КОРПОРАТИВНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО – ІННОВАЦІЙНІ ПРОПОЗИІЇ ТА ПРОАКТИВНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ ЯК ПІДГРУНТЯ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ КОНКУРЕНТИХ ПОЗИЦІЙ НА РИНКУ

Автор(и)

  • Nataliya Solopun Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-8958-9303

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.186

Ключові слова:

корпоративне підприємництво, корпоративне інноваційне підприємництво, проактивність, конкурентні позиції, менеджмент, трансформація бізнес-моделі

Анотація

УДК 330.3; JEL Classification: O31

Мета: дослідити доцільність впровадження у менеджмент сучасного підприємства засад корпоративного підприємництва як способу виходу з вірогідної кризи та шлях до оновлення бізнес-моделі підприємства. Кожне підприємство докладає неабияких зусиль для створення стійких конкурентних позицій у швидко змінюваному та жорсткому ринковому середовищі. Тому й пошуки новітніх підходів до вдосконалення цього процесу мають тривати постійно. Методика дослідження: теоретичного узагальнення та загальнологічні прийоми пізнання – для розгляду існуючої інформації щодо встановленого питання. Результати дослідження: у роботі запропонований удосконалений термін, а саме корпоративне інноваційне підприємництво, який має підкреслювати інноваційний характер підприємницької діяльності співробітників підприємства з метою досягнення стійких конкурентних позицій, оновлення бізнес-моделі та рестартінгу бізнесу. Наукова новизна: запропонований у роботі удосконалений термін «корпоративне інноваційне підприємництво» звертає увагу на важливу роль проактивного креативного підходу співробітників до розробки нових продуктів для підприємства, що забезпечує освоєння нового ринку, чи утримання існуючих конкурентних позицій. Практична значущість: від залучення до процесу корпоративного підприємництва компанія матиме змогу отримує значний ефект, зокрема покращення фінансових показників; стабільне зростання за рахунок саме власних розробок, а не через придбання «чужого» бізнесу; інновації, що спрямовані на покращення внутрішніх процесів підприємства та розширення та оновлення портфеля продуктів підприємства, представлених на ринку. Необхідність впровадження засад корпоративного підприємництва, зокрема його удосконаленої форми – корпоративного інноваційного підприємництва надасть змогу топ-менеджменту підприємства засвоїти новий інструмент управління компанією у швидкоплинному та жорсткому конкурентному середовищі.

Біографія автора

Nataliya Solopun, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Чернышев С. Корпоративное предпринимательство: от смысла к предмету. Библиотека «Полка букиниста» : веб-сайт . URL: http://polbu.ru/chernyshev_corpbusiness/

Базылев И. В., Вороненко В. В. Проблемы мотивации современного предпринимательства. Социально-гуманитарные знания. 2013. № 8: сайт. URL: http://elibrary.ru (дата звернення 31.01.2019).

The Paradox of Corporate Entrepreneurship. Strategy+Business : сайт. URL: https://www.strategy-business.com/article/8276?gko=8c782 (дата звернення 31.01.2019).

The Role of Entrepreneurial Orientation in Stimulating Effective Corporate Entrepreneurship. ResearchGate : сайт. URL: https://www.researchgate.net/publication/274753917_The_Role_of_Entrepreneurial_Orientation_in_Stimulating_Effective_Corporate_Entrepreneurship (дата звернення 31.01.2019).

Белоусова О. Корпоративное предпринимательство: как вдохнуть жизнь в устоявшийся бизнес. Москва: НП «Клуб директоров по науке и инновациям», 2012. 23 с. : сайт. URL: https://kneu.edu.ua (дата звернення 31.01.2019).

Івашина С. Ю., Івашина О. Ф. Інститут соціальної відповідальності в процесі розвитку корпоративного підприємництва: тези доповіді. Академія митної служби України: сайт. URL: http:// www.rusnauka.com/15_NPN_2009/Economics/46100.doc.htm (дата звернення 31.01.2019).

Ажажа М. А. Інноваційне підприємництво як чинник економічного зростання держави. Державне регулювання процесів економічного і соціального розвитку. Теорія та практика державного управління. 2009. Вип. 2 (25) : сайт. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2009-2/doc/3/06.pdf (дата звернення 31.01.2019).

Drucker Peter Ferdinand. Management: Tasks, Responsibilities, Practices : TRUMAN TALLEY BOOKS / E.P. DUTTON / New York . 553 p. : сайт. URL: http://markethinkzone.com/wp-content/uploads/2013/06/Management-Tasks-Responsibilities-Practices-by-Peter-Drucker.pdf (дата звернення 31.01.2019).

Інноваційне підприємництво: креативність, комерціалізація, екосистема : навч. посібник. Київ: Пульсари, 2015. 278 с. : сайт. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/27600/1/Bazhal_Innovatsiine_pidpryemnytstvo_2015.pdf (дата звернення 31.01.2019).

Зянько В. В. Інноваційне підприємництво: сутність, механізми і форми розвитку. монографія. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. 397 с. : сайт. URL: http://fk.vntu.edu.ua/images/documents/mon_08.pdf (дата звернення 31.01.2019).

Крупка М. І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України. Львів : Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. Видавн. центр Львівського нац. ун-ту ім. І. Франка, 2001. 607 с.

Підприємництво, або Як завести власну справу і домогтися успіху. Поради підприємцю : сайт. URL: http://bibliograph.com.ua/biznes-55/29.htm (дата звернення 31.01.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті