DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.161

РОЗРОБКА РОЗШИРЕНОГО КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ МЕДИЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Daria Prykhodko

Анотація


УДК 339.138:617.7; JEL Classification: M21, M31, I1

Ціль статті: запропонувати розширений комплекс маркетингу медичної організації офтальмологічного профілю. Об’єкт дослідження: процес управління медичним маркетингом. Предмет дослідження: комплекс маркетингу медичної організації. Методика дослідження: При написанні даної роботи використовувалися метод аналіз та синтез для визначення теоретичних аспектів комплексу маркетингу медичної організації; методи аналітичне порівняння, опис, узагальнення використовувалися для виявлення додаткових елементів комплексу маркетингу медичної організації офтальмологічного профілю. Результати дослідження: визначено базовий комплекс маркетингу (марктетинг-мікс) 4Р медичної організації; запропоновані додаткові елементи комплексу маркетингу медичної організації офтальмологічного профілю – People (люди), Physical evidence (фізичне оточення), Process (процес), Privacy (приватність), Patient-oriented (паціентооріентірованность), Points of contact (точки контакту). Наукова новизна: запропоновано розширений комплекс маркетингу медичної організації офтальмологічного профілю – 10Р, що, на відміну від існуючого 4P (Product, Price, Place, Promotion), включає елементи 4P та додаткові елементи 6P (People, Physical evidence, Process, Privacy, Patient-oriented, Points of contact), та сприяє ефективному маркетингу та прибутковості медичної організації офтальмологічного профілю. Практична значущість: отримані результати можуть використовуватися в маркетинговій діяльності медичних організацій офтальмологічного профілю, під час адаптації організації до ринкової ситуації, задля забезпечення стійких конкурентних переваг, задля поліпшення показників збуту різноманітних медичних послуг, задля максимального задоволення потреб  споживачів, покращення інших економічних показників діяльності, у тому числі прибутковості організації.


Ключові слова


маркетинг; маркетинг-мікс; комплекс маркетингу; 4P; 10P; медична організація; офтальмологія; послуга

Повний текст:

PDF

Посилання


Родин А. С. О проблемах маркетингового планирования в коммерческой офтальмологии: сайт. URL: http://www.elitvision.ru/ru/stati-i-publikatsii/94-o-problemakh-marketingovogo-planirovaniya-v-kommercheskoj-oftalmologii.html (дата обращения: 18.10.2018).

Єржак Г. Я. Технологія управління закладом охорони здоров’я: дайджест. Дніпропетровськ. ДОНМБ, 2016. вип.4. с.16.

Мамедова Г. Б., Шайманов М. Ж., Тешабаева М. Х., Исмаилова Н. М. Эффективность применения маркетинга в медицинских учреждениях. Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. 2014. N 9. 10. P.8183: сайт. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/effektivnostprimeneniya-marketinga-v-meditsinskih-uchrezhdeniyah (дата обращения: 18.10.2018).

Сержук А. В. Комплекс маркетингу на ринку охорони здоров’я. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2015. № 2 (71). С.2328.

Бутова В. Г., Ковальский В. Л., Таранова И. Ю., Трибуц М. Л., Кузьмичева Г. И. Маркетинговый комплекс (маркетинг-микс) медицинской организации: сайт. URL: http://rudoctor.net/medicine/bz-rw/med-umgej.htm (дата обращения: 20.10.2018).

Гареева О. Построение маркетинга в современной медицине. 10 этапов PRM. Практика управління медичним закладом. 2016. N4. С.7075.

Комплекс маркетинга и его элементы: сайт. URL: http://powerbranding.ru/osnovy-marketinga/4p-5p-7p-model/ (дата обращения: 22.10.2018).

Канюков В. Н., Лосицкий А. О. Влияние customer relationship management (управление взаимоотношениями с клиентами) на маркетинг в государственном медицинском учреждении офтальмологического профиля: сайт. URL: http://www.eyepress.ru/article.aspx?20620 (дата обращения: 22.10.2018).

Маркетинг медицинских услуг: сайт. URL: https://works.doklad.ru/view/FCut18wB9Vs.html (дата обращения: 25.10.2018).

Медицинский центр амбулаторной офтальмохирургии «ОКО» в Харькове: сайт. URL: https://oko-medcenter.com/ (дата обращения: 25.10.2018).