НОВА ПАРАДИГМА МАРКЕТИНГУ

Автор(и)

  • Daria Prykhodko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-3925-4828

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.119

Ключові слова:

маркетинг, продукт, технологія, методологія, модель, парадигма

Анотація

УДК 167+303:339.138; JEL Classification: B41, М31

У сучасній літературі зазначається невідворотна тенденція виснаження основних природних ресурсів планети. Це призведе до необхідності вирішення виниклої нової, актуальної, глобальної за своїми масштабами проблеми – проблеми зміни справжніх парадигм, розробки, формулювання нових, майбутніх парадигм всіх областей діяльності. Метою цього дослідження явилося формулювання нової (майбутньої) парадигми маркетингу. Методики дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань в роботі застосовувалися методики: огляд літературних джерел, історичного-логічного, аналогії, 2С70, ВЄО, теорія методу Бабайлова В.К. Результати дослідження: проведено аналіз еволюції поглядів на поняття «парадигма»; сформульовано основний закон маркетингу; обґрунтовано вибір методики апробації основного закону маркетингу; апробовано основний закон маркетингу методикою час; сформульовані три парадигми маркетингу (минула парадигма маркетингу – це глобальна стратегія організації ринку продуктів; теперішня парадигма маркетингу –  це глобальна стратегія організації ринку технік; нова (майбутня) парадигма маркетингу – це глобальна стратегія організації ринку методологій). Наукова новизна: обґрунтування характеру минулої, теперішньої та нової (майбутньої) парадигм маркетингу як глобальних стратегій в сфері організації інновацій. Практична значущість. Впровадження теперішньої і нової (майбутньої) парадигм маркетингу в стратегічне планування підприємства призведе до вдосконалення його методології, а це, в свою чергу, підвищить ефективність всього менеджменту і виробництва. Проведене дослідження сприяло подальшому поглибленню розуміння самих парадигм. Отримані результати дозволяють визначити перспективи майбутніх досліджень: розробку парадигм психології, соціології, адміністративної сфери діяльності.

Біографія автора

Daria Prykhodko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Бартенев С. А. Экономические теории и школы (история и современность): курс лекций. Москва: БЕК, 1996. 352 с.

Новая парадигма менеджмента (Питер Друкер). HR-Портал : сайт. URL: http://hr-portal.ru/article/novaya-paradigma-menedzhmenta (дата обращения: 27.03.2019).

Амблер Т. Практический маркетинг (Серия «Теория и практика менеджмента») / пер. с англ. под ред. Ю. Н. Каптуревского. Санкт-Петербург : Питер, 1999. 400 с.

Кун Томас Сэмюэл. Википедия : сайт. URL: https://is.gd/g4Iibm (дата обращения: 27.03.2019).

Парадигмы маркетинга. Marketopedia : сайт. URL: http://marketopedia.ru/7-paradigmy-marketinga.html дата обращения: 27.03.2018).

Бабайлов В. К. Новая парадигма экономики. Новий колегіум. 2015. № 1. С. 53 – 57.

Бабайлов В. К. Организация модели разработки парадигм экономики. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків : ХНАДУ, 2015. №3 (10), том 2. С. 5 – 9.

Бабайлов В. К. Модель разработки парадигм: важнейшие свойства. Новий колегіум. 2016. № 3. С. 48 – 53.

Бабайлов В. К. Теория метода : монография. Харків: ХНАДУ, 2011. 232 с.

Бабайлов В. К. Менеджмент: наука и практика: учебник. Харків : ХНАДУ, 2015. 276 с.

Светлов Р. В. Парадигма. Платонический философский lexicon. Академия. Материалы и исследования по истории платонизма. Санкт-Петербург: СПбГУ, 2000. Вып. 2. С. 345 – 346.

Бабайлов В. К. Новая парадигма менеджмента. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. Харків : ХНАДУ, 2016. №3 (14), том 1. С. 72 – 76.

Принцип единства исторического и логического. Википедия : сайт. URL: https://is.gd/hBuY4N (дата обращения: 30.03.2019).

Бабайлов В. К. Анализ и синтез. Бизнес-Информ. 2012. № 4. С. 16 – 17.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті