АНАЛІЗ РИНКУ СТРАХОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Tatyana Bolotova Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1414-880X
  • Leonid Ostapenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.137

Ключові слова:

страхування, страхові премії, страховий ринок, лідери страхового ринку, структура страхового ринку

Анотація

УДК 368; JEL Classification: G 220

Мета. Визначення основних характеристик ринку класичних видів страхування в сучасних умовах України. Методика дослідження. В ході дослідження використовувалися методи аналізу і синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційними ресурсами дослідження є електронні інформаційні ресурси і матеріали періодичних видань. Результати. Ринок страхових послуг в Україні характеризується високим рівнем конкуренції, однак перед компаніями, що створюються, а також перед існуючими страховими компаніями, не зважаючи на це, стоїть задача поширення масштабів діяльності шляхом виходу на нові ринки, а також на нові види страхування. Основні закономірності функціонування страхового ринку України можна побачити після проведення ґрунтовного аналізу показників галузі за головними найпоширенішими видами страхування. Ринок страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів характеризується позитивною динамікою обсягів зібраних страхових премій, однак на ринку є група компаній, які є утримувачами переважного сегменту даного ринку, і протягом досліджуваного періоду 2015-2018 років ці компанії лише укріплюють своє положення на ринку. Такими компаніями є Оранта, Провідна, ТАС СГ, UPSK. Ринок КАСКО є ще більш утримуваним певним колом компаній-лідерів. За даними досліджуваного періоду можна виділити три страхових компанїї, які фактично утримують даний ринок – це АХА страхування, Уніка, Українська страхова група, а також останніми роками укріплює свої позиції на ринку КАСКО компанія Арсенал страхування. Ринок страхування майна є більш вільним. Однак є компанії, які утримують домінуючі позиції протягом усього періоду 2015-2018 років – це Арсенал страхування, АХА страхування, PZU Україна, компанії, які досягли дуже значного росту за останні два роки – Уніка та Альянс, а також компанії, які фактично полишили цей сегмент ринку страхових послуг – АСКА. На ринку добровільного медичного страхування також видно чіткий розподіл часток ринку між кількома основними учасниками – це компанії Провідна, Уніка, Нефтегазстрах, АХА страхування. Слід відзначити, що цей сегмент ринку є найбільш стабільним за структурою протягом всього досліджуваного періоду. Ринок страхування туристів характеризується сталим ступенем розподілу ринку серед кількома ключовими гравцями, а саме компаніями PZU Україна, Європейське туристичне страхування, ВУСО, однак можна побачити зростання часток компаній Укрфінгосстрах та ТАС СГ. Ситуація на ринку агрострахування дуже нестабільна – деякі компанії- фактично пішли з ринку (АСКА, Інго Україна, Здорово), однак незмінними лідерами є компанії Універсальна та PZU Україна. Головною рисою страхового ринку України є чітка спеціалізація компаній на певних видах класичного страхування, що приводить до значних труднощів при виході на ринок нових компаній або при спробі поширення діяльності на інші класичні види страхування. Тобто головним інструментом для досягнення означених цілей насьогодні є розвиток нових видів добровільного страхування. Наукова новизна. Визначено перспективи виходу компаній на ринки основних класичних видів страхування. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані дослідниками та керівниками страхових компаній при визначенні перспектив виходу на нові ринки класичних видів страхування.

Біографії авторів

Valentyna Onisiforova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Tatyana Bolotova, Харківський торговельно-економічний коледж КНТЕУ

завідувач ЦК економіки та маркетингу

Посилання

Базилевич В. Д., Базилевич К. С., Пікус Р. В. Страхування: підручник. Київ: Знання, 2008. 648 с.

Базилевич В. Д., Пікус Р. В., Приказюк Н. В., Моташко Т. П. Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 2. К.: Логос, 2014. 527 с.

Cummins J. D., Doherty N. A. The economics of insurance intermediaries. Journal of Risk and Insurance. 2007. № 73. С. 347-349.

Любашенко I. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників в Україні та Росії. Міфи та реальність. Страхова справа. 2004. №13. С. 46-51.

Ротова Т. Методичний інструментарій управління страховими ризиками. Фінанси України. 2002. №3. С. 122-128.

Фисун В. І., Ярова Г. М. Страхування: навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 232 с.

Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Занфірова Т. А., Аркатов Я. А. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія. Харків, 2017. 208 с.

Білик О. І., Качмарчик С. А. Переваги та недоліки введення обов’язкової форми медичного страхування в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 767. С. 270–277.

Рейтинг страховых компаний Украины. Фориншурер страхование : сайт. URL : https://forinsurer.com/ratings/nonlife (дата звернення : 28.11.2018).

Закон України "Про страхування" №2288-IV із змінами від 23.12.04. Відомості Верховної Ради. 2005. №6. С.138.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті