ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МІГРАЦІЙНІ ПОТОКИ З УКРАЇНИ ДО КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

  • Alina Artyomova Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Ukraine
  • Yuliya Kuznetsova Харківський національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «ХАІ», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.25.0.4

Ключові слова:

міграція, міграційний рух населення, трудова міграція, робоча сила, COVID-19, Європейський Союз, виробнича функція Коба-Дугласа, багатофакторний аналіз

Анотація

UDC 339.924:314.7; JEL Classification: D24

Мета дослідження – визначення основних факторів і характеру трудової міграції з України до країн Європейського Союзу та наслідків цього процесу для розвитку української економіки. Метою даної роботи є розробка підходів щодо вдосконалення методів розрахунку числа мігрантів по кожному регіону України в залежності від таких чинників як: чисельність робочої сили,  середня почасова заробітна плата та рівень безробіття. При дослідженні теми, що розглядається, використано такі методи: метод узагальнення, економічно-статистичний аналіз, факторний аналіз, кореляційний аналіз та графічний аналіз.        Результати. Причинами міграції України до країн ЄС є високий рівень безробіття, інфляція, низькі заробітні плати, незадоволеність рівнем життя в країні. Рейтинг числа мігрантів вдалося представити за допомогою побудови та аналізу багатофакторної лінійної моделі залежності  міграційних потоків i-го регіону від чисельності робочої сили,  середньої почасової заробітної плата та рівня безробіття i-го регіону. Побудована модель є максимально наближеною до реальності. Цей метод дозволяє проводити постійний та детальний моніторинг зміни міграційних потоків по кожному регіону України. Це дозволяє відстежувати реальну картину дійсності та спостерігати наявні проблеми міграційного руху. Загалом же рівень міграції та відтоку робочої сили з України є досить високим, загострення ситуації відбувається ще й внаслідок економічної кризи, спричиненою COVID-19. Вирішення цієї проблеми потребує в першу чергу державного врегулювання. Наукова новизна полягає в тому, що авторами запропоновано виробничу функцію, яка дозволила кількісно та якісно проаналізувати важливі економічні залежності в сфері міграційних потоків, а її розв’язання на основі вихідних даних регіонів дозволило досліджувати та одержувати конкретні моделі. Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що запропонована модель може використовуватися статистичними службами, комітетами та органими, які займаються питаннями врегулювання міграції з метою детального дослідження та відтворення ситуації щодо міграції усіх регіонів країни. Це дозволить прогнозувати міграційні потоки, щоб стабілізувати  економіку країни.   

Посилання

Малиновська О. А. Політика сусідніх країн щодо співвітчизників як інструмент поповнення людських ресурсів: виклики та уроки для України. Стратегічні пріоритети. №3(28). 2013. С.138−146.

Малиновська О. А. Трудові мігранти з України в країнах ЄС та їхні перекази на батьківщину у післякризовий період. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. 2012. Вип. 11. С.125−143.

Гнатюк Т. О. Добровільна зворотна міграція: досвід країн ЄС та перспективи України. Наукові праці Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Сер: Політологія. 2011. Т. 175. Вип.163. С. 22−25.

Гуменюк Ю. П. Роль трудової міграції в системі глобального коливання продуктивності праці. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія1(47). 2016. С. 83−88: сайт URL: https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=14227456494236033811&btnI=1&hl=ru (дата звернення: 24.10.20).

Могильна Н. С., Тофанюк О. В. Удосконалення процесу прогнозування надходжень від єдиного податку до бюджетів регіонів України. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Випуск 127. 2016: сайт URL : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwix7tTv_s_sAhWvpYsKHQjBD20QFjAPegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F78066259.pdf&usg=AOvVaw0MqA_wwsK3NvIv8TWppPHn (дата звернення: 24.10.20).

Державний сайт статистики України: сайт URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 25.10.20).

Аксьонов І. М., Харчук О. Г. Модель економічної оцінки діяльності вагонних дільниць: сайт URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwity87Y_s_sAhVKiIsKHYyfBnUQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fjrnl.nau.edu.ua%2Findex.php%2FPPEI%2Farticle%2Fview%2F148&usg=AOvVaw0PrmdQHsTEN_B419AlyUqt (дата звернення: 25.10.20).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-11

Номер

Розділ

Статті