ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТО СПРОМОЖНОСТІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Іryna Kyrchata Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0270-1586
  • Elena Shershenyuk Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9959-2725

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.80

Ключові слова:

вища освіта, соціальна відповідальність, конкурентоспроможність, конкурентна стійкість, соціальні відносини

Анотація

 

УДК 338.242; JEL Classification: М14

 

Мета – дослідження сутності, визначення концептуального змісту й обґрунтування необхідності впровадження соціальної відповідальності в систему освітньої діяльності як необхідної передумови забезпечення її конкурентної стійкості в глобальному освітньому просторі. Методика дослідження. Теоретичною та методологічною основою є основні закони функціонування ринкової економіки, праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядається соціальна відповідальність у контексті забезпечення конкурентоспроможності закладів вищої освіти через партнерські відносини «освіта-бізнес-суспільство». Використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Соціальна відповідальність в своїй еволюції проходить ряд етапів розвитку та постає інноваційним вектором в діяльності не тільки бізнесу України, але й системи освітнього процесу, зокрема в закладах вищої освіти. Сучасні реалії вимагають посилення інтеграції науки, освіти та інноваційної активності підприємств з метою системного впровадження досягнень науки в промисловість, як вагому складову реального сектору економіки, тим самим активізуючи інноваційну діяльність самих підприємств та підсилюючи значущість вищої школи. Соціальна відповідальність закладу вищої освіти – це додаткові (поза межами освітніх послуг) соціально орієнтовані зобов'язання, що: ґрунтуються на етичних та правових нормах, сприяючи розвитку внутрішнього та зовнішнього середовища; враховують стратегічні інтереси зацікавлених сторін «освіта-бізнес-суспільство», які, зі свого боку, несуть відповідальність за соціально-економічні наслідки власної діяльності. Наукова новизна. В роботі теоретично обґрунтовано доцільність інтеграції соціальної відповідальності в систему вищої освіти, як складової прояву та формування взаємозв’язків зацікавлених сторін («освіта-бізнес-суспільство»). Соціальна відповідальність, виступаючи своєрідним інноваційним вектором розвитку системи вищої освіти, має сприяти набуттю високого рівня не тільки традиційних професійних компетенцій (навчальна і дослідницька компонента), але й інноваційно орієнтованих і особливих підприємницьких здібностей здобувачів освіти. Практична значущість полягає в обґрунтовані концептуальних засад щодо цільової спрямованості соціальної відповідальності закладів вищої освіти, які можуть бути використані для розробки та реалізації конкретних стратегічних заходів, спрямованих на формування стійких конкурентних переваг останнього та використання їх як інструмента забезпечення інноваційного та соціально-економічного розвитку партнерських відносин «освіта-бізнес-суспільство».

Біографії авторів

Іryna Kyrchata, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Elena Shershenyuk, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Bibik, N. V. (2012), Corporate Social Responsibility in Ukraine : Current State and Prospects for Development [Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist v Ukraini : suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku], Technical progress and production efficiency, No 14. P. 9-16.

Berezіna, О. U. (2012), Quantitative assessment of corporate social responsibility [Kilkisna otsinka sotsialnoi vidpovidalnosti korporatsii], Bulletin of the Ukrainian Academy of Banking, No 1(32), P. 97-101.

Buyan, О. Ya. (2012), Approaches to the assessment of the effectiveness of corporate social responsibility in Ukraine [Pidkhody do otsinky efektyvnosti korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti pidpryiemstv v Ukraini], Bulletin of Dnipropetrovsk University. Economy series, No 6 (2), P. 159-165.

Zinchenko, A. G. (2010), Corporate Social Responsibility 2005-2010 : Status and Prospects for Development [Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist 2005-2010 : stan ta perspektyvy rozvytku], Kyiv, 56 p.

Lupak, R. L. (2016), Social responsibility as a component of ensuring the competitiveness of an enterprise [Sotsialna vidpovidalnist yak skladova zabezpechennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva], Social-labor relations: theory and practice, No. 2, P. 98-103.

Vlasova, K. V. (2018), Corporate Social Responsibility – the basis of innovative development of agricultural enterprises of Ukraine [Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist – osnova innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv APK Ukrainy], Economic analysis, Ternopil, Volume 28, No. 3, P. 247-251.

Romanova, O. A. (2017), Creating Competitive Strategies of Industrial Enterprises from the Standpoint of Corporate Social Responsibility [Formirovanie konkurentnyh strategij promyshlennyh predprijatij s pozicii korporativnoj social'noj otvetstvennosti], Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast, Vol. 10, No. 6, P. 138-152. DOI : http:doi.org/10.15838/esc.2017.6.54.9.

Mazurenko, V. P. (2012), The Modern Concept of Corporate Social Responsibility in International Business [Suchasna kontseptsiia korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti u mizhnarodnomu biznesi], Effective Economy, No. 6, available at : http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2012_6_17.

International Standard ISO 26000: 2010, A Guide to Social Responsibility [Mezhdunarodnyj standart ISO26000:2010, Rukovodstvo po social'noj otvetstvennosti], available at: http://www.iso.org/iso/ru/catalogue_detail?csnumber =42546.

Poliakov, M. V., Savchuk, V. S. (2004), Classic University: evolution, current state, prospects [Klasychnyi universytet : evoliutsiia, suchasnyi stan, perspektyvy], Kiev, 416 p.

Kalinesku, T. V., Likhonosova, H. S., Aloshkin, V. S. (2015), Social responsibility [Sotsialna vidpovidalnist], Severodonetsk, 472 p., available at: https://pidruchniki.com/73476/ sotsiologiya / sotsialna vidpovidalnist osviti_nauki.

Kuzmin, O. Ye., Pyroh, O. V., Chernobai, L. I., Romanyshyn, S. B., Vatsyk, N. O. (2016), Social responsibility [Sotsialna vidpovidalnist], Lviv, 328 p.

Petukhova, E. P. (2012), The quality of training of the specialist in the university at the present stage [Kachestvo podgotovki specialista v vuze na sovremennom jetape. Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii ,,Strategicheskoe partnerstvo biznesa i obrazovanija], Bryansk, P. 116-119.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-05-31

Номер

Розділ

Статті