ОЦІНКА РЕЗЕРВІВ ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Іrina Kirchataya Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0270-1586
  • Elena Shershenyuk Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9959-2725

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.68

Ключові слова:

конкурентна позиція, конкурентний статус, конкурентоспроможність підприємства, конкурентний потенціал, резерви конкурентоспроможності

Анотація

УДК  338.45; JEL Classification М11

Мета – удосконалення теоретичних і методичних засад оцінки поточного рівня і резервів конкурентоспроможності підприємства на основі комплексної оцінки конкурентного потенціалу та конкурентної стійкості підприємства. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети у науковій роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: системно-структурний аналіз (для впорядкування та систематизації параметрів оцінки конкурентоспроможності підприємства); системний аналіз (для уточнення та систематизації складових конкурентоспроможності та конкурентної позиції, для оцінки її загального рівня та резервів). Результати. В роботі обґрунтовано, що виявлення та оцінка резервів конкурентоспроможності підприємства повинні стати основою у формуванні тактики та стратегії підвищення конкурентоспроможності та формування конкурентного статусу підприємства. При цьому критерієм визначення резервів є раціональний розподіл та використання наявних ресурсів при даному рівні розвитку техніки та технології, а також кваліфікації працівників всіх ланок підприємства. Саме тому виникає нагальна необхідність у створенні на кожному підприємстві ефективної системи управління конкурентоспроможністю, яка дозволить забезпечувати конкурентні позиції на ринку, а також буде сприяти виявленню та оцінці резервів конкурентоспроможності для подальшого досягнення та утримання довгострокових конкурентних переваг. Об’єктом дослідження є процеси управління конкурентоспроможністю та пошуку нових конкурентних переваг у системі стратегічного управління підприємства в цілому. Предметом дослідження є теоретичне та науково-методичне забезпечення пошуку та оцінки резервів конкурентоспроможності підприємства у контексті набуття нових конкурентних переваг та високо конкурентного статусу. Наукова новизна. Удосконалено методичний підхід до оцінки резервів конкурентоспроможності підприємства, що, на відміну від існуючих, враховує оцінку конкурентного потенціалу та конкурентної стійкості підприємства і передбачає визначення резервів в рамках кожної із визначених складових та загального рівня конкурентоспроможності. Практична значущість полягає у тому, що удосконалені теоретичні положення та методичні рекомендації можуть бути використані для розробки конкретних заходів, спрямованих на формування нових конкурентних переваг підприємства, оскільки дозволяють оцінювати поточний рівень конкурентоспроможності та конкурентної стійкості підприємства з подальшим використанням виявлених резервів.

Біографії авторів

Іrina Kirchataya, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Elena Shershenyuk, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Щербинин А.В. Управление резервами конкурентоспособности машиностроительного предприятии: автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05. СПб., 2004. 20 с.

Ямненко Г.Є. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства. Формування ринкової економіки, 2012. № 27. С.125-134.

Ефимычев Ю.И., Плехова Ю.О. Активизация внутренних резервов развития промышленных предприятий в условиях современного кризиса. Экономика и управление, 2010. № 1 (62). С. 212-215.

Ільїна О. Аналіз конкурентоспроможності підприємств та резервів її підвищення — Режим доступу : // http://conftiapv.at.ua/publ/konf_24_25_ cherven_2010/35_analiz_konkurentspromozhnosti_pidpriemstv_ta_rezerviv_jiji_pidvishhennja/2-1-0-104.

Фарат О.В., Гринів Н.Т. Система виявлення резервів підвищення конкурентоспроможності продукції підприємств за рахунок інноваційних кластерів. Актуальні проблеми економіки, 2016. №10(184). С.478-487.

Кирчата І.М., Шершенюк О.М. Теоретичні аспекти взаємозв’язку конкурентного потенціалу з основними категоріями теорії конкуренції. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Харків. 2018. № 2 (21). C. 84-94.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті