ВСТАНОВЛЕННЯ ОСНОВНОГО ЗАКОНУ ЛОГІСТИКИ

Автор(и)

  • Vasil Babailov Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Daria Prykhodko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.17

Ключові слова:

логістика, приватні закони, основний закон, потоки, витрати, результати, організація, створення, структурування, оптимізація потоків

Анотація

УДК 656.07+ 658.8; JEL Classification: N7, R49, L91

 

Відсутність основного закону логістики веде до значного обмеження практики структурування та оптимізації потоків у ній. Практика дослідницької діяльності свідчить, що для встановлення кількісної форми будь-якого основного закону необхідний певний мінімум конкретних приватних законів, причому у можливому найширшому діапазоні величин причин (витрат) і наслідків (результатів). Саме узагальнення, екстраполяція вказаної залежності й дозволить встановити основний закон логістики у кількісній формі. Але існування в даний час тільки трьох приватних законів логістики (20-80; 10-70; 5-50) недостатньо для цього. Для рішення цієї проблеми автори висказали гіпотезу о можливості встановлення ще двох приватних законів логістики, причому в двох ключових місцях диапазону: у самому його початку та у самому кінці. Саме це дозволить охопити фактично увесь диапазон приватних законів логістики і встановити основний закон логістики у кількісній формі. Метою даного дослідження є встановлення кількісної форми основного закону логістики. Методики дослідження: огляд літературних джерел, 2С70, ВЕО, історично-логічний, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати: відкриті два нові (четвертий і п’ятий) приватні закони логістики; на основі трьох існуючих і двох нових приватних законів логістики був встановлений основний закон логістики в його кількісній формі. Наукова новизна: вперше встановлені два нових приватних закони логістики і на цій основі встановлено основний закон логістики в його кількісній формі. Практична значущість: основний закон логістики у кількісній формі є єдиною методикою у практиці логістики, яка забезпечить раціональну (логістичну) організацію потоків для будь-яких співвідношень величин витрат і результатів.

Посилання

Бабайлов В. К. Теория метода : монография. Х. : ХНАДУ, 2011. 232 с.

Бабайлов В. К. Менеджмент : наука и практика : учебник. Харків: ХНАДУ, 2015. 276 с.

Бабайлов В. К. Эволюция парадигм экономики. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків : ХНАДУ, 2014. № 2 (7), том 1. С. 5–8.

Бабайлов В. К. Новая парадигма экономики. Новий колегіум. 2015. № 1. С. 53–57.

Бабайлов В. К. Организация модели разработки парадигм экономики. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків : ХНАДУ. 2015. No3 (10). том 2. С. 5–9.

Бабайлов В. К. Модель разработки парадигм: важнейшие свойства. Новий колегіум. 2016. No 3. С.48–53.

Бабайлов В. К. Новая парадигма менеджмента. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2016. No 3(14). том 1. Х. : ХНАДУ. С. 72–76.

Бабайлов В. К. Новая парадигма методологии. Новий колегіум. 2018. № 1. С.73–77.

Бабайлов В. К., Курденко О. В. Инженерия как важнейшая функция управления предприятием. Приазовський економічний вісник. 2018. № 5 (10). : сайт. URL : http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10 (дата звернення: 20.10.2020).

Бабайлов В. К., Приходько Д. О. Новая парадигма технологии. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. 2018. № 2 (21). С. 15–27. DOI: http://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.15.

Курганов В. Экономические закономерности управления транспортнологистическими процессами. Аналитический журнал по логистике «Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция» (РИСК). 2008. № 3. С. 19–21.

Шумаев В. А. Основы логистики : учеб. пособие. М. : Юридический институт МИИТ, 2016. 314 с.

Левкин Г. Г. Логистика : теория и практика. Ростов н/Д : Феникс, 2009. 221 с.

Основные законы логистики. Памятка логиста. Новая складская логистика : веб-сайт. URL: http://www.fill2001.narod.ru/ZakonyLogistiki.htm (дата обращения: 12.10.2020).

Правила, принципи та функції логістики. Навчальні матеріали онлайн : веб-сайт. URL: https://cutt.ly/9gJL9kQ (дата звернення: 12.10.2020).

Пономаренко В. С., Таньков К. М., Лепейко Т. І. Логістичний менеджмент : підручник. X. : ВД «ІНЖЕК», 2010. 440 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті