ВІДМІННІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЦІОНАЛЬНОГО І ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОЇ РИНКУ В КОНТЕКСТІ ВДОСКОНАЛЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Georgiy Poyasnik Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7776-9932

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.110

Ключові слова:

конкуренція, конкурентоспроможність, підприємство, ринкова економіка, шляхи підвищення, товар, послуга

Анотація

УДК  338.45; JEL Classification М11

Мета. Метою даного дослідження стало визначення відмінних характеристик національного і міжнародного ринку в контексті вдосконалення конкурентоспроможності підприємства. Методика дослідження. В роботі використовувалися метод аналізу і синтезу при аналізі стану конкурентоспроможності на ринку і метод порівняння для розробки шляхів підвищення конкурентоспроможності підприємств на основі відмінних характеристик національного і міжнародного ринку. Результати. В ході дослідження були обґрунтовані умови, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності підприємства на ринку. Виділено внутрішні чинники, які мають вирішальне значення для підвищення конкурентоспроможності підприємства. Зроблено висновок про те, що слід здійснювати продумане, проаналізоване і професійне управління з обов'язковим урахуванням особливостей перехідного періоду, розробкою правильної політики для підвищення конкурентоспроможності підприємства на національному та міжнародному ринку. В результаті дослідження були запропоновані практичні рекомендації щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств. Наукова новизна. В роботі визначені відмінні характеристики національного і міжнародного ринку, обґрунтовано необхідність регулярного підвищення якості продукції, використання останніх розробок і технологій у виробництві, якісного використання трудових та інших ресурсів підприємства, поліпшення умов роботи на підприємстві. Сформовано основні аспекти, здатні зміцнити позиції підприємства на ринку, які, на відміну від існуючих, включають розробку правильної стратегії підприємства; раціональне повноцінне використання трудових і матеріальних ресурсів; використання інноваційних технологій для розкриття потенціалу підприємства; правильний аналіз складових ринку; підвищення рівня результативності менеджменту на підприємстві; випуск якісних конкурентоспроможних товарів. Практична значущість. Дані результати можна використовувати в якості платформи для подальшого вивчення аспектів виробництва і підвищення конкурентоспроможності підприємств.

Біографія автора

Georgiy Poyasnik, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Мазилкина Е., Паничкина Г. Основы управления конкурентоспособностью. М.: Омега-Л, 2009. 328 с.

Головачев А. Конкурентоспособность организации. Минск, 2012. 319 с.

Пострелова А., Маркин М. Оценка конкурентоспособности предприятия. Молодой ученый. 2013. №6. С. 398–402.

Борисов Н. Конкурентная разведка как инструмент конкурентной борьбы: сайт. URL: http://www.marketing.spb.ru/lib-research/competition_spy.htm. (дата обращения: 17.04.2019).

Светунькова С. Информационное обеспечение управления конкурентоспособностью: сайт. URL: http://www.marketing.spb.ru/read/m19/4.htm. (дата обращения: 20.04.2019).

Фатхутдинов Р. Конкурентоспособность организации в условиях кризиса. Москва: Маркетинг, 2002. 885 с.

Бородин К. Конкурентоспособность в рыночной экономике. М., 2005. 125 с.

Быков В., Философова Т. Конкуренция. Инновации. Конкурентоспособность. М., 2008. 295 с.

Черкасов В. Теоретические основы конкурентоспособности. СПбГУЭФ, 2004. 250 с.

Как обеспечить конкурентоспособность предприятия : сайт. URL: http://vds1234.ru/index.php. (дата обращения: 5.05.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті