ОСОБЛИВОСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Автор(и)

  • Victoria Lunova Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9058-6102
  • Petr Bagmat Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.137

Ключові слова:

інноваційний розвиток підприємств, інноваційний потенціал, інноваційна модель розвитку, інвестиції, сільськогосподарські підприємства, аграрна сфера

Анотація

УДК 330.341; JEL Classification Q039


Метою статті обрано дослідження особливостей інноваційного розвитку у сільському господарстві задля стабілізації ефективності та зростання аграрної сфери в Україні. Методика дослідження. При написанні роботи були використані методи аналізу, а саме - діалектичний та системний підхід. Також для узагальнення понять використовувався метод абстрагування, методи моделі трендового аналізу. Використання кореляційно-регресійного аналізу дало можливість оцінити залежність інноваційного розвитку від стану складових його потенціалу. Результати дослідження. Відомо, що активний розвиток будь-якої галузі, включаючи і агропромисловий комплекс, значною мірою залежить від сприйняття підприємств до нововведень. Зокрема питанням формування ефективної інноваційної політики повинно приділятися якомога більше уваги, оскільки стрімкий розвиток майбутнього визначатиметься інноваційною активністю та її фінансовим забезпеченням, як на рівні держави, регіону, так і на рівні підприємства. Основними інноваційними складовими підприємств є - науковий, матеріально-технічний, кадровий та фінансовий потенціали. Розглянуто зміни у складових інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств України за 2010-2017 рр. Відзначимо, що протягом цих років майже всі складові мали тенденцію зменшення, а саме – наукова, кадрова, фінансова складові, яка в умовах кризи зменшувалася. Незначно поліпшилася його матеріально-технічна складова. Наукова новизна. Запропоновано заходи державної аграрної політики, які б сприяли зміцненню інноваційного потенціалу сільськогосподарських підприємств. Практичне значення отриманих результатів. Лише формування організаційно-економічних механізмів, як на рівні держави, так і на рівні підприємств, які б забезпечили попит на інновації, надійне фінансування науково-дослідних розробок, тісні взаємозв’язки у ланцюгу «наука – виробництво – ринок - споживання», виступає важливою умовою переходу сільськогосподарських підприємств України на інноваційну модель розвитку.

Біографії авторів

Victoria Lunova, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

доцент кафедри управління та адміністрування навчально-наукового інституту Каразінська школа бізнесу

Petr Bagmat, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

магістр кафедри управління та адміністрування навчально-наукового інституту Каразінська школа бізнесу

Посилання

Кохен Д. Багатство світу та бідність націй. Л.: Кембридж, 1998. С. 134-211.

Смоленюк А. П. Розвиток інноваційного підприємництва в агропромисловому виробництві: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. К., 2010. 20 с.

Бузовський Є. А., Скрипниченко Є. А. Інновації у розвитку підприємництва в аграрній сфері. Економіка АПК. 2009. № 1. С. 55-63.

Зубець М. В., Володін С. А. Про стратегію утвердження інноваційної моделі розвитку аграрної економіки. Економіка АПК. 2004. № 12. С. 23-28.

Музика П. М. Підвищення ефективності інноваційної підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві. Економіка АПК. 2005. № 6. С. 64-67.

Сіренко Н. М. Управління стратегією інноваційного розвитку аграрного сектора економіки України : монографія. М., 2010. 416 с.

Архієрев С., Попадинець О. Підвищення ролі регіонів у випуску високотехнологічної та інноваційної продукції: міжнародний досвід: електронний ресурс. Режим доступу: http://old.niss.gov.ua/Monitor/november08/5.htm.

Саблук П. Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки. Економіка АПК. 2010. № 10. С. 3-8.

Власенко Н. С. Сільське господарство України. Статистичний збірник. К., 2014. 400 с.

Прокопенко О. М. Сільське господарство України. Статистичний щорічник. К., 2015. 360 с.

Кармазіна О. О. Наукова та інноваційна діяльність в Україні. Статистичний збірник. К., 2015. 255 с.

Лупенко Ю. О. Пріоритетні напрями інноваційної діяльності в аграрній сфері України. Економіка АПК. 2014. № 12. С. 5-11.

Прокопенко О. М. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві. Статистичний збірник. К.: Держстат України, 2017. 42 с.

Підлесецький Г., Товстопят В. Економічні проблеми технічного забезпечення сільського господарства. Економіка України. 2008. № 10. С. 81-87.

Ширма В. В. Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 81-86.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті