СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ДОРОЖНЬОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Inna Tokar Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.153

Ключові слова:

дорожнє господарство, Укравтодор, державне управління, реформування, фінансування, автомобільні дороги, розвиток

Анотація

Удк 338.47; JEL Classification:  L 98

Мета. Метою статі є комплексний аналіз функціонування дорожнього господарства України та встановлення на цій основні головних тенденції його розвитку як підґрунтя розробки рекомендацій з підвищення ефективності реалізації «Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». Методика дослідження. В роботі використано наступні методи: діалектичний метод (при виявленні причинно-наслідкових зв’язків між розвитком економічних процесів та дорожнім господарством); аналітичний метод (для систематизації інформації при ідентифікації структурних змін в дорожньому господарстві); спостереження та узагальнення (для розробки рекомендацій щодо напрямів розвитку дорожнього господарства); графічний метод (для графічної інтерпретації переліку структурних змін та напрямів розвитку дорожнього господарства України). Результати. Дослідження присвячено комплексному аналізу функціонування дорожнього господарства України в контексті реформування транспортно-дорожнього комплексу України та його інтеграції до інфраструктури ЄС. Наголошено на складності структури управління вітчизняним дорожнім господарством в наслідок поточного стану реформування дорожньої галузі. Окремо розглянуто напрями фінансування діяльності дорожнього господарства, є посилання на виконавців дорожніх робіт в оновленій структурі Укравтодору, наведено суб’єктів, що здійснюють контроль за виконанням дорожніх робіт. Побудовано схему структурних змін та напрямів розвитку дорожнього господарства з подальшою її змістовною прив’язкою до «Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року». Наукова новизна. Отримав подальший розвиток теоретико-методичний підхід до управління дорожнім господарством в контексті реформування транспортно-дорожнього комплексу України шляхом графічної інтерпретації структурних змін та напрямів розвитку дорожнього господарства за функцією управління, виконання дорожніх робіт, фінансування і контролю, інтерпретованих в оновленому форматі діяльності Укравтодору. Практична значущість. Результати дослідження можуть слугувати методичними рекомендаціями органам державного управління при розробці регіональних програм з будівництва та експлуатації автодоріг, розвитку транспортної мережі регіону.

Біографія автора

Inna Tokar, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асистент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Дмитрієв І. А., Бурмака М. М. Сучасний стан та перспективи розвитку мережі автомобільних доріг загального користування. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2013. № 1. С. 64-72.

Канцур І. Г. Сучасний стан та особливості будівництва доріг в Україні на умовах концесії. Ефективна економіка. № 3. 2017. : сайт. URL : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5488 (дата звернення : 01.05.2019).

Луцкін Є. С., Серьогіна Н. В. Основні проблеми та можливості розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури України. Вісник ОДАБА. 2016. № 63. С. 223-229. : сайт. URL : http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/2108 (дата звернення : 01.05.2019).

Левіщенко О. С. Сучасні проблеми та перспективи розвитку дорожньої галузі. Вісник Національного транспортного університету. 2011. № 24 (1). С. 348-352. : сайт. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vntu_2011_24(1)__85 (дата звернення : 01.05.2019).

Солодовнік О. О. Розвиток дорожнього господарства України у посткризовому періоді. Причорноморські економічні студії. 2017. Випуск 23. С. 55-59. : сайт. URL : http://bses.in.ua/journals/2017/23_2017/12.pdf (дата звернення : 01.05.2019).

Безуглий А. О., Печончик Т. І. Економічний механізм розподілу фінансових ресурсів на потреби дорожнього господарства як складова стратегії ефективного управління автомобільними дорогами загального користування. Дороги і мости. 2014. Вип. 14. С. 125-130. : сайт. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/dim_2014_14_19 (дата звернення : 01.05.2019).

Жулин О. В. Фінансове забезпечення підприємств дорожнього господарства в умовах фінансової децентралізації : сайт. URL : http://publications.ntu.edu.ua/visnyk/30_2_econ_2014/057-065.pdf (дата звернення : 01.05.2019).

Никифорук О. І., Чмирьова Л. Ю. Зміна моделі фінансування дорожньої інфраструктури в Україні. Економіка і прогнозування. 2014. № 4. С. 38-56. : сайт. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/econprog_2014_4_5 (дата звернення : 01.05.2019).

Святець О. О. Аналіз фінансового стану Державного агентства автомобільних доріг України та особливості фінансового забезпечення автодорожньої галузі. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». 2015. Випуск 11. Частина 4. С. 138-141. : сайт. URL : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_11/159.pdf (дата звернення : 01.05.2019).

Серьогіна Н. В. Джерела фінансування розвитку дорожньої інфраструктури регіонів. Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. 2016. Випуск 3 (03) С. 105-109. : сайт. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evzdia_2016_3_22 (дата звернення : 01.05.2019).

Реформи управління автомобільними дорогами : сайт. URL : https://mtu.gov.ua/content/reformi-v-dorozhniy-galuzi.html (дата звернення : 01.05.2019).

Закон України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» № 1562-XII від 18 вересня 1991 року (чинний в редакції від 01.01.2019 р.) : сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1562-12 (дата звернення : 01.05.2019).

Постанова КМУ «Про затвердження Порядку спрямування коштів державного дорожнього фонду» № 1085 від 20 грудня 2017 р. (чинна в редакції від 16.03.2019 р.) : сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1085-2017-п#n9 (дата звернення : 01.05.2019).

Уряд України ремонтує дороги Тернопільщини : сайт. URL : http://oda.te.gov.ua/main/ua/news/detail/169006.htm (дата звернення : 01.05.2019).

Розпорядження КМУ «Про схвалення Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року» № 430-р від 30 травня 2018 р. (чинне в редакції від 30.05.2018 р.) : сайт. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80 (дата звернення : 01.05.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті