НОВА ПАРАДИГМА МЕХАНІКИ

Автор(и)

  • Vasiliy Babailov Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine
  • A.V. Kurdenko Харківський національний університет радіоелектроніки, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.21.0.4

Ключові слова:

механіка, основний закон, методики апробації, простір, час, організація сил

Анотація

УДК 531.222, 531.223; JEL ClassificationB 410

Формулювання парадигм механіки – це продовження циклу досліджень по розробці парадигм найважливіших сфер діяльності. Це найважливіший крок у вирішенні проблеми виснаження основних природних ресурсів планети. Формулювання парадигм інженерії – це необхідний і завершальний етап формування змісту науки механіки. Тому розробка її парадигм актуальна. Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що поставлена проблема досі не вирішена в світовій теорії і практиці. Лише окремі її аспекти були порушені в недавній публікації автора. Але в ній були отримані результати тільки як необхідні умови, передумови розробки парадигм механіки: доведена помилковість змішання механіки і інженерії; механіка є єдиною і кардинально відмінною сферою діяльності – діяльністю не Людини, а Природи. І найголовніше – був встановлений Основний закон механіки: «Механіка – це організація будь-яких сил». Невирішеною залишалася проблема самої розробки парадигм механіки. Мета дослідження – розробка парадигм механіки. Завдання: вибір методики апробації основного закону механіки як основної, безпосередньої умови, передумови розробки її парадигм; формулювання парадигм механіки за допомогою обраної методики; визначення основних результатів, встановлення їх наукової новизни і практичної значущості. Методики дослідження: модель розробки парадигм BVK, огляд літературних джерел, 2С70, ВЕО, історичного-логічного, індукція-дедукція, теорія методу Бабайлова.   Результат: завершено формування змісту науки механіки. Наукова новизна: отримані результати дозволили закінчити формування науки механіки, тобто вперше сформулювати всі чотири елементи її змісту: об'єкт як Основна теорія; предмет як Основний закон; методики апробації Основного закону як Простір і Час; парадигми механіки.         Практична значимість: впровадження науки механіки, перш за все, в інженерію призведе до вдосконалення її методології і технології і підвищенню її ефективності.

Біографії авторів

Vasiliy Babailov, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

A.V. Kurdenko, Харківський національний університет радіоелектроніки

асистент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою

Посилання

Бабайлов В. К., Курденко О. В. Инженерия как важнейшая функция управления предприятием. Приазовський економічний вісник. 2018. № 5 (10).: сайт. URL : http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5-10 (дата звернення: 10.01.2019).

Бабайлов В.К. Модель разработки парадигм: важнейшие свойства. Новий колегіум. 2016. № 3. С.48-53.

Бабайлов В. К., Баленко А., Хмелевская А. Обзор литературных источников как метод эксперимента. Бизнес-Информ. 2006. №3. С.103-104.

Бабайлов В. К. Формирование научного понятия на основе методики «2С70». Бизнес-Информ. 2005. №9-10. С. 112-113.

Бабайлов В. К. Всеобщая наука. Новий колегіум. 2017. № 3. С.57-61.

Бабайлов В. К. Новая парадигма методологии. Новий колегіум. 2018. № 1. С.

-77.

Бабайлов В. К. Индукция и Дедукция. Бизнес-Информ. 2012. №10 . С. 285-287.

Бабайлов В. К. Теория метода: монография. Харків: ХНАДУ, 2011. 232 с.

Опубліковано

2018-12-28

Номер

Розділ

Статті