DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2020.24.0.4

РОЗРОБКА ПАРАДИГМ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Vasil Babailov

Анотація


УДК  330.811.1; JEL Classification: B1

 

Соціальна економіка (СЕ) привертає всезростаючий інтерес економістів і соціологів, так як саме вона завжди була, є і буде реальною економікою. Але до сих пір існують найрізноманітніші трактування її найважливіших аспектів. Відсутність єдиного, точного, справжнього розуміння СЕ знижує ефективність економічної, соціальної та соціально-економічної практики. Тому дефініція найважливіших аспектів СЕ є актуальною проблемою. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що СЕ була відома вже у вченнях Ксенофонта, Платона, Аристотеля, а в подальшому − і в працях Сміта, Ріккардо, меркантилістів і фізіократів, їх сучасних опонентів і послідовників. Серед невирішених аспектів зазначеної проблеми СЕ існують два найбільш важливі, ключові, навколо яких розпалюються особливо гострі дискусії: загальний аспект, як обґрунтування характеру зв'язку соціального й економічного взагалі на різних етапах розвитку СЕ; конкретний аспект, як визначення характеру взаємодії чотирьох конкретних і основних соціально-економічних інститутів (держави, підприємства, ринку та людини). На думку автора саме в такій послідовності необхідно і вирішувати ці два аспекти проблеми трактування найважливіших аспектів СЕ. Метою статті стало рішення загального аспекту проблеми як обґрунтування, встановлення характеру зв'язку соціального й економічного на різних етапах розвитку, становлення СЕ. Це фактично розробка парадигм СЕ. Завдання: встановлення характеру зв'язку соціального і економічного в Доіндустріальну епоху; встановлення характеру зв'язку соціального і економічного в Індустріальну епоху; встановлення характеру зв'язку соціального і економічного в Постіндустріальну епоху; формулювання парадигм СЕ Доіндустріального, Індустріального та Постіндустріального суспільства; узагальнення отриманих результатів. Методики дослідження: огляд літературних джерел, 2С70, ВЕО, історично-логічний, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова. Результати: введені і обґрунтовані новий термін і поняття «Оптимальність соціальної економіки» (ОСЕ); дано визначення ОСЕ, як співвідношення соціального і економічного, яке забезпечує максимально можливе задоволення потреб членів усіх, будь-яких соціумів; сформульований Основний закон СЕ: «СЕ – це взаємодія соціального і економічного», а на його основі обґрунтовані три парадигми СЕ; перша (минула) парадигма (СЕ) – це глобальна стратегія переважно соціального характеру СЕ; друга (теперішня) парадигма СЕ – це глобальна стратегія переважно економічного характеру СЕ; третя (майбутня) парадигма СЕ – це глобальна стратегія оптимальності СЕ. Наукова новизна: вперше розроблено парадигми СЕ. Практична значимість: парадигми СЕ є найважливішими засобами підвищення ефективності практики стратегічного планування будь-якого підприємства.


Ключові слова


парадигма; соціальна економіка; ринкова економіка; директивна економіка; оптимальність; соціум; соціологія; ринок; фірма

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Platon and Aristotle on matter and form [Platon i Aristotel o materii i forme], available at: http://www.bibliotekar.ru (last accessed 12.02.2020)

Ksenofont [Ksenofont], available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ксенофонт (last accessed 02.02.2020)

Aristotle's doctrine of matter and form [Uchenie Aristotelya o materii i forme], available at: http://www.bibliotekar.ru/estestvoznanie-3/42.htm (last accessed 10.02.2020)

Aristotle's Space and Time [Prostranstvo i vremya u Aristotelya], available at: https://istina.rin.ru/cgi-bin/print.pl?sait=3&id=936 (last accessed 12.02.2020)

Smith, A. (2010), On the wealth of peoples [O bogatstve narodov], AST Moscow, 188 p.

Social economics [Socialnaya ekonomika], available at: http://econominfo.ru/view-article.php?id=51 (last accessed 02.02.2020)

Babajlov, V. K., Balenko, A. I., Hmelevskaya, A. A. (2006), A review of literary sources as a method of experiment [Obzor literaturnyh istochnikov kak metod eksperimenta], Business Inform, No 3, P. 103-104.

Babajlov, V. K. (2017), General science [Vseobshaya nauka], New College, No 3, P. 57-61.

Babajlov, V. K. (2012), Induction and deduction [Indukciya i dedukciya], Business Inform, No 10, P. 285-287.

Babajlov, V. K. (2011), Method theory [Teoriya metoda], monografiya. Kharkiv: HNADU, 232 р.

Hrematistik [Hrematistika], available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Хрематистика (last accessed 12.02.2020)

Sociology [Sociologiya], available at: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ ruwiki/ (last accessed 10.02.2020)

Kouz Ronald, available at: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коуз,_Рональд (last accessed 10.02.2020)

Babajlov, V. K. (2016), Paradigm Development Model: Key Features [Model razrabotki paradigm: vazhnejshie svojstva], New College, No 3, P. 48-53.