DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.64

РОЗРОБКА МЕТОДИЧНОГО ПІДХОДУ ЩОДО ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ РИЗИКОМ ВТРАТИ ІННОВАЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Eugeniy Zabashta

Анотація


УДК 330.342; JEL Classification: O31, L26

 

Мета дослідження полягає в дослідженні розробки методичного підходу щодо процесу управління ризиком втрати інноваційних можливостей. Ризики є елементами результатів виконання будь-яких господарських рішень в силу того, що є основною умовою процесу господарювання. Інноваційна діяльність завжди пов’язана з ризиком, який характеризується впливом певних факторів на результати діяльності, котрі не можна заздалегідь точно розрахувати. Об’єктом дослідження є процес управління ризиком втрати інноваційних можливостей. Постійне посилення конкуренції, нестабільність рівнів попиту і пропозиції, випереджаючі темпи розвитку техніки і технологій, різкі зміни валютних курсів, а також інші негативні фактори, що характерні для сучасної економіки, створюють умови, при яких виникає ризик втрати інноваційних можливостей підприємства реалізовувати інноваційні проекти, що негативно впливає на економічну ефективність інноваційної діяльності. Досліджено, що інноваційна діяльність підприємств має  здійснюватися під  впливом зовнішнього та внутрішнього середовища, що є не завжди сприятливе по відношенню до нього. Методика дослідження. Теоретичною і методичною основою дослідження стали публікації, монографії та наукові (аналітичні) розробки  вчених з проблематики управління ризиками металургійного комплексу, також використані  абстрактно-логічний та монографічний методи. Результати дослідження.  Підприємства, які впроваджують інновації, можуть стикатися  з різними видами ризиків, які зумовлені, перш за все, тимчасовим розривом між впровадженням нововведень і отриманням корисного результату, фінансовими витратами на проведення заходів та ймовірними втратами при впровадженні нововведень. Отже, не виключена можливість нівелювання позитивного результату освоєння інновацій. З огляду на те, що основним джерелом інноваційної діяльності як і раніше залишаються власні кошти підприємств, а інноваційні проекти, як правило, досить ризиковані заходи, тому необхідно формування нових підходів до проблеми управління ризиком втрати інноваційних можливостей шляхом створення карти ризиків та програми їх мінімізації і нейтралізації, використання методики розрахунку ризиків. Особливо це важливо для металургійної промисловості, яка є стратегічно важливою галуззю металургійного комплексу, а тому потребує ґрунтовного дослідження перспектив розвитку, з урахуванням захищеності та можливості протистояти загрозам.


Ключові слова


інновації; інноваційний розвиток підприємства; металургійні підприємства; ризики; інноваційні можливості підприємства; інноваційна діяльність підприємства

Повний текст:

PDF

Посилання


Bolshakov, V. I. (2014), Ferrous metallurgy and national security of Ukraine [Chorna metalurhiia i natsionalna bezpeka Ukrainy], Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine, No 9, P. 48-58.

Boiko, O. M. Innovative Support for the Development of Industrial Enterprises of Ukraine Council for the Study of Productive Forces of Ukraine of NAS of Ukraine [Innovative support for the development of industrial enterprises of Ukraine. Council for the Study of Productive Forces of Ukraine NAS of Ukraine], available at: http://iee.org.ua/files/conf/conf_article19.pdf.

Herasymchuk, N. A., Mirzoieva, T. V., Tomashevska, T. V. (2018), Rationale business decisions and risk assessment [Obgruntuvannia hospodarskykh rishen i otsinka ryzykiv], Tutorial. The 2nd edition, Komprynt, Kiev.

Heiets, V. M. (2003), Innovative-innovative way of development - modernization project of development of Ukrainian economy and society of the beginning of the 21st century [Innovatyvno-innovatsiinyi shliakh rozvytku – modernizatsiinyi proekt rozvytku ukrainskoi ekonomiky i suspilstva pochatku 21 stolittia], Banking, No 4, P. 3-32.

Herasymov, A. E. (2001), Problems of Increasing the Efficiency of Innovative Activity [Problemy povysheniya effektivnosti innovatsionnoy deyatel'nosti], Innovation, No 9, P. 9-10.

Donets L. I., Shepelenko O. V., Barantseva S. M. (2012), Rationale for business decisions and risk assessment [Obgruntuvannia hospodarskykh rishen i otsiniuvannia ryzykiv], textbook. tool, K .: CUL, 457 p.

Sharp, U., Aleksander, H., Dzh., Bэyly (2001), Investments,INFRA-M,100p.

Novytskyi, V.I. (2007), Innovative development imperatives [Imperatyvy innovatsiinoho rozvytku], Ukraine economy, No 2, P. 45-48.

Ocheredko, O. O. (2011), Innovation strategy as a modern tool for managing enterprise development [Innovatsiina stratehiia yak suchasnyi instrument upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva], Theoretical and practical aspects of economics and intellectual property, P. 47-54.

Pavlenko, I. A. (2006), Economics and organization of innovation [Ekonomika ta orhanizatsiia innovatsiinoi diialnosti], textbook, tool, kind. 2nd, unchanged. Kiev : KNEU, 204 p.

Podrieza, S. M, Kamianetska, O. V. (2006), Features and problems of building an innovative strategy in the system of strategic development of the enterprise [Osoblyvosti ta problemy pobudovy innovatsiinoi stratehii v systemi stratehichnoho rozvytku pidpryiemstva], Formation of market relations in Ukraine, No 7, P.48-52.

Roshka, M. S. (2011), Methodical approach to formation of innovative strategy of trading enterprise [Metodychnyi pidkhid do formuvannia innovatsiinoi stratehii torhovelnoho pidpryiemstva], Sustainable economic development, P.152-157.