СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Valentyna Onisiforova Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9899-8427
  • Elena Shershenyuk Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9959-2725

DOI:

https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2018.20.0.139

Ключові слова:

страхування, страхові виплати, страхові премії, збитковість, динаміка

Анотація

УДК 368

G 220

 

Мета. Визначення найбільш перспективних видів страхування для страхових компаній України за темпами росту показників страхових премій, страхових виплат та динаміки збитковості. Методика дослідження. При здійсненні дослідження використовувалися методи узагальнення, методи аналізу та синтезу, метод логічного аналізу. Інформаційною базою дослідження є наукові праці, електронні інформаційні ресурси та матеріали періодичних видань. Результати. На сьогодні перед страховими компаніями постає проблема обрання перспективних напрямків розвитку з урахуванням таких головних критеріїв, як темпи зростання страхових премій на сегменті, темпи росту страхових виплат та динаміка збитковості за видами страхування. Портфель страхових продуктів за структурою останніми роками є доволі стабільним, без значних коливань та відхилень, однак у вартісному вираженні є тенденція до збільшення розмірів отриманих страхових премій. Головними джерелами надходження коштів для страхових компаній України є: страхування транспортних засобів від певних видів збитків; обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів; добровільне медичне страхування; страхування майна; страхування туристів; агрострахування. Ринок КАСКО має тенденцію до зростання, але темпи такого зростання зменшуються. Ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є більш стабільним і має стабільні темпи до зростання. Перспективним є добровільне медичне страхування, яке має найбільші темпи зростання обсягів страхових премій. Нестабільним за рівнем страхових премій є добровільне страхування майна, яке є найменш збитковим, але при цьому темпи росту страхових премій 2018 року прогнозуються найменшими. Нестабільною є і ситуація на ринку страхування туристів. Агрострахування є найменш прогнозованим серед усіх видів страхування, бо рівень збитковості і рівень попиту на страхові послуги визначаються погодними умовами. Найбільш привабливими за рівнем збитковості є страхування майна і агрострахування, однак вони є найбільш ризикованими за динамікою показників збитковості. Найбільш прогнозованими за рівнем збитковості є традиційні види страхування. Наукова новизна. Визначено перспективні види страхування з точки зору приросту обсягів страхових премій, динаміки страхових виплат та страхового ризику відповідно до рівня коливань збитковості. Практична значущість. Запропоновані висновки можуть бути використані науковцями та практиками при визначені перспектив розвитку страхового ринку України.

Біографії авторів

Valentyna Onisiforova, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Elena Shershenyuk, Харківський національний автомобільно-дорожній університет

доцент кафедри економіки і підприємництва

Посилання

Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Пікус Р.В. Страхування: підручник. Київ: Знання, 2008. 648 с.

Базилевич В.Д., Пікус Р.В., Приказюк Н.В., Моташко Т.П. Страхові послуги: підручник у 2 ч. Ч. 2. К.: Логос, 2014. 527 с.

Cummins J.D., Doherty N.A. The economics of insurance intermediaries. Journal of Risk and Insurance. 2007. № 73. С. 347-349.

Любашенко I. Обов'язкове страхування цивільної відповідальності автовласників в Україні та Росії. Міфи та реальність. Страхова справа. 2004. №13. С. 46-51.

Ротова Т. Методичний інструментарій управління страховими ризиками. Фінанси України. 2002. №3. С. 122-128.

Фисун В. І., Ярова Г. М. Страхування. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2011. 232 с.

Прилипко С. М., Ярошенко О. М., Занфірова Т. А., Аркатов Я. А. Загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування в Україні: сучасний стан та стратегія розвитку: монографія. Харків, 2017. 208 с.

Білик О. І., Качмарчик С. А. Переваги та недоліки введення обов’язкової форми медичного страхування в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2013. № 767. С. 270–277.

Рейтинг страховых компаний Украины. Фориншурер страхование : сайт. URL : https://forinsurer.com/ratings/nonlife (дата звернення : 28.11.2018).

Закон України "Про страхування" №2288-IV із змінами від 23.12.04. Відомості Верховної Ради. 2005. №6. С.138.

Опубліковано

2018-12-20

Номер

Розділ

Статті