країн Європи. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані методи аналізу та синтезу, узагальнення та абстрагування – для систематизації тенденцій розвитку головних галузей паливно-енергетичного комплексу. Метод комплексного підходу до аналізу явищ допоміг здійснити структуризацію проблемних питань. Результати дослідження. У   підготовки даної статті розглянуто значну кількість наукових праць та статей на тему енергетики та енергопостачання в рамках європейського регіону. Виявлено, що до головних питань енергетичної безпеки у авторів немає розходжень. Системний аналіз статистичного матеріалу дав змогу оформити найважливіші тенденції розвитку енергетики Євросоюзу та України. Для країн Європи головним зрушенням в галузях ПЕК є зниження долі ненадійних постачальників енергоресурсів і надзвичайно капіталоємна політика заміщення вугільної генерації на повітряну. Виявлені  проблеми, що суттєво перешкоджають досягненню самозабезпечення нашою країною: проблеми інвестиційного клімату, проблеми неефективного енергоспоживання, низький рівень екологічної свідомості населення. Проблему становить державна політика в галузі екології та енергетики. На енергопросторі Європейського Союзу можна зазначити, що країни ЄС продовжують будівництво терміналів для прийняття скрапленого газу, що підвищує їх незалежність; альтернативні види енергії в Європі продовжують підтримуватися із бюджету. Наукова новизна. Полягає у підкресленні надзвичайних заходів країн Європейського союзу щодо створення розгалуженої системи з багатьох постачальників енергоресурсів. Практичне значення отриманих результатів. Матеріали даної статті можливо використовувати у викладанні дисциплін «Міжнародна економіка», «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародні ринки інтернаціональний бізнес».


Ключові слова


паливно-енергетичний комплекс; енергетична безпека країни; структури енергопостачання; ринок природного газу; ефективність систем енергопостачання

Повний текст:

PDF

Посилання


Кулагина В. Газовый рынок Европы. ИНЕИ РАН. М., 2016. 86 с.

Цилибина В. Прогноз развития мирового энергетического рынка. Наука та наукознавство. 2018. №1. С. 73−91.

Прогноз развития энергетики 2017 года на период по 2040 год включительно. Основные тезисы. URL: http://cdn.exxonmobil.com/~/media/russia/files/outlook-for-energy/outlook-for-energy_highlights_2017_rus.pdf. (дата звернення: 11.10.2020).

Гріненко А. Ю. Сучасні проблеми енергетичної безпеки України у трансформаційному світі. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». 2018. №o 9. С. 4–10.

Матвійчук Н. М. Пріоритетні напрями забезпечення енергетичної безпеки України. Економічний форум. 2018. №o 2. С. 183–187.

Лесюк В. С. Напрями забезпечення енергетичної безпеки України. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти: колективна монографія / за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава : ПП «Астрая», 2019. 603 с.

Суходоля О. М. Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки. Стратегічні пріоритети. 2019. № 1. С. 5 –17.

Скрипник А. В., Намясенко Ю. О. Оптимізація газопостачання як складова енергетичної стратегії України. Проблеми економіки. 2017. №3. С. 87−94.

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua. (дата звернення: 11.10.2020).