МІСЦЕ ПІДРОЗДІЛУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ ТИПОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ АВТОТРАНСПОРТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор(и)

  • Georgiy Poyasnik Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7776-9932

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.192

Ключові слова:

економічна безпека, структурний підрозділ, організаційна структура, автотранспортне підприємство

Анотація

УДК 338.47+656.1; JEL Classification М 190


Мета. Метою даного дослідження є обґрунтування доцільності інтеграції відособленого структурного підрозділу з управління економічною безпекою на підприємстві. Методика дослідження. Методичною основою роботи є наукові праці видатних вчених та матеріали періодичних видань. Під час дослідження у роботі використано метод логічного аналізу при встановленні місця підрозділу з управління економічною безпекою в організаційній структурі підприємства. Результати. В роботі проаналізований процес створення та ефективного існування організаційної структури автотранспортного підприємства. Визначена необхідність забезпечення економічної безпеки підприємства, яка вимагає перегляду його організаційної структури щодо створення нового відповідного підрозділу. Проведений аналіз стосовно появи нової функції з управління економічною безпекою спричиняє необхідність створення нового функціонального підрозділу з її реалізації, або поширення на виконання цієї функції повноважень одного з вже існуючих підрозділів підприємства. Наукова новизна. Запропонована організаційна структура дозволяє автотранспортному підприємству здійснювати свою виробничу діяльність, а обслуговуючим функціональним підрозділам створювати умови для її ефективної реалізації. Місце підрозділу економічної безпеки на вищому рівні ієрархії дозволяє отримувати своєчасну та повну інформацію про функціонування підрозділів та результати діяльності підприємства в цілому, а також надає спеціалісту підрозділу повноваження для прямого керівного впливу на головних спеціалістів обслуговуючих та виробничих підрозділів в напрямку корегування їх діяльності з метою підвищення рівня економічної безпеки, який визначено генеральним керівником та власником. Практична значущість. В статті визначено місце підрозділу з управління економічною безпекою в організаційній структурі автотранспортного підприємства. Проведений аналіз організаційних структур управління підприємствами автотранспортної галузі, також обґрунтована доцільність створення підрозділу з управління економічною безпекою підприємства.

Біографія автора

Georgiy Poyasnik, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Козаченко Г. В., Пономарев В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення: монографія. К.: Лібра, 2003. 280 с.

Донець Л.І., Ващенко Н. В. Економічна безпека підприємства: навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 240 с.

Иванов А. , Шлыков В. Экономическая безопасность предприятия. М., 2003. 265 с.

Єрмоленко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К., 2001. 309 с.

Ильяшенко С. Н. Составляющие экономической безопасности предприятия и подходы к их оценке. Актуальные проблемы экономики. 2003. №3. С. 12-19.

Тумар М. Б. Основи економічної безпеки підприємства: навч. посібник. К.: «Хай-Тек Прес», 2008. 232 с.

Охріменко А. Г. Основи менеджменту: навч. посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2006. 130 с.

Федулова Л. І., Сокирник І. В., Стадник В. В. Менеджмент організацій. К.: «Либідь», 2004. 446 с.

Дмитрієв І. А., Близнюк А. О. Особливості інтеграції підрозділу управління економічною безпекою в організаційну структуру підприємства. Бізнес-Інформ. 2012. № 8. С. 184-186.

Близнюк А. О. Методичні рекомендації щодо інтеграції підрозділу управління економічною безпекою в організаційну структуру підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. Харк. нац. автомоб-дор. ун-т. Х. : ХНАДУ, 2014. № 2 (7), т.1. С. 83-87.

Близнюк А. О. Аналіз стану системи управління економічною безпекою підприємств автотранспортної галузі. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. Харк. нац. автомоб-дор. ун-т. Х. : ХНАДУ, 2015. № 3 (10), т.2. С. 121-125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті