МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОБЛІКУ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИТРАТ ПО ІННОВАЦІЙНИМ ПРОЕКТАМ

Автор(и)

  • Victoria Verbitskaya Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Tatiana Kovaleva Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Anzhela Popova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • Irina Khoroshilova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5343-5161

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.34

Ключові слова:

собівартість, інновація, калькулювання, облік витрат, тагет-костинг

Анотація

Метою дослідження є визначення основних напрямків вдосконалення контролю інноваційних витрат та розробка положень, що збільшать інформаційну ємність управлінського обліку інновацій.  Методика дослідження були використані наступні загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: методи узагальнення та абстрагування – для уточнення сутності управлінського обліку іновацій, теоретичних засад та інструментарію управління інноваційною діяльністю; системного і комплексного підходу до визначення вибору складових прийомів та засобів, за допомогою яких всебічно відображаються об’єкти, які складають та забезпечують інноваційну діяльність. Результати дослідження. Прогнозування кінцевого результату інноваційного впровадження неможливо через його неповторність, а значить, неможливо заздалегідь розробити єдину методику калькулювання інновації та успішно використовувати її для інноваційного проекту підприємств. Сучасна практика методології бухгалтерського обліку в організації різних галузей промисловості свідчить про відсутність єдиного методологічного підходу до планування, обліку та суперечності цих витрат. У зв'язку з цим визначення основних напрямів поліпшення контролю за інноваційними витратами та розробка положень підвищує інформаційну спроможність управлінського обліку операцій. Встановлення цільових витрат у фокусі уваги стає головним у практиці використання цільової вартості. Науковою новизною є використання методики поділення іноваційного ююджету при калькулюванні витрат. Загалом, використання реалізації в практичній діяльності розробленої методології управлінського обліку інноваційної діяльності, що включає в себе склад бюджетування інноваційних процесів, дозволить суттєво підвищити інформаційну спроможність управлінського обліку інновацій та посилення її контролю, аналітичної діяльності. та функції прогнозування. Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні методів, що дозволяє застосовувати запропонований консолідований план, що дає можливість формувати окрему частку бюджету, котрі стосуються інновацій. В результаті компанія, використовуючи систему цільової калькуляції, вже має довгостроковий інструмент управління, що забезпечує йому високий рівень конкурентоспроможності і прибутку, а в довгостроковій перспективі - привабливі іноземні інвестиції.

Біографії авторів

Victoria Verbitskaya, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Tatiana Kovaleva, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Anzhela Popova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Irina Khoroshilova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри обліку, оподаткування та міжнародних економічних відносин

Посилання

Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Житомир: ЖІТІ, 2000. 356 с.

Грабовська Ю. М. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. 2018. № 23. С. 612-617.

Герасимчук В. Г. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". 2013. Сер.: Економіка. № 19. С. 305-310.

Саранцева Е. Г., Давыдова В. В. Инновационная деятельность как объект управленческого учета. Проблемы учета: сайт. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnaya-deyatelnost-kak-obekt-upravlencheskogo-ucheta (дата звернення 22.03.2019)

Илышев A. M., Воропанова И. Н. Учет и анализ инновационно-инвестиционной деятельности. Изд. центр НТЦ – НИИОГР, 2002. 136 с.

Кірсанова В. В., Сухарева Т. О., Ковальова О. М. Проблеми обліку інноваційної діяльності. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. № 41(2). С. 216-221.

Маренич Т. Г. Документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: аналіз новацій та напрями поліпшення. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2017. № 1. С. 76-79.

Николаева С. А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система «директ-костинг»: теория и практика. М.: Финансы и статистика, 1997. 128 с.

Озеран В., Гик В. Актуальні проблеми обліку витрат на інновації. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 12. С. 21–29.

Быстрова А. Н. Интегрированный управленческий учет инновационной деятельности в условиях информационной экономики: дис. канд. эк. наук: 08.00.12. Екатеринбург, 2010. 148 с.

Славников Д. В. Тarget costing как метод селевого стратегического управления затратами: сайт. URL: http://www.mevriz.ru/articles/2005/6/3939.html (дата звернення 22.03.2019)

Внедрение целевого управления затратами в рамках системы стратегического контроллинга: сайт. URL: http://revolution.allbest.ru/managment/00047689_0.html (дата звернення 22.03.2019)

Троян И. Алгоритмы Тarget Сosting: сайт. URL: http://www.gaap.ru/biblio/mngacc/foreign/015.asp. (дата звернення 22.03.2019)

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті