НЕРІВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВІША ХАРАКТЕРИСТИКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор(и)

  • Elena Popadinets Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1805-216X

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.150

Ключові слова:

інформація, інформаційна економіка, інформаційна нерівність, інформаційний розрив, глобалізація, інфомаційно-компьютерні технології

Анотація

УДК 34.09; JEL Classification: О5

Мета: вивчення причин, наслідків та проявів посилення економічної та соціальної нерівності між різними верствами населення і різними країнами в умовах розвитку інформаційної економіки. Методика дослідження: аналіз і синтез (для визначення сутності та характерних особливостей інформаційної економіки), формально-логічні методи застосовуються в ході з’ясування причин на наслідків інформаційної нерівності в суспільстві, економіко-статистичні методи – з метою обґрунтування ступеню інформаційної нерівності різних верств населення  в Україні.Результати дослідження:визначено основні ознаки інформаційної економіки, показано, що важливішим ресурсом нової економічної системи є інформація та знання, які одночасно і ресурс і результат виробництва, а наявність матеріальних (природних) ресурсів немає жодного впливу на економічних розвиток та добробут країни. Саме доступ до інформації визначає успіх людини (країни). Доведено, що інформаційний розрив між окремими верствами населення та багатими і бідними країнамилише посилюватиметься. Наукова новизна: обґрунтовано взаємозв’язок процесів глобалізації, інтеграції та інтернаціоналізації з явищем інформаційної та соціальної нерівності, що на відміну від існуючого підходу враховує подальші тенденції посилення такого розриву в напрямку інформації, доступу до інформаційно-компьютерних технологій та інформаційної культури суспільства. Практична значущість:показано, що важливішим ресурсом нової економічної системи є інформація та знання, які одночасно і ресурс і результат виробництва, а наявність матеріальних (природних) ресурсів немає жодного впливу на економічних розвиток та добробут країни. Саме доступ до інформації визначає успіх людини (країни). Доведено, що інформаційний розрив між окремими верствами населення та багатими і бідними країнамилише посилюватиметься. Попри потенційні можливості інформаційної економіки стерти нерівність між класами та країнами, ця прірва поширюється. Інформаційна економіка посилює трудову міграцію, коли мігранти є представниками робочих професій.

Біографія автора

Elena Popadinets, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Винарик Л., Щедрин А., Васильева Н. Информационная экономика: становление, развитие, проблемы. Донецк: Институт экономики промышленности, 2002. 312с.

Чернов А. Становление глобального информационного общества. Проблемы и перспективы. М.: «Дашков и К», 2003. 232с.

Шевчук Б. Информационный капитал: его сущность и виды Экономическая теория. 2005. №2. С.41-48.

Паринов С. И. Третья форма управления для сетевой экономики. Институт Экономики и ОПП СО РАН. Новосибирск, 1999. 168 с.

Вэриан Х. Экономическая теория информационных технологий. Социально-экономические проблемы информационного общества /под ред. Л.Мельника. Сумы: Университетская книга, 2005. 269с.

Ткачова А. В. Специфіка і тенденції розвитку інформаційного сектора економіки України. Ефективна економіка. 2013. № 10: сайт. URL :http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2378 (дата звернення: 15.01.2019).

Попадинец Е. В. Современный международный опыт обеспечения защиты прав участников кредитних и банковских трансакций. Економічний вісник Донбасу. 2007. №3(9). С.44-49.

Георгиев Р. Об основных противоречиях глобального информационного общества. Проблемы современной экономики. 2007. № 3(15). С.36-43

Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма/ пер. с швед. СПб.: Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004. 252 с.

Касаткина М. Глобальная информатизация общества. Экономический журнал. 2010. №4 (20). С. 41-43.

Інформаційнa нерівність як соціальна проблема. Громадські науки: зб. ст. по мат. XXX міжнар. студ. наук.-практ. конф. № 30:сайт. URL http://sibac.info/archive/social/3(29).pdf (дата звернення: 25.01.2019).

Цифровое неравенство.Почему отсутствие интернета влияет на качество жизни и как это преодолеть в Украине: сайт. RL: https://gagadget.com/37699-tsifrovoe-neravenstvo-pochemu-otsutstvie-interneta-vliyaet-na-kachestvo-zhizni-i-kak-eto-preodolet/(дата звернення: 25.01.2019).

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті