РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УМОВАХ КРИЗИ

Автор(и)

  • Viktoriya Blaga Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8386-0767
  • Yevgeniy Geleverya Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1413-6529
  • Irina Khoroshilova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5343-5161

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.26

Ключові слова:

інноваційне підприємництво, інноваційна активність, інноваційний потенціал, синергетичний ефект

Анотація

УДК 330.341.1; JEL Classification: О30

 

Мета: дослідити та визначити наявність синергетичного ефекту спільної діяльності інвесторів і виконавців інвест-проєктів в контексті розвитку інноваційного підприємництва. Методика дослідження: метод математичної статистики – для обробки та аналізу вихідних даних, виявлення тенденцій вихідних даних, виявленні тенденцій та закономірностей в зміні показників, що аналізуються, обґрунтування отриманих результатів; аналіз та узагальнення існуючих підходів щодо оцінки ефективності спільної діяльності інвесторів і виконавців інвест-проєктів. Результати дослідження: Доведено, що в питанні оцінки інноваційного потенціалу підприємства пріоритетним є встановлення взаємозв’язку впливу інноваційного потенціалу на ключові показники діяльності підприємства, а не оцінка як така його в якісному або кількісному вигляді. Встановлення домінуючих елементів інноваційного потенціалу за силою впливу на показники чистого прибутку або ринкової капіталізації дозволяє підприємству орієнтуватися при формуванні стратегії інноваційного розвитку підприємства в цілому. Наукова новизна: удосконалені методичні підходи щодо оцінки ефективності спільної діяльності інвесторів і виконавців інвест-проєктів за рахунок доповнення їх оцінкою рівня довіри як між інвесторами та менеджментом організацій, так і між організацією і споживачами її продукції, що дає  можливість більш точно визначити передбачувану прибутковість від інвестицій. Практична значущість: визначено та обґрунтовано рекомендації щодо практичного використання шкали рангової оцінки рівня довірчих відносин, що складаються між інвесторами та менеджментом організацій, а також між компаніями і споживачами. В даний час показник прибутковості від інвестицій, що спрямовуються на розвиток інновацій − ROI, враховує лише зовнішні чинники, що виникають при здійсненні ринкових відносин, і не враховує вплив внутрішніх факторів, які чинять на нього істотний вплив. Перш за все, це стосується довіри, що має місце у відносинах між усіма учасниками бізнес-процесів.

Посилання

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку: монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ. Вінниця, 2008. 397 с.

Вакуленко В. О. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2011. № 1. С. 52–56.

Ковальська Л. Л. Таран С. Ф. Інноваційне підприємництво регіону: сутність та характеристика. Економічний форум. 2019. № 1(3). С. 61−66. DOI: https://doi.org/10.36910/6765-2308-8559-2019-3-10.

Бутенко А. І., Лазарева Є. В. Інноваційна спроможність суб’єктів підприємницької діяльності: монографія. Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. Одеса: Фенікс, 2007. 108 с.

Драчук Ю. З. Пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку інноваційного підприємництва в Україні. Економіка. Управління. Інновації. 2015. Випуск № 3 (15) : сайт URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe ?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2015_3_8.pdf .

Чи легко вести бізнес в Україні? : сайт URL: https://ua.112.ua/mnenie/chy-lehko-vesty-biznes-v-ukraini-512891.html (дата звернення : 25.10.2020).

Український індекс корпоративної рівності : сайт URL: https://cei.org.ua/ (дата звернення : 25.10.2020).

Національний банк запровадив щомісячний індекс очікувань ділової активності : сайт URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-zaprovadiv-schomisyachniy-indeks-ochikuvan-dilovoyi-aktivnosti (дата звернення : 25.10.2020).

Україна в рейтингу Doing Business : сайт URL: https://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=05376d6c-3772-4027-ac6f-73e33e2905a8&title=DoingBusiness2019 (дата звернення : 28.10.2020).

Глобальний моніторинг підприємництва (GEM) : сайт URL: https://www.gemconsortium.org/ (дата звернення : 5.11.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті