АНАЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ВИМІРЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Victoria Shuklina Херсонський національний технічний університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.214

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційний потенціал, оцінювання, методологічний підхід, методичний інструментарій, ситуація, управління, ситуаційне управління, підприємство, інформаційна економіка

Анотація

УДК 338.43:658.01;JEL Classification: M 21; O12

 

Мета дослідження полягала у розробленні методологічного підходу щодо оцінювання інформаційно-комунікаційного потенціалу підприємства з урахуванням ситуації функціонування або її зміни, уточнення аспектів, потребуючих поліпшення, та встановлення положень теоретичного базису проблеми дослідження. Методика дослідження. Результати  отримані за рахунок застосування методів:  індукції і дедукції – при побудові методологічних основ оцінювання; аналітичних порівнянь і аналогій – при  розробленні методичних засад  оцінювання; абстракції – при визначенні сутності категорій «потенціал ситуації», «інформаційно-комунікаційне середовище». Результати. Сформовано методологічний підхід щодо оцінювання інформаційно-комунікаційного потенціалу підприємства в умовах мінливості ситуацій функціонування. Уточнено аналітичний інструментарій вимірювання інформаційно-комунікаційного потенціалу підприємства за ситуаційними перевагами та перешкодами. Удосконалено понятійно-категоріальний апарат теорії управління потенціалом. Наукова новизна. Запропоновано методологічний підхід щодо оцінювання інформаційно-комунікаційного потенціалу промислового підприємства в умовах мінливості ситуацій функціонування, який базується на поєднанні методів і параметрів, що, на відміну від існуючих, враховує ситуаційні переваги і перешкоди функціонування та дозволяє адекватно реагувати на зміни зовнішнього середовища. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути запропоновані для впровадження на промислових підприємствах;  очікуваним ефектом може бути підвищення оперативності прийняття управлінських рішень в сфері управління інформаційно-комунікаційним потенціалом і стратегічним розвитком.

Біографія автора

Victoria Shuklina, Херсонський національний технічний університет

доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму

Посилання

Belovus, L. (2013), «Ukrainian information space: present and prospects» [Ukrayinskyy informatsiynyy prostir: sohodennya ta perspektyvy], Ukrainian information space, No. 1, Р. 188-191.

Tarasyuk, G. (2017), Management of economic entities in the conditions of international integration [Menedzhment subyektiv hospodaryuvannya v umovakh mizhnarodnoyi intehratsiyi], monograph, Zhytomyr, 448 p.

Polyanska, A. (2013), «The relevance of situational theories in managing the of industrial entities» [Aktualnist sytuatsiynykh teoriy v upravlinni subyektiv promyslovosti], IFNTUNG Scientific Bulletin, No. 1 (34), P. 209-216.

Azhaman, I. (2019), «Methodical approaches to the estimation of the level of development of potential of enterprise» [Metodychni pidkhody do otsinyuvannya rivnya rozvytku potentsialu pidpryyemstva], Effective economy, available at : http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/7.pdf (last accessed 15.02.2020).

Bachevsky, B., Zablodskaya, I., Reshetnyak, O. (2009), Potential and enterprise development [Potentsial i rozvytok pidpryyemstva], Kyiv, 400 p.

Vakulchik, O., Drey, V. (2009), «Determination of the composition of qualitative characteristics of management information and their characteristics in the control system at the enterprise [Vyznachennya skladu yakisnykh kharakterystyk upravlinsʹkoyi informatsiyi ta yikh oznak v systemi kontrolinhu na pidpryyemstvi], Mechanisms of regulation of economy, Sumy, No. 4, Volume 1(43), P. 79-87.

McKee, L., Goroshanskaya, O. (2018), «A methodical toolkit for assessing the financial potential of an enterprise» [Metodychnyy instrumentariy otsinky finansovoho potentsialu pidpryyemstva], Business Inform, No. 5, P. 372-377.

Krasnokutskaya, N. (2010), «Methodological bases of estimation of realization of potential of the enterprise» [Metodolohichni osnovy otsinyuvannya realizatsiyi potentsialu pidpryyemstva], Academic Review, No. 1, P. 67-72.

Golovkova, L. (2007), «Methodological problems of measuring enterprise information potential» [Metodolohichni problemy vymiryuvannya informatsiynoho potentsialu pidpryyemstva], Economy and the state, No. 4, P. 37-39.

Maslak, O., Bezruchko, O. (2013), «Features of estimation of economic potential of enterprise under conditions of cyclic fluctuations» [Osoblyvosti otsinyuvannya ekonomichnoho potentsialu pidpryyemstva v umovakh tsyklichnykh kolyvan], Bulletin of socio-economic research, No. 1(48), P. 121-127.

Rzaeva, T. (2014), «Approaches to the estimation of the enterprise potential: their advantages and disadvantages» [Pidkhody do otsinky potentsialu pidpryyemstva: yikh perevahy ta nedoliky], Bulletin of Khmelnitsky National University, No. 3(3), Р. 150-155.

Turilo, A. (2014), «Potential of the enterprise: essence and methodological approaches to definition» [Potentsial pidpryyemstva: sutnistʹ ta metodolohichni pidkhody do vyznachennya], Economic Bulletin, No. 3, P. 65-71.

Bugay, V., Gorbunova, A., Klyueva, Y. (2017), «Theoretical bases of formation of information potential of the enterprise» [Teoretychni osnovy formuvannya informatsiynoho potentsialu pidpryyemstva], Bulletin of Zaporizhzhya National University. Economic sciences, No. 3(1), Р. 27-33.

Voronkova, A., Pogorelov, Y. (2009), «Potential of the enterprise as a basis for its development» [Potentsial pidpryyemstva yak osnova yoho dovhostrokovoho rozvytku], Current problems of the economy, No. 4, P. 33-35.

Sukhai, A., Yaremko, I. (2009), «Conceptual approaches to the formation and evaluation of potential» [Kontseptualni pidkhody do formuvannya y otsinuvannya potentsialom], Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, No. 19, Р. 233-238.

Fedonin, O., Repina, I., Oleksyuk, I. (2005), Potential of enterprise: formation and evaluation [Potentsial pidpryyemstva: formuvannya ta otsinka], monograph, Kyiv, 216 p.

Harro, von Senger (2004), 36 strategies for managers [36 stratagem dlya menedzherov], Kharkov, 2009, 512 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-31

Номер

Розділ

Статті