DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.79

УПРАВЛІННЯ ТАЛАНОВИТИМИ СПІВРОБІТНИКАМИ В УМОВАХ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Oksana Kudryavtseva

Анотація


УДК 681.45; JEL Classification: J24

Мета. Основною метою даної роботи є розробка основних етапів формування системи управління талановитими співробітниками на підприємствах, що функціонують в міжнародному середовищі та виявлення напрямків наукових дискусій на кожному етапі. Методика дослідження. Концептуальний підхід до даної роботи полягає в поєднанні дедукції і індукції, системного і порівняльного аналізу, кількісних і якісних методів. В якості основного методу дослідження виступає абстрактно-логічний метод, системно-структурний аналіз, метод порівнянь і аналіз практичної діяльності компаній країн з економіками, що розвиваються, а також українських компаній, що працюють на міжнародних ринках. Результати дослідження. Основними результатами представленого дослідження є виділення чотирьох етапів становлення та розвитку системи управління талановитими співробітниками компаній, що функціонують в міжнародному середовищі, які включають визначення понять системи управління талановитими співробітниками міжнародних компаній, а також талановитого співробітника; виявлення домінуючого підходу до управління талановитими співробітниками; встановлення основних етапів і принципів побудови системи управління талановитими співробітниками; визначення показників ефективності реалізації практик управління талановитими співробітниками. Наукова новизна. У даній роботі представлено власне визначення поняття системи управління талановитими співробітниками міжнародних компаній, яке на відміну від існуючих, відображає необхідність зв'язку управління талановитими співробітниками з міжнародною стратегією підприємства, що є основою для формування системи управління талановитими співробітниками. Крім того, розроблено 6 послідовних етапів побудови системи управління талановитими співробітниками, що дозволить розглянути визначення ефективності управління талановитими співробітниками не в рамках аналізу однієї одиничної моделі, а як самостійний етап побудови системи управління талановитими співробітниками. І нарешті, сформовані ключові показники діяльності в управлінні талановитими співробітниками, які дозволять визначити ефективність реалізації практики управління талановитими співробітниками. Практична значущість. Результати даного дослідження можуть застосовуватися для керівників компаній та менеджерів середньої ланки, які працюють як в галузі управління людськими ресурсами, так і займаються питаннями стратегічного планування в міжнародному середовищі.


Ключові слова


: талант; управління; талановитий співробітник; підхід; міжнародне середовище

Повний текст:

PDF

Посилання


Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова О. М. Управління персоналом : навч. посіб. Вид. 2-ге. Київ, 2009. 308 c.

Балабанова, Л. В., Сардак О. В. Управління персоналом : підручник. Київ, 2011. 467 c.

Михайлова, Л. І. Управління персоналом : навч. посіб. Київ : ЦНЛ, 2007. 296 c.

Збрицька Т. П., Савченко Г. О., Татаревська М. С. Управління розвитком персоналу : навч. посіб. Одеса : Атлант, 2013. 427 с.

Грішнова О. А. Людський капітал: формування в системі освіти і професійної підготовки: монографія. Київ: «Знання», 2004. 346 с.

Татаревська М. С., Збрицька Т. П., Савченко Г. О. Управління розвитком персоналу: навч. посіб. Одеса : Атлант, 2013. 427 с.

Крушельницька О. В., Мельничук О. В. Управління персоналом: навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Київ: «Кондор», 2005. 308 с.

Schuler R. S. Strategic human resource management: linking people with the strategic needs of the business. Industrial relations. 2002. P. 156-169.

Данюк В. М. Менеджмент персоналу: навч. посіб. Київ: КНЕУ, 2004. 398 с.

Виноградський М. Д., Виноградська А. М., Шканова А. М. Управління персоналом : навч. посіб. Київ, 2009. 502 с.