DOI: https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.173

МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВАЖІЛЬ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Nataliya Yanchenko, Vitaly Blagoy, Anastasiya Tikhomyrova

Анотація


УДК 331.1: 331.48

J, I15

 Мета: виявлення нових та вплив старих методів мотивації на персонал, удосконалення, яких може сприяти оптимізації виробництва на підприємстві. Методика дослідження: в роботі використано емпіричний та теоретичні методи дослідження.  Результати: На сьогодні державні підприємства не приносять великого прибутку, однією з проблем є не досить гарна мотивація персоналу. Як результат більшість співробітників не любить роботу і намагається працювати заради грошей, співробітників необхідно змушувати виконувати роботу, використовуючи адміністративний, економічний і психологічний тиск. Це актуалізує необхідність дослідження проблем мотивації персоналу. Потребують подальшого розв’язання питання, пов’язані з оптимізацією виробництва, удосконаленням методів мотивації працівників та інше. Визначено, що для українців головними важелями є співучасть і безпека, тому важливо націлитися на мотиваційні заходи, які з цим пов’язані. Методи мотивації є застарілими. Для рішення цієї проблеми можна ввести різноманітні методики для мотивації, провести певних заходів та запровадження нових важелів мотивації. Для українців головними важелями є співучасть і безпека, тому важливо націлитися на мотиваційні заходи, які з цим пов’язані. При цьому не забувати і про базові потреби працівників. Було розроблена нова ієрархія потреб українців, на яку можна опиратися при підборі методів підвищення мотивації на підприємстві. Це може призвести до того, щоб робота була бажаною, праця була як захоплення. Співробітники стали б здатні до цілеспрямованості і самоконтролю, змогли б самостійно визначати стратегії досягнення цілей. Вони будуть прагнути до саморозвитку. Працівники зможуть поєднувати роботу з відпочинком, що покращить внутрішній стан самого робітника і дасть змогу на креативність та самовіддачу. Наукова новизна: Дістала подальшого розвитку ієрархія потреб українців, на яку можна опиратися при підборі методів мотивації на підприємстві для оптимізації продуктивності праці.  Практична значущість: результати дослідження можна впровадити на підприємствах і організаціях для підвищення продуктивності праці.


Ключові слова


робітничі кадри; персонал підприємства; мотивація; важелі мотивації; продуктивність праці

Повний текст:

PDF (English) PDF (Русский) PDF

Посилання


Maslow Abraham. A Theory of Human Motivation. Psychological Review. 1943. № 50. P. 370–396.

Дмитриченко Л. И., Чунихина Т. С., Дмитриченко Л. А., Химченко А. Н. Корпорация в системе общественного производства: монография. Донецк, 2010. 220 с.

Наврузов Ю., Черепухіна Н. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери. Київ, 2002. 300 с.

Mcclelland David C. Human Motivation. Clenview. : Scott, Foresman, 1985. p. 370.

Онлайн аналіз проектом WVS : сайт. URL: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSOnline.jsp (дата обращения : 4.01.2018).

Журавлев П.В., Карташов С.А. Технология управления персоналом. Москва, 2000. 575 с.

Мачтакова О. Г. Мотивація: від античності до постмодернізму : монографія. Одеса, 2013. 210 с.

Вилюнас Витис Казиса. Психологические механизмы биологической мотивации. Москва, 1986. 208 с.

Колот А. М., Цимбалюк С.О. Мотиваційний менеджмент: підручник. Київ, 2014. 479 с.

Фоксол Г., Голдстрит Р., Браун С. Психология потребителя в маркетинге. Санкт-Петербу́рг, 2001. 352 с.