DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.210

ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Olena Steshenko, Victoria Gamora

Анотація


УДК 368; JEL: G22.

 


Метою є аналіз сучасного стану ринку страхування життя та обґрунтування факторів, що впливають на його розвиток в умовах євроінтеграції. Методика дослідження: метод логічного узагальнення та синтезу – для дослідження теоретико-методологічних основ розвитку ринку страхування життя; системного аналізу – для визначення факторів, що впливають на розвиток вітчизняного ринку страхування життя, для виявлення основних проблем, що стримують його розвиток в умовах євроінтеграції та розроблення комплексної системи заходів націлених на їх вирішення; метод математичної статистики – для виявлення тенденцій та закономірностей в зміні показників, що аналізуються, обґрунтування отриманих результатів. Результати дослідження: розглянуто сутність страхування життя, його значимість для громадян України в забезпеченні їх добробуту. На основі аналізу основних показників розвитку ринку страхування життя висвітлено як позитивні, так і негативні фактори, які негативно впливають на розвиток ринку страхування життя в Україні. Визначено попит населення на страхування життя в Україні. Розглянуто динаміку розвитку страхування життя в Україні протягом періоду дослідження. Проаналізовано динаміку та структуру страхових премій та страхових виплат за основними видами страхування життя. Вивчення практичного досвіду діяльності страхових компаній дозволило визначити основні напрями подальшого розвитку вітчизняного ринку страхування життя в умовах євроінтеграції. Наукова новизна: виявлено ключові фактори, що впливають на розвиток українського ринку страхування життя в умовах євроінтеграції. Практична значущість: Результати дослідження можуть бути використані страховиками та страховими посередниками, а також їх об’єднаннями для покращення показників їх діяльності.


Ключові слова


страхування життя; страховий ринок; ринок страхування життя; соціальний захист; страхові премії; страхові виплати

Повний текст:

PDF

Посилання


Артюх Т. М. Страхування життя в умовах сучасного страхового ринку України. Фінанси, облік і аудит. 2011. № 18. С. 9-15.

Базилевич В. Д, Філонюк О. Ф., Базилевич К. С. Страхування: підручник / за ред.: В. Д. Базилевич. Київ : Знання, 2008. 1019 с.

Страхування : підручник / за ред. С. С. Осадець. Вид. 2-ге, перероб. і доп. К.: КНЕУ, 2002. 599 с.

Криклій А. С., Пікус Р. В. Ринок страхування життя в Україні: тенденції та європейський досвід. URL: http://www. economy.in.ua/index.php? iid=7&operation=9 (дата звернення: 12.09.2019).

Тарасова Н. А. Аналіз розвитку ринку страхування життя в Україні. URL: http://docs.google.com/gview?a=v&q=cache:ek6Doh0YHJYJ: www.nbuv.gov.ua/Articles/Kultnar/knp73/knp73_117 (дата звернення: 17.09.2019).

Страхування життя : Ліга страхових організацій України. URL: http://uainsur.com/stats/ life (дата звернення: 15.09.2019).

Підсумки діяльності страхових компаній. URL : https://nfp.gov.ua/ files/DepFinMon/sk

Универсальное страхование жизни. URL : http://www.fin-advice.com/universalnoe-straxovanie-zhizniprimenenie-dlya-sebya-i-dlya-biznesa.html

S&P. URL : http://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/home

World International Insurance Fact Book 2017. International Insurance Institute, 2017. 110 p. URL : http://www.iii.org/si-tes/default/files/docs/pdf/ international_insurance_factbook _ 2017.pdf.

Волохова Л. Ф., Захаренко В. В. Зарубіжний досвід розвитку ринку страхування життя як чинник впливу на українські реалії. URL : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2019/35-2019/20.pdf (дата звернення: 22.09.2019).