ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА: ВІД ІСТОРІЇ ДО СЬОГОДЕННЯ

Автор(и)

  • Yaroslava Levchenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4979-1101

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.90

Ключові слова:

державно-приватне партнерство, інвестиційна привабливість, інвестування, фактор забезпечення, еволюція

Анотація

УДК 330.1; 334; JEL L32

Метою роботи є формування сучасного розуміння ДПП на основі підходу «від історії до сьогодення». Для досягнення поставленої мети були вирішені завдання: проаналізовано еволюційні теоретичні підходи до розуміння ДПП; сформовано нове бачення на ДПП (як не самостійну інституцію, а складову забезпечення інвестиційної привабливості).  Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: систематичний і порівняльний аналіз наукової літератури на основі методів порівняння, класифікації, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків. Результати. Проаналізовано еволюційні теоретичні підходи до розуміння ДПП. Скасовано розуміння ДПП, як нового спрямування взаємодії держави та приватного інвестора. Доведено, що інституція ДПП не являється новою, а її витоки зафіксовані в далеких історичних довідках. Сформовано нове бачення на ДПП, як фактора забезпечення інвестиційної привабливості. Висвітлено, що взаємодія інвестора з державою, а саме ДПП, виступає фактором, що впливає на інвестиційну привабливість.  Наукова новизна. Визначено, що при реалізації інвестиційної ідеї потенційний інвестор розглядає можливість до співпраці, як один із ключових факторів, що визначають його рішення до співпраці. Тобто сьогодення розглядає ДПП не тільки, як самостійну інституцію, а і як фактор, що впливає на прийняття рішення що до інвестування. Доведено та обґрунтовано роль ДПП в системі забезпечення інвестиційної привабливості. Практична значущість. Визначено нішу для перспективних досліджень -  розробка взаємодії держави з приватним інвестором на основі теорії ігор, яка забезпечить виграш кожної сторони в рівних пропорціях.

Біографія автора

Yaroslava Levchenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Спиридонов А. А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совершенствования законодательного регулирования : веб-сайт. URL: http://pppcenter.ru/ru/press-center/smi-o-centre/19032010 (дата звернення 19.03.2019).

Арармирзян И. Государственно-частное партнерство в сфере инноваций. Наша власть: дела и лица : веб-сайт. URL: http://nashavlast.ru/article_description/125/1785.html.3 (дата звернення 19.03.2019)

Греция и Македония (IV в. до н. э.) : веб-сайт. URL: https://ancientmyth.ru/istoriya/ellinisticheskiy-period/gretsiya-i-makedoniya-(iv-v.-do-n.-e.) (дата звернення 22.03.2019).

Городнова А.В., Роженцов И.С. Формирование института государственно-частного партнерства: мировой опит и отечественная практика. DOI: https://doi.org/10.18454/IRJ.2016.50.091 : веб-сайт. URL: https://research-journal.org/economical/formirovanie-instituta-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-mirovoj-opyt-i-otechestvennaya-praktika/ (дата звернення 20.03.2019).

Кузищин В.И. История Древнего Востока. Тексты и документы : учеб. пособие. М., 2002. С. 167—190.

Фархутдинов И.З., Трапезников В.А. Инвестиционное право : учеб.-практ. пособие. М., 2006. 432 с.

Бик С.И., Радзиевский А.С. Концессии, изменившие мир. М., 2014. 224 с.

Образцова А.С. Тенденции развития государственно-частного партнерства в мире. Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2016. № 3(245). С. 19-28. DOI: 10.5862/JE.245.2 : веб-сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tendentsii-razvitiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva-v-rossii-i-mire (дата звернення 22.03.2019).

Варнавский В. Г. Частно-государственное партнерство: веб-сайт. URL: http://www.opec.ru/article_doc.asp?d_no=50578 (дата звернення 23.03.2019).

Aerts, G., Grage T., Dooms M., Haezendock E. Public-Private Partnerships for the Provision of Port Infrastructure: An Explorative Multi-Actor Perspective on Critical Success Factors. The Asian journal of shipping and logistics. 2014. Vol. 30. No. 3. P. 273-298.

Левченко Я.С. Моделирование механизма государственно-частного партнерства как фактора обеспечения инвестиционной привлекательности предприятия в контексте регионального развития. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. №4 (15). С. 194-201.

Левченко Я.С., Шершенюк О.М. Оцінка зовнішнього середовища інвестиційної привабливості підприємств в контексті регіонального розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. №6 (17). С. 238-244.

Левченко Я.С., Шершенюк О.М. Фактори впливу на інвестиційну привабливість підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Електронне наукове фахове видання. 2018. №6 (17). С. 231-238.

Левченко Я.С. Розвиток транспортної галузі в Україні та Литві. Problems of development modern science: theory and practice : collection of scientific articles. Madrid : EDEX, 2016. C. 115-120.

Almarri K. Perceptions of the attractive factors for adopting public–private partnerships in the UAE. International Journal of Construction Management. 2017. Р. 1–8. DOI: 10.1080/15623599.2017.1382082

Koops L. Creating public value: Optimizing cooperation Between public and private Partners in infrastructure Projects : doctoral thesis / Delft University of Technology, 2017. 311 p. DOI: 10.4233/uuid:53c3c8cb-ff74-49c9-9e7d-e826a60fbba6

Pribadi K., Pangeran M. Assessing Readiness of Public Sector Risk Management for PPP in Infrastructure Development in Indonesia. Advancing and Integrating Construction Education, Research & Practice : Second International Conference on Construction in Developing Countries (ICCIDC-II) : Cairo, 2010. C. 217–280.

Levchenko Y. Assessing and ensuring enterprise investment attractiveness in the context of regional development : doctoral dissertation : 04 S / Mykolo Romerio universiteta. Vilnius, 2018. 216 p.

Дмитрієв І.А., Левченко Я.С. Оцінка і забезпечення інвестиційної привабливості підприємства в контексті регіонального розвитку (на прикладі підприємств автомобільного транспорту) : монографія. Харків : ФОП Бровін О.В., 2018. 268 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті