ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗВІТУ ПРО УПРАВЛІННЯ

Автор(и)

  • Tetiana Kovalova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1250-2019

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.57

Ключові слова:

звіт, підприємство, організація, управління, фінансова звітність, етапи, інформація, користувачі.

Анотація

УДК 657.37; JEL Classification: М41

Метою дослідження є інформаційна репрезентація певних моментів організації складання Звіту про управління задля забезпечення користувачів достовірною інформацією. Методика дослідження: для досягнення поставленої мети у роботі були використані загальнонаукові і спеціальні методи і прийоми дослідження: теоретичного узагальнення, аналізу і синтезу; системного і комплексного підходу; монографічний; абстрактно-логічний. Результати дослідження: результатом наукової роботи є теоретичне узагальнення і розробка шляхів удосконалення організації формування звіту про управління. Це документ, в якому компанія розповідає про свої поточні справи та плани на майбутнє. Звіт повинен містити як фінансову, так і нефінансову інформацію, яка описує, в якому стані знаходиться підприємство та розкриває ризики для його діяльності. Ураховуючи те, що форма звіту про управління поки законодавчо не визначена, виникають певні питання щодо організації його складання. Дослідження точок зору науковців та бухгалтерської спільноти дали можливість нам висловити свою точку зору на це питання і запропонувати варіанти вирішення питань щодо організації його складання. У зв’язку з цим у роботі охарактеризовані вимоги до цієї форми звіту. Доведено, що знаючи вимоги, які висуваються до звіту, можна забезпечити ефективну організацію його складання. Наукова новизна: полягає в комплексному дослідженні проблем щодо організації складання звіту про управління. Підходи до проблемних моментів організації складання цієї форми в частині окреслених вимог дадуть змогу підприємствам зробити звіт про управління багатофункціональним маркетинговим інструментом, отримати довгостроковий ефект у вигляді зростання клієнтів та довіри суспільства. Практична значущість полягає в тому, що дотримання підприємствами запропонованих положень забезпечить достовірність звітної інформації та сприятиме зміцненню довіри користувачів інформації. 

Біографія автора

Tetiana Kovalova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Посилання

Бондар Т. А. Звіт про управління: етапи складання. Сучасні тенденції розвитку обліку, оподаткування, аналізу і аудиту. К.: КНЕУ, 2017. С. 115-117.

Безверхий К. В., Пантєлєєв В. П.. Консолідований звіт про управління. Новації управлінської практики звітування: сайт URL: file:///C:/Users/Pavel/Downloads/128-Article%20Text-251-1-10-20180406.pdf (дата звернення: 08.10.2019).

Хомюк А. «І чужо навчайтесь, й свого не цурайтесь…», або як скласти звіт про управління: сайт URL: https://ibuhgalter.net/material/618/12465 (дата звернення: 08.10.2019).

Безверхий К. В. Порівняння елементів структури інтегрованої звітності та звіту про управління: сайт URL: file:///C:/Users/Pavel/Downloads/169-Article%20Text-312-1-10-20190315.pdf (дата звернення: 08.10.2019).

Байкар Ю. П. Нефінансова звітність підприємств та етапи її формування:сайтURL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2015_20_1%281%29_(дата звернення: 11.10.2019).

Мацьків Р. Т. Нефінансова звітність – складова управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу: сайт URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2015_3_60 (дата звернення: 09.10.2019).

Жураковська І. В. Майбутні події як об’єкт управлінського та фінансового обліку. Розвиток обліку, аналізу і аудиту суб’єктів суспільного інтересу. м. Житомир. Житомир: Видавець О. О. Євенок, 2017. С. 52-54.

Рогозний С., Озеран А.. Звіт про управління: історичні й законодавчі передумови складання: сайт URL: https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-pro-upravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy (дата звернення: 14.10.2019).

Онищенко В.. Звіт про управління – не визначений і не зовсім бухгалтерський: сайт URL: https://www.golovbukh.ua/article/7447-zvt-pro-upravlnnya-neviznacheniy-ne-zovsm-buhgalterskiy.

Озеран А. Звіт керівництва vs звіт про управління: проблеми відповідності закону про бухгалтерський облік та світової практики: сайт URL: https://zakon.help/files/article/9627/%D0%97%D0%B2%D1%96%D120%D08F.pdf (дата звернення 16.10.2019).

Калітенко Д. О Таксономія та аналітична інтерпретація фінансової звітності підприємств суспільного інтересу: сайт URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/19_2_2018ua/5.pdf (дата звернення: 16.10.2019).

Закон України “Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень” від 05.10.2017 р. № 2164-VIII: сайт URL http://zakon0.rada.gov.ua/ laws/show/2164-19(дата звернення: 16.10.2019).

Методичні рекомендації зі складання звіту про управління затверджено. Наказ Міністерства фінансів України 07.12.2018 № 982: сайт URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18 (дата звернення: 06.10.2019).

Хомюк А. Звіт про управління: пристрасті вирують: сайт URL: https://ibuhgalter.net/articles/194 (дата звернення: 06.10.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-03

Номер

Розділ

Статті