DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.203

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ІНВЕСТИЦІЇ ЯК НА ЕСЕНЦІАЛЬНУ ЧАСТИНУ БІЗНЕС-АКТИВНОСТІ

Nataliya Solopun, Nadiya Ponomaryova

Анотація


УДК 658+330.322.4+330.322.54+330.59; JEL Classification: D64:E220:I3

 

Мета: У запропонованій роботі розглянуто актуальне питання змін у сфері інвестування через подальше впровадження новітніх електронних технологій і настання епохи «Індустріалізації 4.0», яка охоплює нові площини функціонування світу. Цифрове проєктування, віддалене налаштування обладнання на виробництві, автоматичне замовлення необхідних компонентів і логістика готового продукту на шляху до кінцевого клієнта тощо. Це далеко неповний перелік сфер застосування новітніх електронних технологій. У зв’язку з цим необхідно зробити спробу розгляду сучасних варіантів здійснення інвестиційної діяльності. Методика дослідження: метод діалектичного пізнання – для гнучкого, критичного та послідовного розгляду теорії інвестицій; метод абстрагування – для відокремлення від несуттєвих ознак питання, що вивчається, з одночасним виділенням тих властивостей, що є важливими для даного дослідження; теоретичного узагальнення та загальні  логічні прийоми пізнання – для розгляду існуючої інформації щодо вказаного питання. Результати дослідження: Сьогоднішні інвестиційні проєкти мають подвійний фунціонал і вирішують два достатньо суперечливі завдання. З одного боку, інвестиційний проєкт покликаний приносити гроші власнику й одночасно має бути корисним для клієнта та для суспільства. Тому підприємці сьогодні не завжди мають за мету отримання максимального сегменту ринку та подібні цілі. Сучасні проєкти (стартапи, краудінвестінг тощо) спрямовані, можливо, на менший масштаб, але на більш глобальні задачі, зокрема, соціально орієнтованого змісту. З вирішення важливих задач на локальному рівні виходить вирішення задач для людства в цілому. Тому розглянуті у запропонованій роботі новітні способи вкладення ресурсів представляють інтерес як з наукової, так і з практичної точки зору. Наукова новизна: у запропонованій роботі представлено авторський погляд на теорію інвестування, зокрема, виділено такі поняття, як «стартап», «краудінвестінг», «філтех-проєкт» тощо як окремі сучасні прояви можливого вкладення інвестиційних коштів. У статті підкреслено важливу та актуальну для сучасного суспільства роль соціально орієнтованої спрямованості інвестиційних проєктів, яка сьогодні найчастіше й проявляється саме у таких формах інвестування, які зазначено у роботі. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає у тому, що удосконалені теоретичні аспекти інвестування нададуть змогу потенційним інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення у процесі інвестиційної діяльності та пошуку об’єктів для вкладення ресурсів й, зокрема, приєднатися до соціально-відповідальної спрямованості сучасного бізнесу, яка сьогодні розвивається поряд з розвитком діджиталізації і виступає повноправним атрибутом інвестування в умовах «Індустріалізації 4.0».


Ключові слова


інвестиції; Індустріалізація 4.0; стартап; краудінвестінг; філтех-проєкт; соціально орієнтовані інвестиції

Повний текст:

PDF

Посилання


Bernard, M. «What is Industry 4.0? Here's A Super Easy Explanation For Anyone», available at : https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2018/09/02/what-is-industry-4-0-heres-a-super-easy-explanation-for-anyone/#cf7dcc69788a (last accessed 03.02.2020).

Body, Z., Kane, A. and Marcus, A. (2008), Principles of investment [Printsipy investitsiy], М.: Williams, 984 p.

McConnell, K. R., Bru, S. L. (2002), Economics [Ekonomiks], М.: Finpress, 512 p.

Keynes, J. M. (2015), General Theory of Employment, Interest, and Money. [Obshchaya teoriya zanyatosti, protsenta i deneg], М.: Helios, 352 p.

Sharpe, W. (2006), Fundamentals of Investing [Osnovy investuvannia], К.: Center for Educational Literature, 244 p.

Yastremska, O. M, Yablonskaya-Agu, N. L. (2014), «Investments: modern understanding and classification» [«Investytsii: suchasne rozuminnia ta klasyfikatsiia»], Economics of development, No. 4 (72), P. 116-121.

Borshch, L. M. (2003), Investments in Ukraine: the state, problems and prospects: 2nd. ed. [Investytsii v Ukraini: stan, problem i perspektyvy: 2-he vyd., ster.], К.: Knowledge Society, 318 p.

Denysenko, M. P. Fundamentals of investment activity: a textbook for students of universities [Osnovy investytsiinoi diialnosti : pidruchnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv], К.: Aleuta, 338 p.

Peresada, A. A. (2004), Investing: training manual [Investuvannia : navch. posibnyk], К.: KNEU, 250 p.

Buzʹko, I. R., Chyzh, V. I. and Tyshchenko, A. Yu. (2011), Investment policy in the global dimension: formation and realization: monograph [Investytsiina polityka u hlobalnomu vymiri : formuvannia ta realizatsiia : monohrafiia], Lugansk: Publishing house of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, 192 p.

Vasylʹchuk, I. (2013), «Crowdfunding and crowdinvesting as financial innovations» [«Kraudfandinh i kraudinvestinh yak finansovi innovatsii»], Securities market of Ukraine, No. 11-12. P. 59-67, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ rcpu_2013_11-12_8 (last accessed 03.02.2020).

Why crowdfunding is useful for private retail investors. Financial Markets Magazine, available at: https://fomag.ru/news/chem-polezen-kraudlending-chastnym-roznichnym-investoram (last accessed 04.02.2020).