ПІДТРИМКА МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ З МЕТОЮ ПОСИЛЕННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ АКТИВНОСТІ В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Vitaly Blagoy Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0702-561X
  • Nataliya Yanchenko Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8447-5123
  • Anastasiya Tikhomyrova Харківський національний університет будівництва та архітектури, Ukraine
  • Viktoriya Blaga Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8386-0767

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.22.0.14

Ключові слова:

національна економіка, малий та середній бізнес, підприємницька активність, майбутні фахівці, підприємницькі компетенції

Анотація

Мета: дослідити основні проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, запропонувати нефінансові форми підтримки малого та середнього бізнесу з метою посилення підприємницької активності та ролі малого та середнього бізнесу в національній економіці. Методика дослідження: метод математичної статистики – для обробки та аналізу вихідних даних, виявлення тенденцій вихідних даних, виявленні тенденцій та закономірностей в зміні показників, що аналізуються, обґрунтування отриманих результатів; аналіз та узагальнення існуючих підходів до формування підприємницьких компетенцій. Результати дослідження: визначено, що підвищення підприємницької активності можливо при позитивних тенденціях у розвитку економічних процесів, відновленні взаємної довіри між державою та бізнесом, при посиленні активності держави в великих інфраструктурних проектах, підвищенні компетенції підприємців у професійній діяльності, знанні законодавства, бухгалтерського обліку та методів управління персоналом. Наукова новизна: удосконалена модель формування підприємницьких компетенцій, що передбачає створення єдиної системи навчання і консультування представників малого та середнього бізнесу, яка на відміну від  інших нефінансових форм підтримки малого та середнього бізнесу, для посилення підприємницької активності та ролі малого та середнього бізнесу в національній економіці, враховує впровадження в навчальний процес освітніх програм з підприємництва всіх рівнів; розробку та впровадження на рівні освітніх закладів спеціальних курсів з підприємництва для спеціальностей різного профілю (технічних, медичних, гуманітарних); розробки системи залучення студентів до виконання замовлень підприємств малого і середнього бізнесу в ході підготовки курсових робіт, розрахунково-графічних робіт, кваліфікаційних робіт, проходження практики; створення на базі освітніх закладів наукової платформи вивчення проблем підприємництва у вигляді наукового форуму. Практична значущість: запропонована модель формування підприємницьких компетенцій, використання якої з метою посилення підприємницької активності та ролі малого та середнього бізнесу в національній економіці, дозволяє сформувати готовність населення, а також майбутніх фахівців до підприємницької діяльності, створити інституційну інфраструктуру розвитку підприємницької ініціативи, сформувати необхідні підприємницькі навички. Це сприяє створенню цілісної системи підготовки майбутніх підприємців до самостійної професійної діяльності, підвищенню популярності підприємництва та формуванню позитивного сприйняття підприємницьких можливостей.

Біографії авторів

Vitaly Blagoy, Харківський національний університет будівництва та архітектури

доцент кафедри економіки

Nataliya Yanchenko, Харківський національний університет будівництва та архітектури

доцент кафедри економіки

Viktoriya Blaga, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Дмитрієв І. А., Майборода Ю. В. Соціально-економічна сутність малого підприємництва, проблеми його розвитку в Україні. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2012. № 1. С. 35-38.

Власенко І. В. Функціонування малих підприємств в економіці України: Автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01. Хмельниц. нац. ун-т., Хмельниц., 2006. 20 с.

Буряк Л. Д. Формування первісного капіталу малих підприємств. Фінанси України. 2001. №1. С. 12-16.

Кириченко О. А., Ваганів К. Г. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Актуальні проблеми економіки. 2008. №1. С. 103-126.

Васильєва Д. В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні. Механізм регулювання економіки, 2011. №3. С. 188-196.

Варналій З. С. Мале підприємництво України як чинник регіонального розвитку: стан та перспективи. Актуальні проблеми економіки. 2004. №4. С. 64-73.

Виговська В. В. Малий бізнес України: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2009. №1. С. 59-64.

Должанський І. З., Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємств: навч. посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с.

Єрмошенко М. М., Стороженко О. А. Комерційна діяльність малих підприємств: навч. посібник. К.: Національна академія управління, 2003. 147 с.

Doing business-2018. Україна в рейтингу світового банку легкості ведення бізнесу): сайт. URL: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2018-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku-legkosti-vedennya-biznesu (дата звернення: 17.04.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-09-07

Номер

Розділ

Статті