DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.164

АЛГОРИТМ СТВОРЕННЯ САЙТУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЯМИ СТЕЙКХОЛДЕРІВ У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Victoriia Tretiak, Nataliia Vasylechko

Анотація


УДК 659.4.011; JEL Classification: L 89

Мета. Метою статті є створення покрокового алгоритму розробки сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями у сфері альтернативної енергетики. Для цього слід виділити особливості управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів та проаналізувати властивості сайту у сфері альтернативної енергетики, розглянути завдання проектування сайту. Для досягнення цілей дослідження також необхідно проаналізувати існуючі методи, сервіси оптимізації сайту та розробити систему SEO-оптимізації як інструменту управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів у сфері альтернативної енергетики. Методика дослідження. Основними методами дослідження є аналіз можливостей використання сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів, удосконалення існуючих моделей та алгоритмів розробки сайту. Також було проаналізовано існуючі методи, сервіси оптимізації сайту та розроблено систему SEO-оптимізації сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів у сфері альтернативної енергетики. Результати дослідження. Для ефективного використання сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями у сфері альтернативної енергетики авторами розроблено покроковий алгоритм його створення, який базується на сучасних тенденціях ринку альтернативної енергетики.  З цією метою було виділено  особливості управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів, розроблено модель управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів, розглянуто завдання проектування сайту та правила розробки його юзабіліті. Для досягнення цілей дослідження проаналізовано існуючі методи, сервіси SEO-оптимізації та розроблено систему SEO-оптимізації сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів у сфері альтернативної енергетики. Наукова новизна. У статті представлено покроковий алгоритм розробки сайту як інструменту управління інтернет-комунікаціями стейкхолдерів для компаній, які працюють у сфері альтернативної енергетики. Розроблений алгоритм, на відміну від існуючих, включає особливості роботи у сфері альтернативної енергетики. Практична значущість. Результати дослідження можуть бути використані у побудові ефективної системи інтернет-комунікацій стейкхолдерів компаніями, які працюють у сфері альтернативної енергетики. За результатами впровадження покрокового алгоритму створення сайту для стейкхолдерів у сфері альтернативної енергетики слід очікувати на ефективну роботу системи інтернет-комунікацій.


Ключові слова


SEO-оптимізація; альтернативна енергетика; інтернет-комунікації; сайт; стейкхолдери; управління, юзабіліті

Повний текст:

PDF

Посилання


Fritz J. Cause-Related Marketing: What You Need to Know. URL: http://nonprofit.about.com/od/fundraising/a/causemarketing.htm (дата звернення 29.12.2018).

Halvorson K. The Discipline of Content Strategy. URL: https://alistapart.com/article/thedisciplineofcontentstrategy (дата звернення 27.12.2018).

Буй Т., Гаврилів І. Розвиток електронної комерції як інструмент підвищення конкурентоспроможності українських компаній. Наукові записки. Економічні науки. 2015. №172. С. 1–7.

Ілляшенко С. Сучасні тенденції застосування Internet-технологій у маркетинг. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. №4(2). С. 64-74.

Лук’янець Т. І. Маркетингова політика комунікацій : навч. посіб. Київ : КНЕУ, 2000. 380 с.

Самсонов В. В., Єрохін А. Л. Методи та засоби інтернет-технологій : навч. посіб. Харків : Компанія СМІТ, 2008 . 263 с.

Щербань В. М. Маркетинговий менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. 222 с.

Юринець В. Є., Юринець Р. В. Комп’ютерні мережі. Інтернет : навч. посіб. Львів : Видавництво Львівського університету ім. І. Франка, 2006 . 524 с.

Про альтернативні джерела енергії : Закон України від 13.04.2017 р. № 2019-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/555-15 (дата звернення 26.02.2019)

Whitty J. Stakeholder defined. URL: https://www.researchgate.net/publication/318505331_stakeholder_defined (дата звернення 26.02.2019)

Key collector – an easy way to processyour keywords. The professional tool for keyword research. URL: http://www.key-collector.com/ (дата звернення 14.01.2019).

WordStream. Online Adwertising made easy. The 3 types of search queries & how you should target them. URL: https://www.wordstream.com/blog/ws/2012/12/10/three-types-of-search-queries (дата звернення 14.01.2019).

Бредіхін В. М., Карасюк В. В., Карпухін О. В., Міщеряков Ю. В. Основи Інтернет-технологій : навч. посіб. Харків : Компанія СМІТ, 2009 . 383 с.