РІВЕНЬ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Oleksandra Kononova ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7215-8574

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.74

Ключові слова:

оцінка, методика, розвиток, ефективність, фактори впливу, будівельні підприємства, будівельна галузь

Анотація

УДК 69:65.016 ; JEL Classification: D23, L74


Мета: метою дослідження є визначення загального впливу факторів дії, відповідних для будівельної галузі, та впливу додаткових внутрішніх факторів суб’єктів будівельної галузі країни впродовж аналізованого періоду. Методика дослідження: оцінка можлива за умов використання ефективної, ґрунтовної та надійної методики аналізу. Дана методика оцінки ефективності стратегій розвитку підприємств будівельної галузі України враховує всебічний та широкий діапазон оціночних показників (обсяги доходу (виручки) від реалізації будівельної продукції, обсяги виробництва будівельної продукції, частку ринку згідно планових та звітних параметрів реалізації стратегії розвитку).
У ході виконання дослідження використовувались: – методи системного аналізу і синтезу для розгляду теоретичних аспектів ефективності стратегій розвитку; – методи статистичного аналізу для дослідження фінансового стану будівельних підприємств України; – методи економічного та математичного аналізу для визначення кількісної оцінки та оціночних показників; – методи формальної логіки для розробки висновків та шляхів підвищення ефективності стратегій розвитку будівельних підприємств України. Результати дослідження: у статті проведено розрахунок та оцінку ефективності впровадження планової (задекларованої) стратегії розвитку досліджуваних п’яти підприємств будівельної галузі України за 2015‒2017 рр. Наведено порядок оцінки найбільш вагомого впливу факторів на рівень ефективності впровадження стратегій досліджуваних підприємств будівельної галузі країни. Представлена картина стану та трансформацій рівня ефективності впровадження планових (задекларованих) стратегій розвитку досліджуваних найбільших підприємств будівельної галузі України впродовж 2015-2017 рр. дозволяє сформулювати основні положення історіографії становлення цієї сфери за вказаний період, серед яких, зокрема: відсутність інвестицій в розвиток, незважаючи на потреби оновлення основних засобів та технологій, що використовуються для впровадження стратегічних параметрів; недостатнє впровадження інновацій в сфері управління методами будівництва, управлінні відходами, управлінні енергоефективністю будівельної продукції та будівництва (встановлено, що тільки два (ДП АТ «БК «Укрбуд» та ПрАТ «ХК «Київмiськбуд») з п’яти підприємств використовують інновації і лише одне забезпечує їх ефективне впровадження (а саме, ДП АТ «БК «Укрбуд»)). Проведено оцінку найбільш вагомого впливу факторів на рівень ефективності впровадження стратегій досліджуваних підприємств впродовж 2015‒2017 рр. Наукова новизна: вперше обґрунтовано в даному дослідженні визначення загального впливу загальних факторів дії, відповідних для будівельної галузі та впливу додаткових внутрішніх факторів суб’єктів будівельної галузі країни впродовж аналізованого періоду. Встановлено, що на відміну від існуючого підходу, визначається оцінка впливу комплексу зазначених факторів розвитку підприємств будівельної галузі України, які досліджуються через їх позитивну або негативну дію на стан ефективності впровадження планових (задекларованих) стратегій розвитку. Слід відмітити, що всі значення зазначених факторів за окремими вказаними категоріями розраховані в рамках даного дослідження. Доведено, що для визначення найбільш вагомого впливу факторів на рівень ефективності впровадження стратегій досліджуваних підприємств будівельної галузі країни здійснено їх інтегровану оцінку. Практична значущість: представлене дослідження дозволяє оцінити рівень внутрішнього опору впливу зовнішніх, загальних внутрішніх (галузевих) та міжнародних факторів з боку найбільших підприємств будівельної галузі України впродовж 2015-2017 рр. Картина стану впливу цих факторів є історіографією стратегічного розвитку суб’єктів галузі протягом вказаного періоду, яка може бути використана для порівняння за параметрами розвитку щодо протидії факторного впливу для інших підприємств в цій сфері (середніх, малих тощо).

Біографія автора

Oleksandra Kononova, ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

доцент кафедри фінансів, обліку та маркетингу

Посилання

Державне публічне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Укрбуд». URL: https://smida.gov.ua/db/participant/33298371 (дата звернення: 08.06.2019).

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) ДП АТ «БК «Укрбуд» за 2018 р. URL: https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/04/zv%D1%96t-kmb-za-2018-r%D1%96k.pdf (дата звернення: 08.06.2019).

УКРБУД розповів про тренди та інновації в будівництві на II ForumRED. URL: https://ub.com.ua/news/ukrbud-rozpoviv-pro-trendi-ta-innovatsiji-v-budivnitstvi-na-ii-forumred (дата звернення: 08.06.2019).

Звіти Київмiськбуд. URL: https://kmb.ua/ua/about/corporate-information/otchety/ (дата звернення: 08.06.2019).

Київмiськбуд. Річний звіт 2018. URL: https://kmb.ua/wp-content/uploads/2019/06/kmb_3105.pdf (дата звернення: 08.06.2019).

Приватне акцiонерне товариство «Холдингова компанiя «Київмiськбуд». URL: https://kmb.ua/ua/?gclid=Cj0KCQjwov3nBRDFARIsANgsdoHhg_o2vlOpuGCehwYuwAI0jU_n_3EjyQHIgTupcWklL4wQY1dNBDAaAjpvEALw_wcB (дата звернення: 08.06.2019).

Корпорація «ДБК-ЖИТЛОБУД». URL: https://dbkzhytlobud.com.ua/ua/ (дата звернення: 08.06.2019).

Приватне акціонерне товариство «Домобудівний комбінат № 4». URL: https://smida.gov.ua/db/participant/05503160 (дата звернення: 08.06.2019).

Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій № 1". URL: https://smida.gov.ua/db/participant/04012276 (дата звернення: 08.06.2019).

Приватне акціонерне товариство "Завод залізобетонних конструкцій № 1". URL: http://zzbk1.ua/about-company.htm (дата звернення: 08.06.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті