DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.4

НОВА ПАРАДИГМА МЕХАНІКИ

Vasiliy Babailov, A.V. Kurdenko

Анотація


УДК 531.222, 531.223; JEL ClassificationB 410

Формулювання парадигм механіки – це продовження циклу досліджень по розробці парадигм найважливіших сфер діяльності. Це найважливіший крок у вирішенні проблеми виснаження основних природних ресурсів планети. Формулювання парадигм інженерії – це необхідний і завершальний етап формування змісту науки механіки. Тому розробка її парадигм актуальна. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що поставлена проблема досі не вирішена в світовій теорії і практиці. Лише окремі її аспекти були порушені в недавній публікації автора. Але в ній були отримані результати тільки як необхідні умови, передумови розробки парадигм механіки: доведена помилковість змішання механіки і інженерії; механіка є єдиною і кардинально відмінною сферою діяльності – діяльністю не Людини, а Природи. І найголовніше – був встановлений Основний закон механіки: «Механіка – це організація будь-яких сил». Невирішеною залишалася проблема самої розробки парадигм механіки. Мета дослідження – розробка парадигм механіки. Завдання: вибір методики апробації основного закону механіки як основної, безпосередньої умови, передумови розробки її парадигм; формулювання парадигм механіки за допомогою обраної методики; визначення основних результатів, встановлення їх наукової новизни і практичної значущості. Методики дослідження: модель розробки парадигм BVK, огляд літературних джерел, 2С70, ВЕО, історичного-логічного, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова.   Результат: завершено формування змісту науки механіки. Наукова новизна: отримані результати дозволили закінчити формування науки механіки, тобто вперше сформулювати всі чотири елементи її змісту: об'єкт як Основна теорія; предмет як Основний закон; методики апробації Основного закону як Простір і Час; парадигми механіки.         Практична значимість: впровадження науки механіки, перш за все, в інженерію призведе до вдосконалення її методології і технології і підвищенню її ефективності.


Ключові слова


механіка; основний закон; методики апробації; простір; час; організація сил

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский)

Посилання


Бабайлов В. К., Курденко О. В. Инженерия как важнейшая функция управления предприятием. Приазовський економічний вісник. 2018. № 5 (10).: сайт. URL : http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10 (дата звернення: 10.01.2019).

Бабайлов В.К. Модель разработки парадигм: важнейшие свойства. Новий колегіум. 2016. № 3. С.48-53.

Бабайлов В. К., Баленко А., Хмелевская А. Обзор литературных источников как метод эксперимента. Бизнес-Информ. 2006. №3. С.103-104.

Бабайлов В. К. Формирование научного понятия на основе методики «2С70». Бизнес-Информ. 2005. №9-10. С. 112-113.

Бабайлов В. К. Всеобщая наука. Новий колегіум. 2017. № 3. С.57-61.

Бабайлов В. К. Новая парадигма методологии. Новий колегіум. 2018. № 1. С.

-77.

Бабайлов В. К. Индукция и Дедукция. Бизнес-Информ. 2012. №10 . С. 285-287.

Бабайлов В. К. Теория метода: монография. Харків: ХНАДУ, 2011. 232 с.