ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЯК ОБ’ЄКТ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Автор(и)

  • Іrina Kirchataya Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0270-1586
  • Elena Shershenyuk Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0270-1586

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.99

Ключові слова:

фінансовий потенціал, фінансовий стан підприємства, фінансові ресурси, рентабельність, діагностика фінансового стану

Анотація

УДК 338.45; JEL Classification: М11

Мета – обґрунтування теоретичних основ щодо розробки системи управління та ефективного використання фінансового потенціалу підприємства. Методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою є положення економічної теорії, основні закони функціонування ринкової економіки, праці провідних вітчизняних і зарубіжних учених-економістів, в яких розглядається фінансова діяльність, зокрема питання, пов’язані з аналізом фінансового стану та оцінкою фінансового потенціалу підприємства. Використано методи узагальнення та абстрагування; метод аналізу і синтезу. Результати. Діагностика фінансового потенціалу є багатофакторною системою підтримки та прийняття управлінських рішень, яка покликана забезпечувати комплексне виявлення, аналіз, прогнозування та ліквідування проблем фінансового стану підприємства з метою забезпечення прийняття випереджуючих управлінських рішень, спрямованих на досягнення його стратегічних та тактичних цілей. Саме тому, проблему оцінки та діагностики фінансового потенціалу в системі управління фінансовим станом підприємства слід віднести до числа актуальних у вітчизняній економічній та управлінській науці. Неоднозначність теоретичних положень та недостатність відповідних практичних розробок в цій області вказують на потребу у комплексному дослідженні теоретико-методологічних та практичних засад даної проблеми, що й визначає вибір теми  роботи та  її актуальність. Об’єктом дослідження є процеси формування, управління та діагностичної оцінки фінансового потенціалу у системі управління фінансовим станом підприємства. Предметом дослідження є теоретичне та науково-методичне забезпечення оцінки фінансового потенціалу, як складової системи його діагностики. Наукова новизна.  Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що на основі комплексного дослідження сформовано теоретико-методологічні та практичні рекомендації щодо розробки та впровадження системи діагностики фінансового потенціалу як складової системи управління підприємством. Практична значущість. Розроблено структурну схему управління фінансовим станом  підприємства, де об’єктом управління визначено його фінансовий потенціал, який необхідно розглядати, як основу фінансового стану підприємства і базу для обґрунтування механізму його покращення в майбутньому, за умов виявлення та ефективного використання резервів фінансового потенціалу.

Біографії авторів

Іrina Kirchataya, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Elena Shershenyuk, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / сост. Ожегов С. И. Шведова Н.Ю. Рос. акад. наук. М., 2001. 940 с.

Економічна енциклопедія : у 3-х томах / за ред. Мочерного С. В. К., Видав. центр ,,Академія”, 2002. Т3. 952 с.

Пономаренко В. С., Ястремская Е. Н. Механизм управления предприятием: стратегический аспект. Х., 2002. 252 с.

Попов Е. В. Ринковий потенціал. М: Економіка, 2002. 559с.

Сердюк-Копчекчи Ю. В. Финансовый потенциал как фактор устойчивого развития промышленного предприятия. Финансы, учет, банки. 2006. Вып. 12 Донецк. С. 181–186.

Кравцова А. М. Особливості побудови механізму управління фінансовими ресурсами промислових підприємств. Науковий Вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 8: Економічні науки. Чернівці. 2007. С. 443–453.

Тельнова А. В. Антикризисная программа и ее роль на современном отечественном предприятии. Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. 2002. Вип. 134. С.174–178.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті