DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.31

ЗАКОНОДАВЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

Oksana Dmytriieva

Анотація


УДК 346.7:656; JEL Classification: L 98

 

Мета: ідентифікація чинного законодавчого підґрунтя розвитку транспортної інфраструктури України. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, порівняльний аналіз. Результати: із застосуванням пошукової системи «Законодавство України» виявлено чинні акти органів законодавчої та виконавчої влади, нормами яких наразі регламентується розвиток транспортної інфраструктури України як в цілому, так і за такими її елементами як «автомобільний транспорт», «дорожнє господарство», «залізничний транспорт», «повітряний транспорт», «морський і річковий транспорт», «міський електричний транспорт» і «трубопровідний транспорт». Наукова новизна: численність і типовість нормативно-правових актів, що регламентують розвиток елементів транспортної інфраструктури України, актуалізують необхідність їх уніфікації, консолідації та кодифікації у вигляді  Транспортного кодексу України як стійкого законодавчого підґрунтя для забезпечення стратегічного розвитку транспортної інфраструктури країни. Забезпечення тактичної інтенсифікації розвитку транспортної інфраструктури України передбачається через періодичне прийняття строкових програмних документів на кшталт наразі чинної Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, аналіз структури та змісту якої складає перспективи подальших досліджень. Практична значущість: надані рекомендації з удосконалення законодавчого забезпечення розвитку транспортної інфраструктури України складають інтерес для органів державної влади, до відання яких належить регулювання розвитку автомобільного транспорту, дорожнього господарства, залізничного транспорту, повітряного транспорту, морського та річкового транспорту, міського електричного транспорту та трубопровідного транспорту.


Ключові слова


транспортна інфраструктура; законодавча база; автомобільний транспорт; дорожнє господарство; залізничний транспорт; повітряний транспорт; морський і річковий транспорт; міський електричний транспорт; трубопровідний транспорт

Повний текст:

PDF

Посилання


Україна посідає 87-е місце у світі за рівнем розвитку транспортної інфраструктури – Global Competitiveness Index. URL: https://gordonua.com/ukr/ news/money/ukrajina-zajmaje-87-e-mistse-v-sviti-za-rivnem-rozvitku-transportnoji-infrastrukturi-global-competitiveness-index-249272.html (дата звернення : 15.09.2019).

Транспортна інфраструктура: світло у кінці тунелю. URL: https://forumkyiv.org/uk/analytics/transportna-infrastruktura:-svitlo-u-kinci-tunelyu (дата звернення : 15.09.2019).

Ляшенко О. Нормативно-правове регулювання в механізмі державного управління транспортної інфраструктури. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2013. Вип. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2013_12_9 (дата звернення : 17.09.2019).

Дульфан С.Б. Нормативно-правове забезпечення розвитку транспортної інфраструктури міст. Держава та регіони. Серія: Державне управління. 2014. № 3. С. 79-85.

Про затвердження Авіаційних правил України, Частина 47 «Правила реєстрації цивільних повітряних суден в Україні»: Наказ Державної авіаційної служби України від 5 лютого 2019 року № 153. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0240-19 (дата звернення : 18.09.2019).

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства транспорту та зв'язку України та Міністерства інфраструктури України: Наказ Міністерства інфраструктури України від 13 серпня 2015 року № 310. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1039-15 (дата звернення : 18.09.2019).

Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 430-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-р (дата звернення : 18.09.2019).

Законодавство України: пошукова система. URL: https://zakon.rada. gov.ua/laws (дата звернення : 19.09.2019).