ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Vladyslava Sidelnikova Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-3851-6067

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.141

Ключові слова:

система оподаткування, економічна безпека підприємства, складові економічної безпеки підприємства, ефективність, загроза

Анотація

УДК 658.15; JEL Classification: M 29

 

Мета. Дослідження можливості оптимізації оподаткування діяльності підприємства як інструмента підвищення рівня економічної безпеки підприємства. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Критерієм вибору системи оподаткування результатів діяльності підприємства є рівень прибутковості, тобто у разі обрання невідповідної до нього системи, підприємство штучно завищує рівень податків, що спричиняє погіршення показників фінансового стану. Загроза вибору неефективної системи оподаткування діяльності підприємства спрямовує свій вплив на низку складових економічної безпеки підприємства в межах кожного з найбільш розповсюджених поглядів на їх класифікацію. Відповідно до системного підходу виокремлюють фінансову складову, що уособлює всі аспекти, які формують фінансовий стан, визначають рівень прибутковості, ліквідність і платоспроможність підприємства. Це головна складова, яка зазнає безпосереднього негативного впливу з боку досліджуваної загрози. Відповідно до ресурсного підходу безпосереднього впливу від завищеного рівня сплачених податків зазнає складова безпеки капіталу, яка стосується безпеки фінансових ресурсів підприємства. Відповідно до ресурсного та функціонального підходів виокремлюється фінансова складова, яка визначається спрямованістю комерційного підприємства на максимізацію прибутку, тобто досліджувана загроза є небезпечною для цієї складової. В умовах класифікації за видом діяльності фінансова безпека формується як безпека фінансового стану, кредитна безпека та безпека фінансових операцій, отже загроза завищених податків є небезпечною в розрізі даної складової. Наукова новизна. Визначено перелік складових економічної безпеки підприємства в межах найбільш поширених підходів до їх виокремлення, що зазнають негативного впливу з боку загрози вибору неефективної системи оподаткування результатів діяльності підприємства. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками, власниками та керівниками підприємств при визначенні ефективних інструментів управління економічною безпекою підприємства.

Біографії авторів

Valentyna Onisiforova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Vladyslava Sidelnikova, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

доцент кафедри економічної теорії, фінансів і обліку

Посилання

Budapest companies [Suchasni pidkhody do zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv], Building production, No. 55, P. 14-22.

Bliznyuk, A. O. (2015), Analysis of the state of the system of management of economic safety of the enterprises of the motor transport industry [Analiz stanu systemy upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstv avtotransportnoi haluzi], Problems and prospects of entrepreneurship development, Kharkiv, KhNADU, No 3(10), Vol. 2, P. 121-125.

Voronkov, O., Dyachenko, K. S. (2017), Conceptual basis for the study of economic safety of construction enterprises [Kontseptualni zasady doslidzhennia ekonomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv], Bulletin of the Zhytomyr State Technological University, Series: Economic Sciences, No. 4, P. 117-124.

Dmitrenko, V. I. (2015), Methodical approach to the assessment of the state of the system of economic security of construction enterprises under the influence of state regulation [Metodychnyi pidkhid do otsiniuvannia stanu systemy ekonomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv pid vplyvom derzhavnoho rehuliuvannia], Bulletin of Cherkasy University, No. 33 (366), Series "Economic Sciences", P. 37-42.

Dmytriiev, I., Blyzniuk, A., Onisiforova, V. (2014), Management of economic safety of motor transport enterprise: monograph [Upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu avtotransportnoho pidpryiemstva: monohrafiia], Kharkiv, 216 р.

Fisunenko, P. A., Lazhe, M. V. (2015), Features of providing economic safety of construction enterprises [Osoblyvosti zabezpechennia ekonomichnoi bezpeky budivelnykh pidpryiemstv], Ways to increase the efficiency of construction in a market-based relationship, Issue 33, P. 156-164.

Cherkasova, S. O. (2013), Forming of organizationally-economic mechanism of process control of strengthening of economic security of industrial enterprises [Formuvannia orhanizatsiino-ekonomichnoho mekhanizmu upravlinnia protsesom zmitsnennia ekonomichnoi bezpeky promyslovykh pidpryiemstv], Economy and realities of time, No. 2, P. 22-27.

Dmitriev, I. A., Maiboroda, Yu. V. (2012), Socio-economic essence of small business, problems of its development in Ukraine [Sotsialno-ekonomichna sutnist maloho pidpryiemnytstva, problemy yoho rozvytku v Ukraini], Problems and prospects of entrepreneurship development, No 1, P. 35-38.

Onisiforova, V. Yu., Sidelnikova, V. K. (2019), Simplified system of taxation: modern state, advantages, disadvantages and prospects [Sproshchena systema opodatkuvannia: suchasnyi stan, perevahy, nedoliky ta perspektyvy], Problems and prospects of entrepreneurship development, No 2 (23), P. 158-166.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-31

Номер

Розділ

Статті