АЛГОРИТМ ГАРМОНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ

Автор(и)

  • Inna Shevchenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0758-9244

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.180

Ключові слова:

автомобілебудування, державна стратегія, державне регулювання, гармонізація, бінарні протиріччя

Анотація

УДК 338.45; JEL Classification: L 52

Мета: розроблення алгоритму гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Методика дослідження: метод аналізу та синтезу, системний підхід, порівняльний аналіз, експертні та статистичні методи, авторська модель формування державної стратегії розвитку автомобілебудування на засадах гармонізаційного підходу. Результати: розроблено алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування, який складається з чотирьох етапів: 1) ідентифікація наявності бінарних протиріч між елементами моделі (через побудову діагностичних карток); 2) коригування складу елементів моделі для запобігання протиріччям; 3) оцінка рівня гармонізації між елементами моделі; 4) розробка повної або скороченої програми гармонізації моделі. Побудовано діагностичні картки наявності бінарних протиріч у гармонізаційній моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Оцінено рівень гармонізації між елементами моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Наукова новизна: розроблений алгоритм складає методичне підґрунтя практичної реалізації гармонізаційної моделі  формування державної стратегії розвитку автомобілебудування, якою, на відміну від наявних у науковій літературі моделей державного протекціонізму автомобілебудування, передбачено гармонізацію уніфікованої моделі державного регулювання розвитку автомобільної промисловості та стратегічних наборів підприємств автомобілебудування. Практична значущість: розроблений алгоритм гармонізації елементів моделі формування державної стратегії розвитку автомобілебудування рекомендується до застосування органами державної влади, до відання яких належить управління розвитком автомобільної промисловості.

Біографія автора

Inna Shevchenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Індекси промислової продукції за видами діяльності за січень-лютий 2019 року. URL : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/pr/ipp_vd_m/ ipp_vd_m_u/ipp_vdm0219_u.htm (дата звернення : 15.03.2019).

Шевченко І. Ю. Інтегральна оцінка конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств України. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2018. № 2(21). С. 211−233. DOI: https://doi.org/10.30977/ ppb.2226-8820.2018.21.0.211

Гапотченко К. В. Управління підприємствами автомобілебудівної промисловості України в умовах протекціонізму : автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01; Укр. акад. зовніш. торгівлі. К., 2003. 19 с.

Пирожкова Ю. В. Адміністративно-правове регулювання у сфері автомобілебудування в Україні : автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07; Нац. ун-т держ. податк. служби України. Ірпінь, 2007. 20 с.

Кривоконь О. Г. Заходи державної політики щодо розвитку національного легкового автомобілебудування. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2012. № 3(7). С. 15−19.

Кизим М. О., Колбасін Є. С. Державна підтримка автомобілебудування в Україні : монографія. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2011. 264 с.

Шевченко І. Ю. Механізм державного регулювання розвитку автомобілебудування та ринку продажу автомобілів в Україні. Бізнес Інформ. 2016. № 8. C. 36−45.

Шевченко І. Ю. Методичні засади оцінювання конкурентоспроможності автомобілебудівних підприємств в контексті формування державної стратегії розвитку автомобілебудування. Вісник КНУТД. 2018. № 4 (125). С. 49−61. DOI: https://doi.org/10.30857/ 2413-0117.2018.4.5

Криворучко О. М., Шерстюк А. А. Оцінка рівня гармонізації системи управління підприємством. Економіка транспортного комплексу. 2017. Вип. 30. С. 57−64.

Бабина О. Є. Оцінка та моделювання збалансованості потенціалу транспортного підприємства: теоретико-методичний аспект. Збірник наукових праць ДЕТУТ. 2015. Вип. 33. С. 9−18.

Трегуб О. М. Теоретичні засади гармонізації галузевої структури сільськогосподарських підприємств. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. 2015. № 12. С. 72−79.

Чмут А. В., Федорова Т. В. Гармонізація інтересів акціонерів корпорацій та інших стейкхолдерів в умовах виходу на міжнародні ринки. Менеджер. 2017. Вип. 2(75). С. 91−97.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті