ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ШЛЯХІВ РОЗВИТКУ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ЯК ФАКТОРА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Автор(и)

  • Yaroslava Levchenko Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4979-1101

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.55

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, конкурентоспроможність, фактори конкурентоспроможності, конкурентні переваги, економічний спад

Анотація

УДК 304.44; JEL Classification:  M14

Метою роботи є теоретико-методологічне обгрунтування шляхів розвитку корпоративної соціальної відповідальності, як фактора конкурентоспроможності. Предметом роботи є наукові підходи та економічний інструментарій корпоративної соціальної відповідальності, як фактора конкурентоспроможності. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі були використані такі загальнонаукові та спеціальні методи і прийоми дослідження: систематичний і порівняльний аналіз наукової літератури на основі методів порівняння, класифікації, систематизації та узагальнення; узагальнення результатів аналізу і логічна генерація висновків. Результати. Визначено, що питання корпоративної соціальної відповідальності як чинника конкурентоспроможності в умовах економічного спаду є важливим, актуальним і новим з точки зору наукових досліджень і практичного застосування. Вплив корпоративної соціальної відповідальності на конкурентоспроможність на мікрорівні в умовах економічного спаду недостатньо ретельно проаналізовано. Наукова новизна. Визначено шляхи розвитку корпоративної соціальної відповідальності, як фактора конкурентоспроможності, а саме: вивчення структури і закономірності розвитку концепції корпоративної соціальної відповідальності; розкриття оціночних припущень корпоративної соціальної відповідальності як чинника конкурентоспроможності; проведення практичного аналізу методів оцінки факторів конкурентоспроможності корпоративної соціальної відповідальності і можливостей його застосування на мікрорівні; формулювання методологічних принципів корпоративної соціальної відповідальності як чинника конкурентоспроможності для оцінки на мікрорівні. Практична значущість. Проведені дослідження довели наявність прогалин в досліджуваному напрямку і, виходячи з цього, були сформульовані шляхи розвитку корпоративної соціальної відповідальності, як фактора конкурентоспроможності, для застосування його на мікрорівні.

Біографія автора

Yaroslava Levchenko, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

асистент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

European Commission. Corporate Social Responsibility: a new definition, a new agenda for action. EC document : сайт. URL : http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-11-730_en.htm (дата обращения : 15.12.2018).

Carroll A. B., Shabana K. M. The business case for corporate social responsibility: a review of concepts, research and practice. International Journal of Management Reviews. 2010. No.12 (1). С. 85-105. DOI: 10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x.

Placier K. The impact of recession on the implementation of corporate social responsibility in companies. Journal of Competitiveness. 2011. №2. C. 83-98.

Hopkins M. Recession: CSR is still good for business!. 2008 : сайт. URL : http://mhcinternational.com/monthly-features/articles/94csr-good-for-business-even-in-a-recession (дата обращения : 15.12.2018).

European Commission. Growth. Industry.Competitiveness. : сайт. URL : http://ec.europa.eu/growth/industry/competitiveness/index_en.htm (дата обращения : 21.12.2018).

Krugman P. The return of depression on economics and the crisis of 2008. 2008. New York: W.W. Norton & Company Inc.

Boulouta I., Pitelis C. N. Who needs CSR? The impact of corporate social responsibility on national competitiveness. Journal of Business Ethics. 2014. No.119 (3). С. 349-364. DOI: 10.1007/s 10551-013-1633-2.

Eisenegger M., Schranz M. Reputation management and corporate social responsibility. The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility. Malden: WilleyBlackwell Publishing. 2011. С. 128-146.

Flammer C. Does product market competition foster corporate social responsibility? Evidence from trade liberalization. Strategic Management Journal. 2015. No.36 (10). С. 1469-1485. DOI: 10.1002/smj.2307.

Herciu M., Ogrean C. Interrelations between competitiveness and responsibility at macro and micro level. Management Decision. 2008. No. 46 (8). С. 1230 - 1246. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/0025174081090140.

Li W. Study on the relationships between corporate social responsibility and corporate international competitiveness. Energy Procedia. 2012. No.17. С. 567-572. DOI:10.1016/j.egypro.2012.02.137.

Marin L., Rubio A., Maya S. R. Competitiveness as a strategic outcome of corporate social responsibility. Corporate Social Responsibility and Environmental Management. 2012. 19. С. 364-376 DOI: 10.1002/csr.1288.

Verheugen G. CSR and competitiveness: a view from the European Commission. [žiūrėta 2011-10-27]. сайт. URL : http://zadek.net/wpcontent/uploads/2011/04/The-State-of-ResponsibleCompetitiveness_July2007.pdf#page=111 (дата обращения : 17.12.2018).

Apospori E., Zografos K. G., Magrizos S. SME corporate social responsibility and competitiveness: a literature review. International Journal of Technology Management. 2012. No.58 (1/2). С. 10-31. DOI: 10.1504/IJTM.2012.045786

Navickas V., Kontautiene R. The evaluation of corporate social responsibility as competitiveness factor // Social and economic revue = Sociálnoekonomická revue. Trenčin: Alexander Dubček University of Trenčin. ISSN 1336-3727. 2015. vol. 13, no. 4. С. 6-12.

Asif M., Searcy C., Zutshi A., Fisscher О. An integrated management systems approach to corporate social responsibility. Journal of Cleaner Production. 2013. 56. С. 7-17. DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.10.034.

Bernatonyte D., Vilke R., Keizeriene E. Ekonominės krizės poveikio Lietuvos smulkių ir vidutinių įmonių socialinei atsakomybei kryptys. Ekonomika ir vadyba. 2009. №14. С. 229-236.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті