ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Nikolay Prokopenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4839-0154

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.174

Ключові слова:

Персонал, кадри, ефективність виробництва, лінійне програмування, Microsoft Excel

Анотація

УДК 331.108.26; JEL Classification:  M 110

Мета. Вивчення та розробка шляхів удосконалення методичних підходів управління персоналом на базі статистико – математичних методів та лінійного програмування. Методика дослідження. Використано лінійне програмування або лінійна оптимізація (LP, англ. Linear Programming) — метод досягнення найліпшого виходу (такого як найбільший прибуток або найменша вартість) у математичній моделі чиї вимоги представлені через лінійні відношення. Лінійне програмування є особливим випадком математичного програмування (математичної оптимізації). Даний метод було використано з метою вирішення задачі на призначення в рамках лінійного програмування з метою підвищення ефективності виробництва шляхом оптимального розподілу робітників. Результати. Обґрунтовано можливість використання пакету задач лінійного програмування сумісно з пакетом Microsoft Excel з метою вирішення практичних задач розподілу персоналу промислового підприємства. Наукова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає у вирішенні ряду теоретичних та практичних проблем визначення ціни, а саме:

а) удосконалено:

- виявлені основні засади підвищення ефективності використання персоналу промислового підприємства.

б) уперше запропоновано:

- методика розподілу персоналу за видами робіт за допомогою математичної моделі лінійного програмування реалізованої засобами Microsoft Excel.

в) одержало подальший розвиток

- застосування завдань Лінійного програмування для вирішення практичних завдань.

Практична значущість. Запропоновані для впровадження результати дослідження можуть бути використані в усіх виробничих сферах та галузях національної економіки. Ефект від впровадження це скорочення часу на виробництво товарів та послуг (підвищення ефективності), а також економія фонду заробітної платні

Біографія автора

Nikolay Prokopenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

старший викладач кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Друкер П. Менеджмент в ХХІ веке / пер. с англ. Н. Макарова. Москва, Вильямс, 2001. 272 с.

Збрицька Т. П., Савченко Г. О., Татаревська М. С. Управління розвитком. Одеса, Атлант, 2013. 427 с.

Балабанова Л. В. Стратегічне управління персоналом підприємства в умовах ринкової економіки : монографія. Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. 229 с.

Петюх В. М. Управління. Київ, КНЕУ, 2000. 124 с.

Дериховська В. І. Взаємозв’язок розвитку персоналу та стратегії управління. Бізнес Інформ. 2013. № 7(426). С. 341–347.

Лук’янова В. В. Комп’ютерний аналіз даних. Київ: «Академія», 2003. 344 с.

Круглова С. П. Навчальний посібник та практикум з курсу "Математичне програмування". Київ: АПСВ, 2005. 82с.

Агеєв С. Е. Пошук та аналіз оптимальних управлінських рішень в Excel. Вінниця: ВДТУ, 1998. 220 с.

Мухачева Э. А. Математическое программирование. Новосибирск: Наука, 1987. 272 с.

Цегелик Г. Г. Лінійне програмування. Львів: Світ, 1995. 216 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті