ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ РЕКОНСТРУКЦІЇ, БУДІВНИЦТВА І ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Tetiana Dedilova Харківський національний автомобільно-дорожній університет http://orcid.org/0000-0002-3924-979X
  • Oleksandr Nosyriev Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0003-4089-3336
  • Oksana Yurchenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» http://orcid.org/0000-0001-6498-2339

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.34

Ключові слова:

водовідведення, водопостачання, фінансування, інвестиції, реконструкція, будівництво, експлуатація, реформування

Анотація

УДК 332.02:336.6; JEL Classification: G 31

 

Мета. Метою статті є розвиток теоретико-методичних засад фінансування реконструкції, будівництва, експлуатації підприємств водопостачання та водовідведення з позиції дослідження перспективних напрямів реформування водопровідно-каналізаційного господарства України. Методика дослідження. В роботі використано наступні методи: аналітичний метод (для визначення експлуатаційних показників очистки стічних вод в Україні), спостереження та узагальнення (для систематизації інформації відносно джерел фінансування проєктів реконструкції водоочисних споруд в Україні), методи стратегічного матричного аналізу (для оцінки стану діяльності підприємств водопостачання та водовідведення в галузевому розрізі), системно-структурний підхід (для виокремлення напрямів реформування сфери послуг водопостачання та водовідведення в системі управління водопровідно-каналізаційним господарством України). Результати. В дослідженні розглянуто фінансові аспекти реконструкції, будівництва і експлуатації підприємств водопостачання та водовідведення України. Зокрема, проаналізовано джерела фінансування проєктів реконструкції водоочисних споруд в Україні в розрізі надходження інвестиційних коштів на державному, корпоративному та інших рівнях інвестування. Проведено стратегічний аналіз діяльності підприємств водопостачання та водовідведення в галузевому розрізі з використанням матриці SWOT як інструменту подальшої побудови стратегії реформування. Запропоновано укрупнений перелік напрямів реформування сфери послуг водопостачання та водовідведення за технічною, технологічною, природною, соціально-економічною, політико-правовою складовою. Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретико-методичний підхід до фінансування об’єктів реконструкції, будівництва і експлуатації водопостачання та водовідведення України в межах діяльності підприємств водопровідно-каналізаційного господарства шляхом виокремлення напрямів реформування означеної сфери за технічною, технологічною, природною, соціально-економічною і політико-правовою складовою, деталізація яких спирається на результати стратегічного аналізу. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути взяті за основу розробки регіональних та місцевих програм реконструкції, будівництва і експлуатації підприємств водопостачання та водовідведення.

Посилання

Федулова С. О. Економіка підприємств водопостачання та водовідведення : навч. посібник / за ред. О. А. Півоварова. Дніпро : ДВНЗ УДХТУ, 2017. 300 с.

Перевознюк В. В. Формування та використання фінансових ресурсів підприємств водопостачання та водовідведення : дис. … канд. екон. наук : 08.00.08. Тернопіль, 2013. 221 с.

Агаджанов Г. Економіка водопровідно-каналізаційних підприємств : навч. посібник. 2-ге вид., перероб. та доп. Харків : ХНАМГ, 2010. 392 с.

Сухорукова Т. Г., Клочко Ю. С. Оцінка стану водопровідно-каналізаційного господарства України. Вісник економіки транспорту і промисловості. Харків : УкрДУЗТ. 2018. № 63. С. 53−59.

Андрієнко В., Мічківський С., Лисак Н., Паламарчук В. Ефективні механізми фінансового менеджменту підприємств комунального господарства : монографія. Донецьк : ТОВ «Юго-Восток», 2008. 128 с.

Національна доповідь про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні у 2018 році : Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України : Київ. URL : https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2019/11/Proekt-Nats.-dop.-za-2018.pdf (дата звернення : 12.10.2020).

Реформування сфери послуг водопостачання та водовідведення: узагальнений досвід, проблеми та перспективи : аналітичний огляд №5 ПАДКО для Агентства США з міжнародного розвитку. Київ : ПАДКО, Інк., 2004. URL : http://old.mdi.org.ua/ukr/library/publ/Policy%20Report%205_Analytical%20Report_Water_U.pdf (дата звернення : 10.10.2020).

Чередніченко Ю. Г. Економіко-екологічна оцінка систем водопідготовки та водовідведення : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.06. Київ, 2010. 20 с.

Про Загальнодержавну цільову програму «Питна вода України» на 2011-2020 роки : Закон України від 03.03.2005 р. № 2455-IV. Дата оновлення : 16.10.2020. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2455-15 (дата звернення : 18.10.2020).

Сокол, Л. М., Підліснюк, В. В. Аналіз водокористування в Україні на відповідність сталим підходам. Екологічна безпека. № 3/2009 (7). С. 49−55. URL : http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2009_3(7)/PDF/49.PDF (дата звернення : 18.20.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті