DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.126

ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЕЛЕМЕНТ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ У БІЗНЕСІ

Alla Lysanova, Lyudmila Pakhomova

Анотація


УДК 331.105.15; JEL Classification: М12

Мета: моделювання організаційної культури бізнесу за допомогою визначення умов ефективного використання людського потенціалу конкретного бізнесу. Методика дослідження: методи логічного аналізу для виявлення і визначення формальної і неформальної складової організаційної культури бізнесу, а також статистичні методи дослідження факторів, що формують поняття організаційної культури бізнесу. Результат дослідження: встановлено умови використання людського потенціалу в конкретному бізнесі як одного з найважливіших і визначальних елементів формування організаційної культури бізнесу, визначені формальні і неформальні складові процесу моделювання організаційної культури бізнесу, виявлено фактори (первинні і вторинні) формування організаційної культури бізнесу, як найважливішого елемента забезпечення ефективної стратегії використання людського потенціалу в бізнесі. Наукова новизна: запропоновано процес моделювання організаційної культури бізнесу як одного з найважливіших умов стратегії ефективної реалізації людського потенціалу бізнесу з урахуванням запропонованої диференціації факторів, що формують поняття організаційної культури бізнесу. Практична значимість: розроблена диференціація чинників, які формують організаційну культуру бізнесу, дозволяє виконати моделювання стратегії ефективного використання людського потенціалу конкретного бізнесу. Встановлено первинні і вторинні чинники формування організаційної культури бізнесу і встановлений їх взаємозв'язок з людським потенціалом, зайнятим в конкретному бізнесі. Розглянуті в проведеному дослідженні питання, дозволять змоделювати стратегію ефективного використання людського потенціалу бізнесу і, сприятимуть мобілізації людських ресурсів для реалізації ефективної стратегії бізнесу.

Ключові слова


людський потенціал; бізнес; організаційна культура бізнесу; моделювання; стратегія

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пугачев В. П. Управление персоналом организации. М.: Издательство Юрайт, 2019. 402 с.

Гайдученко С. О., Новикова М. М. Організаційна культура. Харків, ХНУМГ, 2015. 77 с.

Маслов В. И. Стратегическое управление персоналом в условиях эффективной организационной культуры: учебник. М.: Издательство «Финпресс», 2014. 288 с.

Ленская И. Ю., Шиндряева И. В., Ширяева В. А. Управление персоналом организации: учебное пособие. М.: Мир науки, 2017. 127 с.

Дейнека А. В. Управление персоналом. М.: Дашков и К, 2016. 466 с.

Матушкін М. В. Організаційна поведінка. Навчальний посібник. Старобільськ, 2016. 200 с.

Менеджмент: учебник для бакалавров / под ред.А. Н. Петрова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. 645 с.

Мошек Г. Є. та ін. Менеджмент: навчальний посібник. К.: Видавництво Ліра-К, 2016. 550 с.

Дудкін П. Д., Мосій О. Б. та ін. Організаційна поведінка. Тернопіль: ФОП Паляниця В.А., 2015. 252 с.

Стеклова О. Е. Организационная культура: учебное пособие. Ульяновск: УлГТУ, 2007. 127 с.