РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ДИСТАНЦІЙНИМ КУРСОМ ДЛЯ АБІТУРІЄНТІВ «ВСТУП ДО ФАХУ 051 – «ЕКОНОМІКА»»

Автор(и)

  • Daria Prykhodko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3925-4828

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.158

Ключові слова:

дистанційне навчання, абітурієнт, економіка, спеціальність, вступ, структура, зміст

Анотація

УДК 378.14+37.018.4+33; JEL Classification: I23, P46, A21, A22

 

Мета: розроблення навчально-методичного забезпечення за дистанційним курсом для абітурієнтів «Вступ до фаху 051 – «Економіка»». Методика дослідження: у роботі були використані загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; абстрактно-логічний метод. Результати: визначено, що дистанційний курс для абітурієнтів «Вступ до фаху 051 – «Економіка»» доцільно реалізовувати на базі віртуальної навчальної платформи Moodle, яка є найбільш досконалою та поширеною в Україні і в світі. Перевагами навчання за даним курсом в межах обраного віртуального навчального середовища Moodle є: мобільність; діяльність; наявність зворотного зв’язку; безкоштовний доступ; короткий термін навчання; усвідомлений вибір фаху. Cтруктурні елементи дистанційного курсу «Вступ до фаху 051 – «Економіка»» доцільно представляти у вигляді трьох основних блоків: анотація курсу; загальна інформація про курс; навчальна частина курсу. Зміст структурних елементів даного курсу слід наповнювати інформацією, яка привертала б увагу абітурієнтів до курсу, спонукала до запису на курс, до навчання за курсом, до вступу до ЗВО за відповідною спеціальністю. Наукова новизна: розроблено навчально-методичне забезпечення за дистанційним курсом для абітурієнтів «Вступ до фаху 051 – «Економіка»», а саме – структуру та зміст елементів курсу. Практичним застосуванням розробленого навчально-методичного забезпечення є те, що дистанційний курс для абітурієнтів «Вступ до фаху 051 – «Економіка»» є сертифікованим та рекомендованим до навчального процесу в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. Практична значущість: дистанційний курс для абітурієнтів «Вступ до фаху 051 – «Економіка»» надає можливість привернути увагу абітурієнтів до ЗВО та залучити до вступу за відповідною спеціальністю.

Біографія автора

Daria Prykhodko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Simonson, М., Berg, G. A., «Distance learning», ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA, available at : https://cutt.ly/5yfstfV (last accessed 14.02.2020).

Traxler, J. (2018), «Distance Learning – Predictions and Possibilities», Education Sciences, 8 (1), 35. DOI:10.3390/educsci8010035.

Rozhnovskyi M. V., (2018), Methodical recommendations for the formation of distance courses and the use of distance learning technologies in the educational process Odessa National O.S. Popov Academy of Telecommunications [Metodychni rekomendatsii shchodo formuvannia dystantsiinykh kursiv ta vykorystannia tekhnolohii dystantsiinoho navchannia v osvitnomu protsesi ONAT im. O. S. Popova], Odessa, 20 p., available at : https://cutt.ly/6yfaV3F (last accessed 14.02.2020).

Distance learning as a modern technological education, Materials of an inter-university webinar, Vinnytsia, March 31, 2017, VITE KNUTE, Vinnytsia, 102 p., available at : http://www.vtei.com.ua/images/VN/31_03.pdf (last accessed 14.02.2020).

Osetskyi, V. L., Tatomyr, I. L. (2017), «The role of massive open online courses in the modern «educational landscape»» [«Rol masovykh vidkrytykh onlain-kursiv u suchasnomu «osvitnomu landshafti»»], Ukraine economy, No. 12 (673), P. 86-98.

Kukharenko, V. M. (2018), «System of training of distance learning personnel» [«Systema pidhotovky kadriv dystantsiinoho navchannia»], Problems of introduction of distance learning in the educational process of higher military educational establishments and possible ways of their solution, Proceedings of the 1st International research-practice Conference, NDUU, Kyiv, P. 98-104.

Moodle, available at : https://moodle.org/?lang=ru (last accessed 14.02.2020).

Resource of the Ukrainian community of Moodle users, What is Moodle, available at : https://cutt.ly/1yfa3w6 (last accessed 14.02.2020).

Karpova, Ya., «Bloom’s taxonomy as a methodology for assessing the success of training» [«Taksonomiya Bluma kak metodika otsenki uspeshnosti obucheniya»], Life motivation, available at : https://cutt.ly/Syd91Bf (last accessed 14.02.2020).

Prykhodko, D. O. (2018), «Certified distance course «Introduction to specialty 051 – «Economics», which is recommended for the educational process at the university» [«Sertyfikovanyi dystantsiinyi kurs «Vstup do fakhu «051 – Ekonomika»», shcho rekomendovano do navchalnoho protsesu v universyteti»], KhNAHU, LITOS, Kharkiv, available at : https://cutt.ly/8yhTLIl (last accessed 14.02.2020).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті