АНАЛІЗ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Alina Lysenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9274-1831
  • Dmytro Grabar Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.101

Ключові слова:

економічна безпека, безпека суспільства, підприємство, ресурси, ефективність функціонування

Анотація

УДК 338.47; JEL Classification: D21, D29

 

Мета. Метою дослідження є розкриття сутності поняття «економічна безпека підприємства» з точки зору різних науковців та аналіз зазначеної категорії. Методика дослідження. Для досягнення зазначеної мети, у роботі використано метод угруповання, який було застосовано при виявленні підходів до визначення сутності досліджуваного поняття «економічна безпека підприємства». Результати. У роботі досліджено систему визначень поняття «економічна безпека підприємства» з точки зору різних вчених, де саме поняття «економічна безпека підприємства» розглядається з таких напрямків як: стан ефективного використання ресурсів, стан виробничої системи, наявність конкурентних переваг, стан економічного розвитку, гармонізація економічних інтересів. Проведено аналіз визначень наукового поняття «економічна безпека підприємства», де зазначено, що, з однієї сторони, економічна безпека підприємства представляє собою універсальну категорію, а з іншої – до розкриття її сутності можна підійти з різних боків і тлумачити це визначення, опираючись на певну особливість бачення. Стабільність і успішність функціонування підприємства, досягнення його стратегічних цілей, а також збільшення прибутку неможливе без належного рівня економічної безпеки. Економічна безпека підприємства є визначною для економічної безпеки суспільства, особливо в сьогоденні, де світова криза диктує свої умови для виживання не тільки в Україні, а в більшості розвинених країн. Наукова новизна. У ході наукового дослідження було виділено такі основні цілі економічної безпеки підприємства: забезпечення фінансової ефективності функціонування підприємства, максимальне використання технологічного потенціалу фірми і підвищення її конкурентоспроможності, досягнення ефективної організаційної структури та управління підприємством, забезпечення високого рівня кваліфікації кадрів, високий рівень екологічності підприємства, тобто мінімізація шкідливих викидів у навколишнє середовище, забезпечення надійності правового захисту функціонування підприємства, інформаційний захист. Практична значущість. Сферою застосування результатів дослідження є будь-яка галузь, що сприяє економічному розвитку і функціонуванню держави на належному рівні.

Біографія автора

Alina Lysenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Bezbozhnyi, V. (2009), “The choice of a way to ensure the socio-economic security of large industrial enterprises: diss. cand. econom. sciences: 08.00.04” [Vybir sposobu zabezpechennya sotsialʹno-ekonomichnoyi bezpeky velykykh promyslovykh pidpryyemstv : dys. kand. ekon. nauk : 08.00.04], Lugansk, 224 p.

Lyashenko, O. (2011), “Conceptualization of management of economic security of the enterprise: a monograph” [Kontseptualizatsiya upravlinnya ekonomichnoyu bezpekoyu pidpryyemstva : monohrafiya], Luhansʹk, 400 p.

Oleynikova, A. (1997), “Fundamentals of economic security” [Osnovy ekonomicheskoy bezopasnosti], Moscow, 288 p.

Il'yashenko, S. (2003), “Components of economic security of an enterprise and approaches to their assessment” [ Sostavlyayushchiye ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya i podkhody k ikh otsenke], Actual problems of the economy, No. 3 (21), P. 12-19.

Kuzenko, T. (2003), “Planning of economic security of enterprises in the conditions of market economy: dissertation cand. econom. sciences: 08.06.01” [Planuvannya ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstv v umovakh rynkovoyi ekonomiky : dys. kand. ekon. nauk : 08.06.01], Kiev, 194 p.

Kirienko, A. (2000), “The mechanism of achievement and maintenance of economic security of the enterprise: abstract. diss. for the candidate's foot econom. sciences: 08.06.01” [Mekhanizm dosyahnennya i pidtrymky ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva : avtoref. dys. na zdobuttya stupnya kand. ekon. nauk : 08.06.01], Kiev, 19 p.

Tambovtsev, V. (1994), “Object of economic security of Russia” [Ob"yekt ekonomicheskoy bezopasnosti Rossii], Economic issues, No. 12, P. 35-42.

Lysenko, Y. U., Lopatovsʹkyy, V. (2004), “Mechanisms for managing economic security. The concept, classification of risks and methods of dealing with them” [Mekhanyzmy upravlenyya ékonomycheskoy bezopasnostʹyu. Ponyattya, klasyfikatsiya ryzykiv ta metody borotʹby z nymy], Bulletin of the Podillia University of Technology, No. 4, P. 177-180.

Sudakova, O., Hrechko, D., Shkurupiy, A. “Strategy for ensuring proper economic security of the enterprise” [Stratehiya zabezpechennya nalezhnoyi ekonomichnoyi bezpeky pidpryyemstva], available at: http://www.rusnauka.com/4._SVMN_2007/Economics/18818.doc.htm.

Belokurov, V. “The structure of the functional components of the economic security of the enterprise” [Struktura funktsional'nykh sostavlyayushchikh ekonomicheskoy bezopasnosti predpriyatiya], available at: http : // www.safetyfactor.ru.

Datskiv, R. (2004), “Economic security in the global dimension” [Ekonomichna bezpeka u hlobalʹnomu vymiri], Current problems of the economy, No. 7 (37), P. 143-153.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-31

Номер

Розділ

Статті